ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

Chloromycetin succinate, solution for injection

 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

התרופה תימצא רק בבתי חולים ותנופק לחולים אמבולטורים רק באמצעותם.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

התרופה תימצא רק בבתי חולים ותנופק לחולים אמבולטורים רק באמצעותם.

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

התרופה תימצא רק בבתי חולים ותנופק לחולים אמבולטורים רק באמצעותם.

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

התרופה תימצא רק בבתי חולים ותנופק לחולים אמבולטורים רק באמצעותם.

הערה

* כל תושב מדינת ישראל זכאי לשירותים הכלולים בסל הבריאות כפי שהוא מוגדר בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד - 1994, ובכפוף לכלל תנאי החוק.
* התרופה מופיעה באתר זה בשמה המסחרי. הקופה לא מחויבת לספק דווקא את אותה גרסה של חומר פעיל המופיעה באתר זה בשמה המסחרי ויכולה לספק גרסאות מסחריות ("חלופות גנריות") אחרות שלה - כל זאת בכפוף לשיקול דעת רפואי נאות.
* קיימות זכאויות לפטורים, הנחות ותקרות השתתפות עצמית לפי הכללים הבאים:
   - פטור מהשתתפות עצמית עבור תרופות
   - הנחות עבור תרופות
   - תקרת השתתפות עצמית לחולים המוגדרים כחולים כרוניים
* מידע נוסף ניתן למצוא ב- "זכויות מיוחדות".

מילות מפתח

בתלות במקום הזיהום

שם גנרי

Chloramphenicol sodium succinate

תאריך הכללה

1/1/1995

כלורומיצטין סוקצינאט, תמיסה להזרקה

שדה כללי (לא לשימוש)

בתלות במקום הזיהום

קוד ATC

J01BA

שם גנרי

Chloramphenicol sodium succinate

מספר רישום במשרד הבריאות

25516

התוויה כללית

לא רשומה התוויה בפנקס התכשירים הממלכתי

מסגרת הכללה בסל

התרופה תימצא רק בבתי חולים ותנופק לחולים אמבולטורים רק באמצעותם

מצב בריאות

זיהום חיידקי.

כלורומיצטין סוקצינאט, תמיסה להזרקה