ראשי
שתף
צור קשר
דרג

זכויות מיוחדות

 

.

  תקרת השתתפות עצמית רבעונית - תקרה משפחתית
  תקרת השתתפות עצמית רבעונית עבור תרופות - תקרה לחולים כרונים
  תקרת השתתפות עצמית חודשית עבור מזון תרופתי
  פטור מהשתתפות עצמית בביקור רופא ראשוני, רופא שניוני, מרפאות חוץ ומכונים
  פטור מהשתתפות עצמית עבור תרופות
  פטור מהשתתפות עצמית לנפגעי תאונת דרכים
  פטור מהשתתפות עצמית לנפגעי תאונת עבודה
  פטור מהשתתפות עצמית לתורם איברים
  פטור מהשתתפות עצמית עבור מונשמי בית
  פטור מהשתתפות עצמית בטיפולי שיניים לניצולי שואה, מקבלי תגמול חודשי מבוטחי שירותי בריאות כללית
  פטור מהשתתפות עצמית לשירותים במסגרת התפתחות הילד
  פטור מהשתתפות עצמית לשירותים בתחנות בריאות המשפחה (טיפת חלב)
  סיוע כספי במימון מזון תרופתי לחולים הזקוקים לתזונה מיוחדת
  הנחות עבור תרופות
  ועדת חריגים
  ועדות אתיקה במוסדות הבריאות
  פיצוי תורמים חיים במסגרת חוק השתלת איברים התשס"ח - 2008
  ביטוח רפואי ושירותי בריאות לאוכלוסיות בעלות מעמד מיוחד
  אספקת שירותי בריאות לקטינים הנמצאים בישראל ואינם מבוטחים על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי
  תיקון הגדרת לידה - חוק הביטוח הלאומי (זכויות אישה שאיבדה את עוברה לאחר השבוע ה-22 להריון)
  קבלת פטור רטרואקטיבי מהשתתפויות עצמיות עבור זכאי גמלאות מביטוח לאומי
  התניית מימוש זכויות בסל הבסיסי ובתכניות השב"ן במתן הוראת קבע בנקאית או בכרטיס אשראי