ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

Crixivan 400mg, 360 capsules

 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

א. התרופה האמורה תינתן לטיפול בנשאי HIV ובהתקיים אחד מתנאים הבאים:
1. נשא נגיף ה-HIV פיתח תסמונת הכשל החיסוני הנרכש.
2. נשא נגיף ה-HIV הינו אסימפטומי עם ערך CD4 נמוך מ-500 או ערך עומס נגיפי גדול מ-100,000 עותקי RNA בסמ"ק.
ב. מתן התרופה ייעשה לפי מרשם של מנהל מרפאה לטיפול באיידס במוסד רפואי שהמנהל הכיר בו כמרכז AIDS.
ג. משטר הטיפול בתרופה יהיה כפוף להנחיות המנהל כפי שיעודכנו מזמן לזמן על פי המידע העדכני בתחום הטיפול במחלה.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

א. התרופה האמורה תינתן לטיפול בנשאי HIV ובהתקיים אחד מתנאים הבאים:
1. נשא נגיף ה-HIV פיתח תסמונת הכשל החיסוני הנרכש.
2. נשא נגיף ה-HIV הינו אסימפטומי עם ערך CD4 נמוך מ-500 או ערך עומס נגיפי גדול מ-100,000 עותקי RNA בסמ"ק.
ב. מתן התרופה ייעשה לפי מרשם של מנהל מרפאה לטיפול באיידס במוסד רפואי שהמנהל הכיר בו כמרכז AIDS.
ג. משטר הטיפול בתרופה יהיה כפוף להנחיות המנהל כפי שיעודכנו מזמן לזמן על פי המידע העדכני בתחום הטיפול במחלה.

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

א. התרופה האמורה תינתן לטיפול בנשאי HIV ובהתקיים אחד מתנאים הבאים:
1. נשא נגיף ה-HIV פיתח תסמונת הכשל החיסוני הנרכש.
2. נשא נגיף ה-HIV הינו אסימפטומי עם ערך CD4 נמוך מ-500 או ערך עומס נגיפי גדול מ-100,000 עותקי RNA בסמ"ק.
ב. מתן התרופה ייעשה לפי מרשם של מנהל מרפאה לטיפול באיידס במוסד רפואי שהמנהל הכיר בו כמרכז AIDS.
ג. משטר הטיפול בתרופה יהיה כפוף להנחיות המנהל כפי שיעודכנו מזמן לזמן על פי המידע העדכני בתחום הטיפול במחלה.

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

א. התרופה האמורה תינתן לטיפול בנשאי HIV ובהתקיים אחד מתנאים הבאים:
1. נשא נגיף ה-HIV פיתח תסמונת הכשל החיסוני הנרכש.
2. נשא נגיף ה-HIV הינו אסימפטומי עם ערך CD4 נמוך מ-500 או ערך עומס נגיפי גדול מ-100,000 עותקי RNA בסמ"ק.
ב. מתן התרופה ייעשה לפי מרשם של מנהל מרפאה לטיפול באיידס במוסד רפואי שהמנהל הכיר בו כמרכז AIDS.
ג. משטר הטיפול בתרופה יהיה כפוף להנחיות המנהל כפי שיעודכנו מזמן לזמן על פי המידע העדכני בתחום הטיפול במחלה.

הערה

* כל תושב מדינת ישראל זכאי לשירותים הכלולים בסל הבריאות כפי שהוא מוגדר בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד - 1994, ובכפוף לכלל תנאי החוק.
* התרופה מופיעה באתר זה בשמה המסחרי. הקופה לא מחויבת לספק דווקא את אותה גרסה של חומר פעיל המופיעה באתר זה בשמה המסחרי ויכולה לספק גרסאות מסחריות ("חלופות גנריות") אחרות שלה - כל זאת בכפוף לשיקול דעת רפואי נאות.
* קיימות זכאויות לפטורים, הנחות ותקרות השתתפות עצמית לפי הכללים הבאים:
   - פטור מהשתתפות עצמית עבור תרופות
   - הנחות עבור תרופות
   - תקרת השתתפות עצמית לחולים המוגדרים כחולים כרוניים
* מידע נוסף ניתן למצוא ב- "זכויות מיוחדות".

מילות מפתח

מערכת החיסון

שם גנרי

Indinavir

תאריך הכללה

16/12/1997

קריקסיבאן 400 מ"ג, 360 קפסולות

שדה כללי (לא לשימוש)

מערכת החיסון

קוד ATC

J05AE

שם גנרי

Indinavir

מספר רישום במשרד הבריאות

28809

התוויה כללית

Crixivan is indicated in combination with antiretroviral nucleoside analogues for the treatment of HIV-1 infected adults, adolescents, and children 4 years of age and older. In adolescents and children, the benefit of indinavir therapy versus the increased risk of nephrolithiasis should particularly be considered.

מסגרת הכללה בסל

א. התרופה האמורה תינתן לטיפול בנשאי HIV ובהתקיים אחד מתנאים אלה: 1. נשא נגיף ה-HIV פיתח תסמונת הכשל החיסוני הנרכש. 2. נשא נגיף ה-HIV הינו אסימפטומי עם ערך CD4 נמוך מ-500 או ערך עומס נגיפי גדול מ-100,000 עותקי RNA בסמ"ק. ב. מתן התרופה ייעשה לפי מרשם של מנהל מרפאה לטיפול באיידס במוסד רפואי שהמנהל הכיר בו כמרכז AIDS. ג. משטר הטיפול בתרופה יהיה כפוף להנחיות המנהל כפי שיעודכנו מזמן לזמן על פי המידע העדכני בתחום הטיפול במחלה.

מצב בריאות

זיהום נגיפי (ויראלי) של איידס, תסמונת הכשל החיסוני הנרכש (HIV), טיפול בשילוב עם תרופות נוספות.

קריקסיבאן 400 מ"ג, 360 קפסולות