ראשי
שתף
צור קשר
דרג

קבוצת CE

 

.

קלאס אפקט - Class effect
תרופות השייכות לאותה קבוצה טיפולית, אף שאינן כוללות את אותו חומר פעיל.
קופת החולים רשאית להעדיף לספק למבוטחיה תרופה אחת מתוך אותה קבוצה, על פני רעותה, לרבות משיקולים מסחריים.
עם זאת, מקום שבו קיימת אינדיקציה רפואית המחייבת מתן חלופה פרטנית או מניעה רפואית למתן חלופה מסוימת, על הקופה לספק את החלופה המתאימה למצב המטופל.
כמו כן, העובדה כי התרופות מהוות חלופה זאת לזאת, גם אינה מונעת החלפת טיפול אחד באחר, עקב אי תגובה מספקת.