ראשי
שתף
צור קשר
דרג

פטור מהשתתפות עצמית לשירותים בתחנות בריאות המשפחה (טיפת חלב)

 

.

משנת 2010 ניתן פטור מתשלום בעד שירותים בתחנות לבריאות המשפחה.
פטור זה מחייב גם את קופות החולים, כאשר במקביל לכך הן מקבלות תמיכה כאמור במבחנים לחלוקת כספים של משרד הבריאות לתמיכה בקופות חולים המפעילות ללא גביית תשלום תחנות לבריאות המשפחה (טיפות חלב).

 חוזרי משרד הבריאות

    חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 03/2018 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2018
    חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 05/2017 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2017
    חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 04/2016 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2016
    חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 05/2014 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2014


 המידע נכון לתאריך: 01/05/2019