ראשי
שתף
צור קשר
דרג

ביטוח רפואי ושירותי בריאות לאוכלוסיות בעלות מעמד מיוחד

 

.

החוברת "ביטוח רפואי ושירותי בריאות לאוכלוסיות בעלות מעמד מיוחד", נועדה ליידע את הציבור הרחב ולסייע לאוכלוסיות הרלוונטיות המפורטות בחוברת למצות את זכויותיהן לשירותי בריאות.
המידע המוצג בה מתבסס על חוקים, תקנות, חוזרים שונים וכן הסדרים המעוגנים בחוקים רלוונטיים - הן כאלה שבאחריות משרד הבריאות ומערכת הבריאות (לדוגמא חוק ביטוח בריאות ממלכתי) והן כאלה המצויים בתחום האחריות של מערכות אחרות.
החוברת פורשת בפני הקורא את השירותים הרפואיים ואת התנאים העיקריים לקבלתם, באותם מקרים בהם מקבל השירות זכאי להטבות או שירותים רפואיים מסוימים, שהינם שונים מאלה להם זכאים מבוטחים אחרים מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

 לצפייה בחוברת
 חוזר המנהל הכללי מס' 9/2016 - התוכנית הלאומית למניעת HIV וטיפול במהגרים נשאי HIV חסרי ביטוח רפואי