ראשי
שתף
צור קשר
דרג

תיקון הגדרת לידה - חוק הביטוח הלאומי (זכויות אישה שאיבדה את עוברה לאחר השבוע ה-22 להריון)

 

.

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה - 1995, תיקון סעיף 39 לפרק ג'( ביטוח אמהות):
הגדרת לידה - "לידת ולד חי, או לידה אחרי עשרים ושניים שבועות של הריון".
בהתאם להגדרה זו, כל מבוטחת שילדה לאחר עשרים ושניים שבועות (22 +יום), זכאית לכל הגמלאות המנויות בפרק ג' לחוק, ובכלל זה דמי לידה ומענק לידה, ככל שהינה עומדת בתנאים האחרים הקבועים בחוק.
דמי הלידה נועדו להחליף את שכר המבוטחת, בשבועות בהן נעדרה מעבודתה לצורך הטיפול ברך הנולד (והחלמתה).

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 - פרק ג' (ביטוח אמהות)