ראשי
שתף
צור קשר
דרג

פטור מהשתתפות עצמית בעד ביקור רופא ראשוני, רופא שניוני, מרפאות חוץ ומכונים

 

.

 פטור מהשתתפות עצמית בעד ביקור רופא ראשוני, רופא שניוני, מרפאות חוץ ומכונים
    * חבר שהגיע לגיל הפרישה (כמשמעותו בחוק גיל הפרישה, התשס"ד - 2004) ושמשתלמת בעדו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א - 1980, או לפי סעיף 11 לחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב - 1992,
      ובלבד שהשתלמה לחבר בתכוף להגשת התביעה לקבלת תגמול לפי הסעיף האמור גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה בעד תקופה של שישה חודשים לפחות.
    * חבר והתלויים בו שמשתלמת בעדם גמלה לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי.
    * חבר שטרם מלאו לו 18 שנים ו- 3 חודשים, שמשתלמת בעדו גמלה לפי הסכם בדבר גמלת ניידות שנערך לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי.
    * חבר והתלויים בו שמשתלמת בעדם קצבת זקנה לפי פרק י"א לחוק הביטוח הלאומי ותכוף לפני שהשתלמה בעדם קצבה כאמור השתלמה בעדם גמלה לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי.
    * פטור לנפגעי תאונות דרכים
   *  פטור לנפגעי תאונות עבודה
   *  פטור מהשתתפות עצמית לשירותים במסגרת התפתחות הילד

 פטור מהשתתפות עצמית בעד ביקור מרפאות חוץ ומכונים

   חולי דיאליזה, אונקולוגיה, איידס, גושה, CF, תלסמיה, המופיליה ושחפת.

 חוזרי משרד הבריאות
   חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 04/2022 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2022 לאחר עדכוני מדד
   חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 06/2021 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2021 לאחר עדכוני מדד
   חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 08/2020 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2020 בעקבות עדכוני מדד ושינוי בתכניות הגביה של קופות החולים
   חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 01/2019 -  עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2019 בעקבות עדכוני מדד ושינוי בתכניות הגביה של קופות החולים
   חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 03/2018 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2018
   חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 03/2017 - קבלת פטור רטרואקטיבי מהשתתפויות עצמיות עבור זכאי גמלאות מביטוח לאומי
   חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 05/2017 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2017 
   חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 04/2016 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2016
   חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 05/2014 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2014


 המידע נכון לתאריך: 31/10/2022.