ראשי
שתף
צור קשר
דרג

פטור מהשתתפות עצמית עבור תרופות

 

.

 פטור מהשתתפות עצמית בעד תרופות הייעודיות עבור מחלתן לחולי דיאליזה, אונקולוגיה, איידס, גושה, C.F, תלסמיה, המופיליה ושחפת.
 ניצולי שואה המקבלים קצבה חודשית או פיצוי חד פעמי או הטבות מכוח אחד ההסדרים שלהלן, זכאים למתן פטור מלא מתשלום דמי השתתפות עצמית בגין רכישת תרופות מרשם שבסל שירותי הבריאות הממלכתי (בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1568 בנושא תכנית לאומית לסיוע לניצולי שואה מיום 27.4.14).
    - קצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז - 1957.
    - קצבה לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד - 1954.
    - קצבה לפי סעיף 3 לחוק הטבות לניצולי שואה, תשס"ז - 2007.
    - מענק שנתי לפי סעיף 4 לחוק הטבות לניצולי השואה, תשס"ז - 2007.
    - קצבה חודשית המשולמת על ידי הרפובליקה הפדראלית של גרמניה, בשל רדיפות הנאצים, בהתאם לחוק הפדראלי לפיצויים (BEG).
    - קצבה חודשית המשולמת ממדינת חוץ אחרת בשל רדיפות הנאצים.
    - קצבה תלת חודשית מועידת התביעות לפי ההסכם עם גרמניה (קרן סעיף 2).
    - פיצוי חד פעמי ששולם על ידי גרמניה או על ידי מדינת חוץ אחרת או על ידי ועידת התביעות (קרן הסיוע) בשל רדיפות הנאצים.
 פטור לנפגעי תאונות דרכים
  פטור לנפגעי תאונות עבודה
 פטור מהשתתפות עצמית לתורם איברים
 סיוע לותיקי מלחמת העולם השנייה (וטרנים) - משרד העליה והקליטה
 

 חוזרי משרד הבריאות
    חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 04/2022 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2022 לאחר עדכוני מדד
    חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 06/2021 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2021 לאחר עדכוני מדד
    חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 08/2020 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2020
    החלטת נציבות הקבילות בנושא פטור מדמי השתתפות עצמית עבור Prevymis / Letermovir – תאריך 17.6.2020
    חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 01/2019 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2019
    חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 03/2018 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2018
    חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 05/2017 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2017
    חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 04/2016 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2016
    חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 05/2014 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2014
    חוזר מנכ"ל 15/09 - תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (ניכוי עלות מחלות קשות) - אמות מידה ונוהל דיווח

 המידע נכון לתאריך: 30/10/2022.