ראשי
שתף
צור קשר
דרג

ועדות אתיקה במוסדות הבריאות

 

.

 ועדת אתיקה לפי חוק זכויות החולה, היא מנגנון המאפשר חריגה מהכלל של שמירה על האוטונומיה של המטופל, במספר מצבים ונסיבות מוגדרים, כפי שמפורט בחוזר חטיבת הרפואה 9/2018  - פעילות ועדות אתיקה במוסדות הבריאות.

 סמכויות ועדת האתיקה מכוח החוק:
1. לפי חוק זכויות החולה
    א. הימנעות ממסירת מידע למטופל בטרם קבלת הסכמה מדעת
    ב. כפיית טיפול רפואי 
    ג. הסתרת מידע ממטופל לשם הגנה עליו
    ד. מסירת מידע שהוסתר מהמטופל, לאדם אחר
    ה. אישור מסירת מידע לאדם אחר לשם הגנה על הזולת
    ו.  בחינת השגה על ועדת בקרה ואיכות
2. לפי חוק מידע גנטי
    א. אי-מסירת תוצאות של בדיקה גנטית
    ב. אישור מסירת מידע גנטי למטפל אחר לצורך טיפול בקרוב
3.  חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
    א. הסתרת מידע בעניין דחיית זכאות לביטוח 
4. פקודת בתי הסוהר
א. מתן חוות דעת לעניין כפיית טיפול רפואי על אסיר שובת רעב

 למידע נוסף יש להיכנס לחוזר חטיבת הרפואה 9/2018  - פעילות ועדות אתיקה במוסדות הבריאות.

 המידע נכון לתאריך: 23/10/2018