ראשי
שתף
צור קשר
דרג

תקרת השתתפות עצמית חודשית עבור מזון תרופתי

 

.

 בהוראת משרד הבריאות, מ- 1 במאי 2013, קופת החולים לא תחייב מבוטח מעבר לתקרת ההשתתפות עצמית חודשית הקבועה בחוק.
 תקרת תשלום עבור פרטי המזון התרופתי האמורים בסעיף 24 א' בחלק הראשון לתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד – 1994 (חוזר המנכ"ל 2/2001).
   ממודד לפי עליית מדד יוקר הבריאות לשנים 2001-2019: 767.69 ש"ח (במקור 485 ש"ח).
 רשימת המזון התרופתי מפורטת ב- "חוק ביטוח בריאות ממלכתי" סעיף 24 א.
 חוזר "תשלום השתתפות עצמית למזון רפואי" - האגף לפיקוח על קופות החולים.

 חוזרי משרד הבריאות
   
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 06/2021 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2021 לאחר עדכוני מדד
    חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 01/2019 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2019 בעקבות עדכוני מדד ושינוי בתכניות הגביה של קופות החולים 
    חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 03/2018 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2018
    חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 04/2016 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2017
    חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 04/2016 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2016
    חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 03/2015 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2015
    חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 01/2015 - נוסח מעודכן לחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופ"ח ושב"ן מס' 05/2014 מיום 29.9.14 כתוצאה משינויים בתכניות הגביה של קופות החולים
    חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 05/2014 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2014

 המידע נכון לתאריך: 06/02/2022