ראשי
שתף
צור קשר
דרג

סל שירותי הבריאות הקבוע בחוק (חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד - 1994)

 

שם המבטח

משרד הבריאות / קופות החולים

הצטרפות לתכנית

כל תושב מדינת ישראל זכאי לתכנית

קהל יעד

כל תושב מדינת ישראל

אופן הגשת ערעור

ניתן לפנות לנציבות קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי או לנציבות קבילות הציבור בקופות החולים השונות.

מידע נוסף

סל שירותי הבריאות הקבוע בחוק (חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד - 1994) מקיף את מכלול השירותים, התרופות, הציוד והמכשירים הרפואיים, שהמבוטחים זכאים לקבל.
סל השירותים ינתן למבוטחים לפי שיקול דעת רפואי, באיכות סבירה, בתוך פרק זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגוריהם, הכל בכפוף לתנאים המפורטים בחוק ובתקנותיו.

סל שירותי הבריאות שבאחריות קופות החולים, מפורט בתוספת השניה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד - 1994, בתקנותיו ובצו ביטוח בריאות ממלכתי (תרופות בסל שירותי הבריאות).
בסל שירותי הבריאות שבאחריות קופות החולים נכללים שירותים בתחומים העיקריים הבאים:
* אבחון, התיעצות וטיפול רפואי.
* ניתוחים והשתלות.
* תרופות.
* אשפוז.
* אביזרים וציוד רפואי.
* שיקום.

סל שירות הבריאות שבאחריות משרד הבריאות, מפורט בתוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות מלכתי, התשנ"ד - 1994, ובתקנותיו.
בסל שבאחריות משרד הבריאות, נכללים בעיקר שירותים בתחומים הבאים:
* רפואה מונעת אישית
    - חיסונים ובדיקות התפתחות לתינוק ולילד
    - בדיקות לגילוי מוקדם של מחלות ומומים מולדים
    - מעקב והדרכה לאישה ההרה
    - שירותי בריאות לתלמידי בתי הספר
    - ועוד
  שירותים אלו ניתנים בדרך כלל בתחנות לבריאות המשפחה ("טיפת חלב"), במסגרת בתי הספר ובמרפאות משרד הבריאות.
  חלק מהשירותים כרוכים בתשלום.
* אשפוז סיעודי
  זכאות לשירות זה מותנת בהכרה במצבם של הזכאים על ידי לשכת הבריאות של משרד הבריאות, בכפוף לקיום מקום פנוי -
  בהתאם למכסת מקומות האשפוז הסיעודי שנקבעו בתקציב משרד הבריאות לאותה שנה.
  השירות כרוך בתשלום השתתפות עצמית של המאושפז ובני משפחתו, וזאת לפי מבחני הכנסה ויכולת כלכלית.
  הרחבה לנושא האשפוז הסיעודי קיימת באתר "כל הבריאות".
* מכשירים לשיקום, הליכה וניידות
  משרד הבריאות מסייע במימון מכשירים לשיקום, הליכה וניידות, על פי אמות המידה הקבועות בנוהלי המשרד.
  השירות ניתן לציבור באמצעות לשכות הבריאות המחוזיות.
  הרחבה לנושא מכשירים לשיקום, הליכה וניידות קיימת באתר "כל הבריאות".