ראשי
שתף
צור קשר
דרג

זכויות מיוחדות

 

.

 תקרת השתתפות עצמית רבעונית - תקרה משפחתית
  תקרת השתתפות עצמית רבעונית עבור תרופות - תקרה לחולים כרונים
  תקרת השתתפות עצמית חודשית עבור מזון תרופתי
  סיוע כספי במימון מזון תרופתי לחולים הזקוקים לתזונה מיוחדת
  פטור מהשתתפות עצמית בביקור רופא ראשוני, רופא שניוני, מרפאות חוץ ומכונים
  פטור מהשתתפות עצמית עבור תרופות
  פטור מהשתתפות עצמית לנפגעי תאונת דרכים
  פטור מהשתתפות עצמית לנפגעי תאונת עבודה
  פטור מהשתתפות עצמית לתורם איברים
  פיצוי תורמים חיים במסגרת חוק השתלת איברים התשס"ח - 2008
  פטור מהשתתפות עצמית לשירותים במסגרת התפתחות הילד
  פטור מהשתתפות עצמית לשירותים בתחנות בריאות המשפחה (טיפת חלב)
  הנחות עבור תרופות
  ועדת חריגים
  ועדות אתיקה במוסדות הבריאות
  ביטוח רפואי ושירותי בריאות לאוכלוסיות בעלות מעמד מיוחד
  מידע למשפחות הנפטרים בדבר זכאות לשירותי קבורה
  אספקת שירותי בריאות לקטינים הנמצאים בישראל ואינם מבוטחים על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי
  תיקון הגדרת לידה - חוק הביטוח הלאומי (זכויות אישה שאיבדה את עוברה לאחר השבוע ה-22 להריון)
  השתתפות בתשלום שכר דירה (משרד הבינוי והשיכון)
  הקצאת דירות בשכירות בשיכון הציבורי (משרד הבינוי והשיכון)
  סיוע לשיפור תנאי הדיור למוגבלים בניידותם (משרד הבינוי והשיכון)
  קבלת פטור רטרואקטיבי מהשתתפויות עצמיות עבור זכאי גמלאות מביטוח לאומי
  התניית מימוש זכויות בסל הבסיסי ובתכניות השב"ן במתן הוראת קבע בנקאית או בכרטיס אשראי
  פטור מהשתתפות עצמית עבור מונשמי בית
 פטור מהשתתפות עצמית בטיפולי שיניים לניצולי שואה, מקבלי תגמול חודשי מבוטחי שירותי בריאות כללית


מידע נוסף
  מנוע הזכויות הלאומי
    מנוע הזכויות הלאומי מותאם אישית לכל משתמש/ת ומציג זכויות שעשויות להיות רלוונטיות באמצעות מענה על מספר שאלות פשוטות