ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

Copegus 200mg, 112 tablets

 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

א. התרופה האמורה תינתן לטיפול בדלקת נגיפית מסוג C ובהתקיים התנאים הבאים:
1. החולה סובל מהתלקחות חוזרת של המחלה
2. החולה טופל בעבר בתרופה INTERFERON ALFA.
ב. התרופה תינתן על פי מרשם של רופא מומחה לגסטרואנטרולוגיה, לגסטרואנטרולוגיית ילדים או מחלות זיהומיות.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

א. התרופה האמורה תינתן לטיפול בדלקת נגיפית מסוג C ובהתקיים התנאים הבאים:
1. החולה סובל מהתלקחות חוזרת של המחלה
2. החולה טופל בעבר בתרופה INTERFERON ALFA.
ב. התרופה תינתן על פי מרשם של רופא מומחה לגסטרואנטרולוגיה, לגסטרואנטרולוגיית ילדים או מחלות זיהומיות.

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

א. התרופה האמורה תינתן לטיפול בדלקת נגיפית מסוג C ובהתקיים התנאים הבאים:
1. החולה סובל מהתלקחות חוזרת של המחלה
2. החולה טופל בעבר בתרופה INTERFERON ALFA.
ב. התרופה תינתן על פי מרשם של רופא מומחה לגסטרואנטרולוגיה, לגסטרואנטרולוגיית ילדים או מחלות זיהומיות.

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

א. התרופה האמורה תינתן לטיפול בדלקת נגיפית מסוג C ובהתקיים התנאים הבאים:
1. החולה סובל מהתלקחות חוזרת של המחלה
2. החולה טופל בעבר בתרופה INTERFERON ALFA.
ב. התרופה תינתן על פי מרשם של רופא מומחה לגסטרואנטרולוגיה, לגסטרואנטרולוגיית ילדים או מחלות זיהומיות.

הערה

* כל תושב מדינת ישראל זכאי לשירותים הכלולים בסל הבריאות כפי שהוא מוגדר בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד - 1994, ובכפוף לכלל תנאי החוק.
* התרופה מופיעה באתר זה בשמה המסחרי. הקופה לא מחויבת לספק דווקא את אותה גרסה של חומר פעיל המופיעה באתר זה בשמה המסחרי ויכולה לספק גרסאות מסחריות ("חלופות גנריות") אחרות שלה - כל זאת בכפוף לשיקול דעת רפואי נאות.
* קיימות זכאויות לפטורים, הנחות ותקרות השתתפות עצמית לפי הכללים הבאים:
   - פטור מהשתתפות עצמית עבור תרופות
   - הנחות עבור תרופות
   - תקרת השתתפות עצמית לחולים המוגדרים כחולים כרוניים
* מידע נוסף ניתן למצוא ב- "זכויות מיוחדות".

מילות מפתח

כבד, מערכת העיכול

שם גנרי

Ribavirin

תאריך הכללה

09/03/1999

קופגוס 200מ"ג, 112 טבליות

סוג

תרופה

שדה כללי (לא לשימוש)

כבד, מערכת העיכול

קוד ATC

J05AB

שם גנרי

Ribavirin

מספר רישום במשרד הבריאות

30701

התוויה כללית

Copegus in combination with peginterferon alfa 2a or interferon alfa - 2a is indicated in adult patients who are positive for serum HCV-RNA, including patients with compensated cirrhosis . The combination with peginterferon alfa-2a is also indicated in patients co-infected with clinically stable HIV , including patients with compensated cirrhosis .
Copegus, in combination with peginterferon alfa-2a, is indicated in naive patients and patients who have failed previous treatment with interferon alpha (pegylated or non-pegylated) alone or in combination therapy with ribavirin.

מסגרת הכללה בסל

א. התרופה האמורה תינתן לטיפול בדלקת נגיפית מסוג C ובהתקיים התנאים האלה: 1. החולה סובל מהתלקחות חוזרת של המחלה 2. החולה טופל בעבר בתרופה INTERFERON ALFA. ב. התרופה תינתן על פי מרשם של רופא מומחה לגסטרואנטרולוגיה, לגסטרואנטרולוגיית ילדים או מחלות זיהומיות.

מצב בריאות

התלקחות חוזרת של דלקת כבד נגיפית מסוג C, לאחר טיפול בעבר בתרופה אינטרפרון אלפא.

קופגוס 200מ"ג, 112 טבליות