ראשי
שתף
צור קשר
דרג

אודות

 

.

המידע המתפרסם באתר נועד לתת תמונה עדכנית ומדויקת, ככל הניתן, ביחס לזכאויות המבוטח.
מדובר במידע כללי שלא מותאם בהכרח לכל המצבים הרפואיים ומאפייניהם, כמו כן, לא בהכרח כולל את כל הזכאויות הקיימות. על אף שהמידע מעודכן באופן שוטף, יתכן כי במועד בו עיינת במידע, טרם הספקנו להתאימו כך שיכלול את כל המידע, העדכני ביותר.
האתר אינו מחליף את בירור זכאותך מול קופת החולים או חברת הביטוח, אלא נועד לספק כלי נוסף ומשלים לצד ברור זה ולא במקומו. בכל מקרה בו הנך זקוק לשרות בריאות, עליך לפנות לקופת החולים או למבטח על מנת שידריכו אותך כיצד לממש את זכאותך.
ככל שהשרות המבוקש על ידך אינו מופיע, מוצע לבצע בירור משלים בתוספות השניה והשלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994 - הכוללות את השרותים שבסל (למעט תרופות), וכן בצו ביטוח בריאות ממלכתי (תרופות בסל שרותי הבריאות) התשנ"ה 1995 - הכולל את התרופות שבסל (באתר זה תמצא קישור לנוסח התוספות והצו).
סמוך לאחר סיום תהליך הרחבת הסל, בתחילת כל שנה, המידע ביחס לשרותים שנוספו זמין בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות בלבד ומוצע לעיין גם בו.

סרטון פרסומת - בדיקות הריון | סרטון פרסומת - סל בדיקות וטיפולים רפואיים | סרטון הדרכה