ראשי
שתף
צור קשר
דרג

חישוב השתתפות עצמית - שירותי בריאות כללית

 

.

שים לב, תכנית הגביה מוגדרת עבור תכשירים הנמצאים בסל הבריאות הממלכתי ו/ואו תכשירים הנמצאים בסל קופה.

 תכנית גביה
    * עבור פריט שמחירו המרבי לצרכן נמוך מ- 18.66 ש"ח, ישלם המבוטח סכום השתתפות עצמית לפי מחיר הפריט.
    * עבור פריט שמחירו המרבי לצרכן גבוה מ- 18.66 ש"ח, ישלם המבוטח סכום השתתפות עצמית בגובה 15% מהמחיר המרבי לצרכן או 18 ש"ח (הגבוה מבניהם).
    * עבור פריט שמחירו המרבי לצרכן גבוה מ- 18.66 ש"ח ורשומה לו חלופה גנרית, ישלם המבוטח סכום השתתפות עצמית בגובה 10% מהמחיר המרבי לצרכן או 18 ש"ח (הגבוה מבניהם).

מחיר מרבי לצרכן - לתרופות המחייבות מרשם רופא
מחיר מרבי לצרכן - לתרופות שאינן מחייבות מרשם רופא

 תכנית גביה - במקרים בהם לא מעודכן מחיר מרבי לצרכן
    עבור פריט לו לא מעודכן מחיר מרבי לצרכן, ישלם המבוטח סכום השתתפות עצמית באופן הבא:
    מחיר הרכש של הפריט, בתוספת מדרגת מרווח רוקח, בתוספת מע"מ - ההשתתפות העצמית לפריט תהיה בגובה 15% מהסכום המתקבל.

 גביה חריגה 
    עבור הפריטים הבאים (רשימה חלקית) קיים סכום השתתפות עצמית חריג:
    * אומפרזול - לתכשיר אושרה גביה חריגה בהשתתפות עצמית של 42 ש"ח.
    * אמביאן סי אר - לתכשיר אושרה גביה חריגה בהשתתפות עצמית של 50%.
    * אקטיבל - לתכשיר אושרה גביה חריגה בהשתתפות עצמית של 50%.
    * דיפרילין - לתכשיר אושרה גביה חריגה ללא השתתפות עצמית בהתוויות הבאות:
      - הפחתת הורמוני מין בגברים פדופילים.
      - הפחתת הורמוני מין בגברים הסובלים מפאראפיליות הכרוכות בדחף מיני מוגבר, עיסוק אינטניסיבי בפנטזיות ובדחפים מיניים סוטים, עד כדי פגיעה משמעותית בתפקוד ובסיכון מוחשי לזולת.
    * דקפפטיל - לתכשיר אושרה גביה חריגה ללא השתתפות עצמית בהתוויות הבאות:
      - הפחתת הורמוני מין בגברים פדופילים.
      - הפחתת הורמוני מין בגברים הסובלים מפאראפיליות הכרוכות בדחף מיני מוגבר, עיסוק אינטניסיבי בפנטזיות ובדחפים מיניים סוטים, עד כדי פגיעה משמעותית בתפקוד ובסיכון מוחשי לזולת.
    * סימבסטאטין - לתכשיר אושרה גביה חריגה בהשתתפות עצמית של 33 ש"ח.
    * פנידין - לתכשיר אושרה גביה חריגה בהשתתפות עצמית של 25%.
    * צטרוטייד - לתכשיר אושרה גביה חריגה בהשתתפות עצמית של 50%.
    * קונסרטה - לתכשיר אושרה גביה חריגה בהשתתפות עצמית של 25%.
    * ריטלין אל אי (Ritalin LA) - לתכשיר אושרה גביה חריגה בהשתתפות עצמית של 50%.

 פטורים והנחות
    פטור מהשתתפות עצמית עבור תרופות
    תקרת השתתפות עצמית רבעונית עבור תרופות - תקרה לחולים כרונים
    תקרת השתתפות עצמית חודשית עבור מזון תרופתי

 חוזרי משרד הבריאות
    חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 04/2022 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2022 לאחר עדכוני מדד
    חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 01/2019 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2019
    חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 03/2018 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2018
    חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 05/2017 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2017
    חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 04/2016 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2016
    חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 03/2015 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2015
    חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 01/2015 - נוסח מעודכן לחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופ"ח ושב"ן מס' 05/2014 מיום 29.9.14 כתוצאה משינויים בתכניות הגביה של קופות החולים
    חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 05/2014 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2014
    חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 13/09 - נוהל מחירים והשתתפות עצמית לפריטי תקנה 29(א)(3) לתקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986 (29 ג) מתוקן 

 המידע נכון לתאריך: 25/10/2022.