ראשי
שתף
צור קשר
דרג

אספקת שירותי בריאות לקטינים הנמצאים בישראל ואינם מבוטחים על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי

 

.

 החל מיום 1באפריל 2015 נכנס לתוקף הסכם חדש בין משרד הבריאות לקופת חולים מאוחדת, בנושא מתן שרותי בריאות לקטינים שאינם מבוטחים על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
     על פי ההסכם, תמשיך קופ"ח מאוחדת לספק שירותי בריאות לקטינים הנמצאים בישראל ואינם מבוטחים לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
     עם זאת, ההסכם כולל מספר שינויים לעומת ההסדר הקודם המיטיבים עם המבוטחים בכל הנוגע לגובה הפרמיה, להחרגה עקב מצב רפואי קודם ולזכאות קטינים שנולדו בישראל.

 זכאים לקבלת ביטוח רפואי:
    (זכאות ניתנת בלשכות הבריאות של משרד הבריאות)
    1. קטין השוהה בישראל ששה חודשים רצופים ויותר, להוציא חריגים שיפורטו להלן, זכאי לקבל אישור זכאות לביטוח רפואי עפ"י ההסדר. משרד הבריאות.
    2. קטינים שנולדו בישראל - כל קטין שנולד בישראל ואמו שהתה בישראל ששה חודשים רצופים לפחות בתכוף לפני מועד הלידה, או השלימה האם את תקופת השהיה בארץ לאחר הלידה לששה חודשים.
    3. קטין שלא יצא מישראל בין מועד לידתו ועד מועד הפניה ללשכת הבריאות לקבלת זכאות.
    4. קטין שיצא מישראל לאחר לידתו, ישלים תקופה של ששה חודשים רצופים לפחות בתכוף לפני מועד הפניה ללשכת הבריאות, כדין קטין שלא נולד בישראל.

 התשלום החודשי שיידרש לשלם האחראי לקטין, עבור קטין באחריותו שנרשם לשירות הוא: 120 ש"ח לחודש.
    סך התשלום עבור כלל הקטינים הנמצאים תחת אחריותו של אותו הורה לא יעלה על 240 ש"ח לחודש.

 חוזרי משרד הבריאות
    חוזר המנהל הכללי מס' 5/2016 - אספקת שירותי בריאות לקטינים הנמצאים בישראל ואינם מבוטחים על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי

 המידע נכון לתאריך: 13/04/2016.