ראשי
שתף
צור קשר
דרג

מושלם פלטינום

 

שם המבטח

כללית

הצטרפות לתכנית

כל מבוטח בקופה זכאי להצטרף לתוכנית ללא תנאים והגבלות, ללא תלות במצבו הבריאות וללא תהליך חיתום.
ההצטרפות לתכנית מבוצעת באתר האינטרנט או במוקד הטלפוני או בפקס או בדואר.
* תקנון תוכנית מושלם פלטינום

דמי השתתפות

התשלום החודשי יקבע לפי גיל המבוטח במועד תחילת הזכאות, וישתנה בהתאם לקבוצות גיל צמוד למדד (לרבות מדד שלילי).
* עד גיל  18 - 19.92 ₪ 
* עד גיל 18 (ילד ללא מובגר) - 19.92 ₪
* גיל 18 - 29.63 ₪
* גיל 19-30 - 67.01 ₪
* גיל 31-39 - 87.34 ₪
* גיל 40-49 - 96.43 ₪
* גיל 50-59 - 104.64 ₪
* גיל 60-64 - 116.36 ₪
* גיל 65-69 - 133.94 ₪
* גיל 70 ומעלה - 135.83 ₪
**החל מילד רביעי בתא משפחתי, ההצטרפות לפלטינום היא ללא תשלום (פטור מתשלום פרמיה חודשית לילד רביעי ומעלה)
(נכון ל- 01/06/2022)

קהל יעד

* מבוטח בשירותי בריאות כללית מעל גיל 18.
* ילוד מתחת לגיל 18 שלפחות אחד מהוריו מבוטח בשירותי בריאות כללית.
* אדם שהאפוטרופס שלו מבקש את הצטרפותו ומתחייב לשלם תשלום חודשי עבורו.

תקופת התכנית

ללא הגבלת זמן.

אופן הגשת תביעה

* לצורך הגשת תביעה, מלא טפסים רלוונטים (ראה "מידע נוסף" מטה).
* את הטופס וצרופות (חשבונית, קבלה וכו'), שלח באמצעות הדואר / המרפאה למחלקת תביעות.
* מענה לתביעה שהוגשה ינתן תוך 60 יום ממועד קבלת התביעה.

אופן הגשת ערעור

* תביעה שנדחתה ניתנת לערעור בכתב לועדת הערעור.
* המבוטח זכאי להיות מיוצג בועדת ערעור על ידי עצמו או על ידי בא כוחו.
* בירור הערעור יתבצע בבית הדין לעבודה או בועדת הערעורים העליונה לפי בחירת המבוטח.

מידע מפורט ניתן למצוא ב- "מדריך הזכויות שלי"

ביטול התכנית

* ביוזמת המבוטח:
    - ניתן לבטל את התכנית בכל עת.על
    - עד 60 יום מיום ההצטרפות לתוכנית - בפניה טלפונית למוקד הקופה.
    - מעל 60 יום מיום ההצטרפות לתוכנית - בפניה בכתב לשירותי בריאות כללית.
    - הביטול יכנס לתוקף תוך 30 יום, מיום מסירת ההודעה.

* ביוזמת המבטח:
    - המבטח רשאי להודיע למבוטח על ביטול התכנית 60 יום לפני הביטול, אם העמית לא משלם את התשלום החודשי, או לא שולמו עבורו דמי ההשתפות חודשיים במשך 60 יום לפני הביטול, או בעקבות הגשת תביעה כוזבת.
    - המבוטח זכאי לערער על הודעת הביטול בפני ועדת ערעור במהלך 60 יום.
    - הודעת ביטול תיכנס לתוקף רק לאחר החלטת ועדת ערעור, או תוך 60 יום (המאוחר מבניהם).
    - המבוטח זכאי להיות מיוצג בועדת ערעור על ידי עצמו או על ידי בא כוחו.
    - במקרה בו בוטלה זכאות המבוטח בתכנית "כללית מושלם", זכאותו לתכנית "מושלם פלטינום" תבוטל אוטומטית.

תקופת אכשרה

בין 0 ל- 24 חודשים - בהתאם לשירות המבוקש.

תנאים והגבלות

* שירותי בריאות כללית רשאים לבטל או לשנות תוכנית זו בכללותה או כיסויים / שירותים הנכללים בה מידי פעם, בהחלטתה, באישור שר הבריאות ובהתאם לחוק הבריאות.
* שירותי בריאות כללית לא יהיו אחראים או לא ישלמו לשירותי בריאות נוספים במקרים הבאים:
  - השירות ניתן לפני או לאחר תקופת הזכאות.
  - המבוטח זכאי לפיצוי מכח החוקים הבאים: חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, ביטוח נפגעי עבודה, חוק הנכים, חוק תגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם, חוק נכי רדיפות הנאצים, חוק נכי המלחמה בנאצים.
* למרות האמור מעלה, המבוטח זכאי לשירותים הנכללים בפרק ניתוחים פרטיים בארץ, במקרה והוא זכאי לפיצוי לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים או ביטוח נפגעי עבודה.

מידע מפורט ניתן למצוא ב- "מדריך הזכויות שלי" ובאתר "המוסד לביטוח לאומי"

חוזר סמנכ"ל לפיקוח קופות חולים ושירותי בריאות נוספים 02/2022 - דרכים לצירוף מבוטחים לתכניות השב"ן של קופות החולים
 

 

מידע נוסף

אתר אינטרנט: www.clalit.co.il
מוקד טלפוני: 2700*
פקס: 03-5480580 (להצטרפות לתכנית ביטוח)
דואר: כללית מושלם, מחלקת שירות ותפעול, ת.ד. 2265 בני ברק 51122