ראשי
שתף
צור קשר
דרג

מושלם זהב

 

שם המבטח

כללית

הצטרפות לתכנית

כל מבוטח בקופה זכאי להצטרף לתוכנית ללא תנאים והגבלות, ללא תלות במצבו הבריאות וללא תהליך חיתום.
ההצטרפות לתכנית מבוצעת באתר האינטרנט או במוקד הטלפוני או בפקס או בדואר.
* תקנון תוכנית מושלם זהב

דמי השתתפות

התשלום החודשי יקבע לפי גיל המבוטח במועד תחילת הזכאות, וישתנה בהתאם לקבוצות גיל צמוד למדד (לרבות מדד שלילי).
* עד גיל  18 - 7.83 ₪ 
* עד גיל 18 (ילד ללא מובגר) -7.83 ₪
* גיל 18 - 17.21 ₪
* גיל 19-30 - 34.11 ₪
* גיל 31-39 - 49.10 ₪
* גיל 40-49 - 56.40 ₪
* גיל 50-59 - 60.75 ₪
* גיל 60-64 - 59.54 ₪
* גיל 65-69 - 65.04 ₪
* גיל 70 ומעלה - 65.16 ₪
(נכון ל- 01/09/2022)

קהל יעד

* מבוטח בשירותי בריאות כללית מעל גיל 18.
* ילוד מתחת לגיל 18 שלפחות אחד מהוריו מבוטח בשירותי בריאות כללית.
* אדם שהאפוטרופס שלו מבקש את הצטרפותו ומתחייב לשלם תשלום חודשי עבורו.

תקופת התכנית

ללא הגבלת זמן.

אופן הגשת תביעה

* לצורך הגשת תביעה, מלא טפסים רלוונטים (ראה "מידע נוסף" מטה).
* את הטופס וצרופות (חשבונית, קבלה וכו'), שלח באמצעות הדואר / המרפאה למחלקת תביעות.
* מענה לתביעה שהוגשה ינתן תוך 60 יום ממועד קבלת התביעה.

אופן הגשת ערעור

* תביעה שנדחתה ניתנת לערעור בכתב לועדת הערעור.
* המבוטח זכאי להיות מיוצג בועדת ערעור על ידי עצמו או על ידי בא כוחו.
* בירור הערעור יתבצע בבית הדין לעבודה או בועדת הערעורים העליונה לפי בחירת המבוטח.

מידע מפורט ניתן למצוא ב- "מדריך הזכויות שלי" באתר.

ביטול התכנית

* ביוזמת המבוטח:
    - ניתן לבטל את התכנית בכל עת.על
    - עד 60 יום מיום ההצטרפות לתוכנית - בפניה טלפונית למוקד הקופה.
    - מעל 60 יום מיום ההצטרפות לתוכנית - בפניה בכתב לשירותי בריאות כללית.
    - הביטול יכנס לתוקף תוך 30 יום, מיום מסירת ההודעה.

* ביוזמת המבטח:
    - המבטח רשאי להודיע למבוטח על ביטול התכנית 60 יום לפני הביטול, אם העמית לא משלם את התשלום החודשי, או לא שולם עבורו תשלום חודשי במשך 60 יום לפני הביטול, או עקבות הגשת תביעה כוזבת.
    - המבוטח זכאי לערער על הודעת הביטול בפני ועדת ערעור במהלך 60 יום.
    - הודעת ביטול תיכנס לתוקף רק לאחר החלטת ועדת ערעור, או תוך 60 יום (המאוחר מבניהם).
    - המבוטח זכאי להיות מיוצג בועדת ערעור על ידי עצמו או על ידי בא כוחו.

תקופת אכשרה

בין 0 ל- 24 חודשים - בהתאם לשירות המבוקש.

תנאים והגבלות

* שינויים בתכנית הביטוח עלולים לחול בהתאם לשינויים בסל שירותי הבריאות לפי חוק הבריאות.
* שינויים בתכנית הביטוח חלים מידי פעם בהחלטת דירקטוריון שירותי בריאות כללית ובאישור שר הבריאות.
* שינויים מהותיים בתכנית הביטוח טעונים אישור המועצה.
* שירותי בריאות כללית לא יהיו אחראים או לא ישלמו לשירותי בריאות נוספים במקרים הבאים:
  - השירות ניתן לפני או לאחר תקופת הזכאות.
  - המבוטח זכאי לפיצוי מכח החוקים הבאים: חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, ביטוח נפגעי עבודה, חוק הנכים, חוק תגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם, חוק נכי רדיפות הנאצים, חוק נכי המלחמה בנאצים.

מידע מפורט ניתן למצוא ב- "מדריך הזכויות שלי" ובאתר "המוסד לביטוח לאומי".

חוזר סמנכ"ל לפיקוח קופות חולים ושירותי בריאות נוספים 02/2022 - דרכים לצירוף מבוטחים לתכניות השב"ן של קופות החולים

מידע נוסף

* אתר אינטרנט: www.clalit.co.il
* מוקד טלפוני: 2700*
* פקס: 03-5480580 (להצטרפות לתכנית ביטוח)
* דואר: כללית מושלם, מחלקת שירות ותפעול, ת.ד. 2265 בני ברק 51122