• ACCESSORIES
 • TRANSPLANTED_ACCESSORY
 • EXAMINATION
 • MENTAL_HEALTH
 • DENTAL_HEALTH
 • THIRD_AGE
 • PREGNANCY_BIRTH
 • VACCINES
 • TREATMENTS
 • KIDS
 • CARDIOLOGY
 • MEDICAL_FOOD
 • SERIOUS_DISEASES
 • HOLOCAUST
 • SURGERIES
 • DIABETES
 • ONCOLOGY
 • TRANSPORTATION
 • TOPCATEGORY
 • PREVENTIVE_MEDICINE
 • REHABILITATION
 • DRUGS
שתף
צור קשר

כל הבריאות

* זה המקום בו יכולים תושבי מדינת ישראל לקבל תשובה לשאלות:
האם מגיע לי לקבל שירות רפואי לו אני נזקק לפי הנחיות הרופא המטפל? כמה עולה לי השירות? מה אני צריך לעשות?
* כל הבריאות הוא גם המקום לביצוע השוואת זכאויות לשירותי בריאות, בין קופות החולים והביטוחים המשלימים של הקופות.
* המידע באתר כל הבריאות נועד לתת תמונה עדכנית ומדויקת ככל הניתן ביחס לזכאויות המבוטח. עם זאת, זהו מידע כללי, שלא מותאם בהכרח לכל המצבים הרפואיים ומאפייניהם, כמו כן, לא בהכרח כולל את כל הזכאויות הקיימות. על אף שהמידע מעודכן באופן שוטף, יתכן כי במועד בו עיינת במידע, טרם הספקנו להתאימו כך שיכלול את כל המידע, העדכני ביותר.
* כל הבריאות לא מחליף את בירור זכאותך מול קופת החולים, אלא נועד לספק כלי נוסף ומשלים לצד ברור זה ולא במקומו. בכל מקרה בו הנך זקוק לשרות בריאות עליך לפנות לקופת החולים או למבטח על מנת שידריכו אותך כיצד לממש את זכאותך.
* במידה ולא קבלת את התרופה, הטיפול, או כל זכאות המגיעה לך מקופת החולים, יש באפשרותך להדפיס את הזכאות מאתר כל הבריאות ולהציגה בפני הקופה. כל הערכים באתר ניתנים להדפסה ומהווים אסמכתא רשמית משפטית מטעם משרד הבריאות. 
סרטון הדרכה - אתר כל הבריאות
פלאייר זכאויות רפואיות  - פליטי המלחמה באוקראינה
Medical Eligibilities -  Refugees of war in Ukraine - Translation in: English / Russian

 הזכות לטיפול רפואי לפליטי המלחמה באוקראינה
 סל זכאויות חולים אונקולוגיים 
 סל זכאויות בתחום הריון ולידה
 סל זכאויות לאחר ניתוח
 סל זכאויות לחיילים משוחררים
 סל זכאויות לחיילים בשירות חובה בצה"ל             

 סל זכאויות לחולי צליאק
 סל זכאויות בתחום הסיעוד  
 סל זכאויות לעיוורים ולקויי ראייה
 סל זכאויות לחרשים וכבדי שמיעה
 סל זכאויות לחרשים עיוורים    
 סל זכאויות ילדים נכים

 
    סל זכאויות ניצולי שואה
    סל זכאויות לילדים עם שיתוק מוחין (cp)
    סל זכאויות ספקטרום האוטיזם 
    סל זכאויות רפואיות לעולים חדשים
    סל זכאויות לחולים כרוניים
   

עדכונים אחרונים
 
 
הנצפים ביותר
צפוויט פורטה, 500 מ"ג, 500 קפסולות (Cefovit forte)
טיפולי שיניים לילדים
בטרן, 100 מ"ג, 10 טבליות לשחרור מושהה (Betaren)
טיפול - סל השירותים בתחום התפתחות הילד
ניתוחים