ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

קולונוסקופיה

 

תיאור

בדיקה לאבחון וגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס.

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

בדיקת קולונוסקופיה
הזכאות ניתנת באחד מהתנאים הבאים:
1. בהתאם להחלטת רופא ובהתאם לצורך רפואי ספציפי.
2. באופן תקופתי / מחזורי במקרים הבאים:
    * למבוטח שלו קרוב משפחה, בקרבת דם מדרגה ראשונה, שלקה בסרטן המעי
       הגס - קולונוסקופיה אחת ל- 5 שנים החל מגיל 40, או, בגיל שהוא צעיר ב- 10
       שנים מגיל החולה הצעיר במשפחה, המוקדם מבניהם.
    * למבוטח שלגביו קיים חשד כי לקה בתסמונת משפחתית של סרטן המעי הגס בלא
       פוליפוזיס וזוהתה אצלו המוטציה הגנטית המתאימה - קולונוסקופיה אחת ל- 5 שנים. 

בדיקת קולונוסקופיה וירטואלית
* למבוטח קיימת זכאות לבדיקת קולונוסקופיה וירטואלית במסגרת הסל במידה וקיימת מניעה
  רפואית לביצוע בדיקת קולונוסקופיה באמצעות אנדוסקופ.


השתתפות עצמית בהתאם לביקור במרפאות חוץ / ביקור במכונים.

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השירות הרפואי
קולונוסקופיה וירטואלית במכוני הסדר (מעבר לזכאות בסל הבסיסי).
מקרה מזכה
עמית הזקוק על פי קביעה רפואית של רופא הכללית לבדיקת קולונוסקופיה.
זכאות
השתתפות עצמית של 500 ש"ח במכוני הסדר.
תקופת אכשרה
6 חודשים.

* השירות ניתן במסגרת ניתוחים.

 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/08/2014

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מושלם זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מושלם זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מושלם פלטינום".

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* השירות ניתן במסגרת ניתוחים.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* השירות ניתן במסגרת ניתוחים.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

526 ₪

תנאים והגבלות

קולונוסקופיה וירטואלית
מהות הכיסוי ביחס לזכאות על פי ”מכבי זהב“: חדש.
מקרה מזכה
מבוטח ”מכבי שלי“ יהיה זכאי לבדיקת קולונוסקופיה וירטואלית לאבחון מוקדם של סרטן המעי הגס לאוכלוסייה ללא גורמי סיכון אצל ספקים שבהסכם עם מכבי, בכפוף לתנאים המצטברים המפורטים להלן:
1. גילו של המבוטח 50 שנים ועד 75 שנים.
2. המבוטח קיבל הפניה לבדיקה מרופא מכבי מומחה ברפואת משפחה או 
    בגסטרואנטרולוגיה טרם פנייתו לספק שבהסכם.
3. המבוטח זכאי על פי חוק הבריאות לביצוע בדיקת דם סמוי בצואה ובחר לבצע
    קולונוסקופיה וירטואלית לצורך בדיקת סקר.
4. הזכאות לביצוע הבדיקה הינה אחת ל-5 שנים ממועד ביצוע הבדיקה האחרונה.
גובה הכיסוי
מבוטח ”מכבי שלי“ יהיה זכאי לכיסוי הבדיקה בכפוף לתשלום השתתפות עצמית בסך 588 ש"ח.
רשימת הספקים שבהסכם וההשתתפויות העצמיות תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד ”מכבי ללא הפסקה“.
תקופת המתנה - 6 חודשים.
תשומת לב המבוטח מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם

 

* השירות ניתן במסגרת ניתוחים.

 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 24/07/2022

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

קולונוסקופיה וירטואלית
תקופת המתנה: 3 חודשים מיום ההצטרפות לתוכנית.
מבוטח ”מאוחדת עדיף“ יהיה זכאי לבצע בדיקת קולונוסקופיה וירטואלית גם במקרים בהם הקופה אינה חייבת במתן שרות זה במסגרת סל השירותים המוגדר בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, וזאת בבתי חולים הקשורים עם הקופה בהסכם ועל בסיס טופס התחייבות מטעם הקופה.
השירות מחייב אישור אגף הרפואה והוא מותנה בהשתתפות עצמית של המבוטח בסך של 700 ש“ח לבדיקה.

* השירות ניתן במסגרת ניתוחים.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 24/07/2022

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מאוחדת עדיף".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מאוחדת עדיף" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מאוחדת שיא".

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

376 ₪

תנאים והגבלות

בדיקת קולונוסקופיה וירטואלית ב- CT
המקרה המזכה
בדיקת קולונוסקופיה וירטואלית, המתבצעת באמצעות מכשיר טומוגרפיה ממוחשבת (CT) לאבחון מוקדם של סרטן המעי הגס, אשר בוצעה לעמית בתנאים המצטברים הבאים:
1. הבדיקה בוצעה לעמית אשר גילו מעל 40 שנה.
2. העמית הופנה לביצוע הבדיקה על ידי רופא משפחה ו/או רופא גסטרואנטרולוג בקופה.
3. העמית זכאי על פי חוק הבריאות לביצוע בדיקת קולונוסקופיה לצורך בדיקת סקר ו/או
    כתוצאה מאינדיקציה רפואית אחרת.
4. הבדיקה בוצעה במכון שבהסדר.
העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה, במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם.
התשלום עבור השירות הרפואי

הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר, ותישא במלוא עלות הבדיקה, בכפוף לתשלום השתתפות עצמית של העמית בגובה 376 ש"ח.
תנאי זכאות
העמית יהיה זכאי לביצוע הבדיקה אחת לחמש שנים ממועד הבדיקה האחרונה שביצע.
תקופת אכשרה
6 חודשים.

* השירות ניתן במסגרת ניתוחים.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 24/07/2022

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

250 ₪

תנאים והגבלות

בדיקת קולונוסקופיה וירטואלית ב- CT
המקרה המזכה
בדיקת קולונוסקופיה וירטואלית, המתבצעת באמצעות מכשיר טומוגרפיה ממוחשבת (CT) לאבחון מוקדם של סרטן המעי הגס, אשר בוצעה לעמית בתנאים המצטברים הבאים:
1. הבדיקה בוצעה לעמית אשר גילו מעל 40 שנה.
2. העמית הופנה לביצוע הבדיקה על ידי רופא משפחה ו/או רופא גסטרואנטרולוג בקופה.
3. העמית זכאי על פי חוק הבריאות לביצוע בדיקת קולונוסקופיה לצורך בדיקת סקר ו/או
    כתוצאה מאינדיקציה רפואית אחרת.
4. הבדיקה בוצעה במכון שבהסדר.
העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה, במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם.
התשלום עבור השירות הרפואי

הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר, ותישא במלוא עלות הבדיקה, בכפוף לתשלום השתתפות עצמית של העמית בגובה 250 ש"ח.
תנאי זכאות
העמית יהיה זכאי לביצוע הבדיקה אחת לחמש שנים ממועד הבדיקה האחרונה שביצע.
תקופת אכשרה
6 חודשים.

* השירות ניתן במסגרת ניתוחים.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 24/07/2022

הערה

השירות ניתן במסגרת ניתוחים.

 

מילות מפתח

דם סמוי,גילוי מוקדם,סרטן מעי גס,פוליפים במערכת העיכול,בדיקות לגילוי מוקדם של מחלת הסרטן Moviprep מוביפרפ,קולונוסקופיה,מוטציה גנטית,בדיקות,טיפולים,טומוגרפיה ממוחשבת,CT,גסטרואנטרולוג

קולונוסקופיה

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 13 (ה) (1) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 26 (5) (א) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 26 (5) (ג) - לתוספת השנייה.

קולונוסקופיה

סוג

בדיקה

תחום השירות / טיפול

סרטן

קולונוסקופיה