ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

רדיולוגיה אבחנתית - בדיקת ממוגרפיה

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* הזכאות ניתנת באחד מהתנאים הבאים:
  1. בהתאם להחלטת רופא ובהתאם לצורך רפואי ספציפי.
  2. באופן תקופתי / מחזורי במקרים הבאים:
      - לנשים בגיל 50 עד 74 - אחת לשנתיים.
      - לנשים בגיל 40 עד 49 - אחת לשנה לנשים שיש להן קרוב משפחה
        בקרבת דם מדרגה ראשונה, שלקה בסרטן השד.
* השתתפות עצמית / תקרת תשלום למשפחה בהתאם לביקור במכונים.

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מושלם זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מושלם זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מושלם פלטינום".

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מכבי זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מכבי זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מכבי שלי".

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

74 ₪

תנאים והגבלות

בדיקת ממוגרפיה אשר בוצעה בעמיתה, בתנאים המצטברים הבאים:
6.1 המקרה המזכה
      6.1.1. הבדיקה בוצעה לעמיתה שגילה מעל 35 ומתחת ל־48 (גילאים 48 - 74 מכוסים על פי חוק הבריאות).
      6.1.2. העמיתה אינה זכאית לביצוע הבדיקה על פי חוק הבריאות.
      6.1.3. הבדיקה בוצעה במכון שבהסדר.
העמיתה תהיה זכאית לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה, במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם.
6.2. התשלום עבור השירות הרפואי
       6.2.1. הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר, ותישא במלוא עלות הבדיקה, בכפוף להשתתפות עצמית של העמיתה, כמפורט להלן:
       6.2.2. עמיתת "לאומית כסף" תישא בהשתתפות עצמית בגובה 74 ש"ח.
6.3. תנאי זכאות
       6.3.1. העמיתה תהיה זכאית לביצוע הבדיקה אחת לשנה ממועד הבדיקה האחרונה.
6.4. תקופת אכשרה - 3 חודשים. 
6.5 תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.

 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/10/2020

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

74 ₪

תנאים והגבלות

בדיקת ממוגרפיה אשר בוצעה בעמיתה, בתנאים המצטברים הבאים:
6.1 המקרה המזכה
      6.1.1. הבדיקה בוצעה לעמיתה שגילה מעל 35 ומתחת ל־48 (גילאים 48 - 74 מכוסים על פי חוק הבריאות).
      6.1.2. העמיתה אינה זכאית לביצוע הבדיקה על פי חוק הבריאות.
      6.1.3. הבדיקה בוצעה במכון שבהסדר.
העמיתה תהיה זכאית לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה, במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם.
6.2. התשלום עבור השירות הרפואי
       6.2.1. הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר, ותישא במלוא עלות הבדיקה, בכפוף להשתתפות עצמית של העמיתה, כמפורט להלן:
       6.2.2. עמיתת "לאומית זהב" תישא בהשתתפות עצמית בגובה 74 ש"ח.
6.3. תנאי זכאות
       6.3.1. העמיתה תהיה זכאית לביצוע הבדיקה אחת לשנה ממועד הבדיקה האחרונה.
6.4. תקופת אכשרה - 3 חודשים. 
6.5 תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.

 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/10/2020

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מאוחדת עדיף".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מאוחדת עדיף" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מאוחדת שיא".

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

מילות מפתח

בדיקות,בדיקה,גילוי מוקדם של מחלת הסרטן,סרטן שד,ממוגראפיה,ממוגרפיה ספקטרלית,האדרת חומר ניגוד,זיהוי גושים,בדיקת סקר,בין שני לוחות,קרבת דם מדרגה ראשונה,מכון בהסדר,בדיקות סקר תקופתיות,בדיקת סקר תקופתית,ממו,אונקולוגיה,בדיקה המבוססת על קרני רנטגן המשמשת להדמיה של השד לצורך זיהוי של גושים, לרוב במסגרת בדיקת סקר לגילוי מוקדם של סרטן שד. במהלך הבדיקה מונח השד בין שתי לוחות ומבוצעים צילומים שלו.

רדיולוגיה אבחנתית - בדיקת ממוגרפיה

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 5 (ו) (2) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 26 (1) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 26 (2) - לתוספת השנייה.

רדיולוגיה אבחנתית - בדיקת ממוגרפיה

תאור

בדיקה המבוססת על קרני רנטגן המשמשת להדמיה של השד לצורך זיהוי של גושים, לרוב במסגרת בדיקת סקר לגילוי מוקדם של סרטן שד.
במהלך הבדיקה מונח השד בין שתי לוחות ומבוצעים צילומים שלו.

סוג

בדיקה

תחום השירות / טיפול

רדיולוגיה, סרטן

רדיולוגיה אבחנתית - בדיקת ממוגרפיה