ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

Mimpara 30mg, 84 film coated tablets

 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

התרופה תינתן לטיפול במקרים הבאים:
1. טיפול בהיפרקלצמיה בחולי קרצינומה של הפאראתירואיד.
2. טיפול בהיפרפאראתירואידיזם משני למחלת כליה סופנית (ESRD – End stage renal disease) לאחר מיצוי הטיפול התרופתי הקיים.
3. טיפול בהיפרפאראתירואידיזם ראשוני בחולה העונה על כל הבאים:
א. לאחר מיצוי הטיפולים התרופתיים הקיימים.
ב. לאחר כשל ניתוחי או כאשר ישנה אינדיקציה לניתוח אך לא ניתן לנתח לפי חוות דעת מנתח.
ג. אחד מהבאים:
1. החולה סובל מרמות סידן השוות או גבוהות מ-12 מ"ג/דצ"ל;.
2. החולה סובל מסימנים של נזק לאיברי המטרה על רקע היפרפאראתירואידיזם.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

התרופה תינתן לטיפול במקרים הבאים:
1. טיפול בהיפרקלצמיה בחולי קרצינומה של הפאראתירואיד.
2. טיפול בהיפרפאראתירואידיזם משני למחלת כליה סופנית (ESRD – End stage renal disease) לאחר מיצוי הטיפול התרופתי הקיים.
3. טיפול בהיפרפאראתירואידיזם ראשוני בחולה העונה על כל הבאים:
א. לאחר מיצוי הטיפולים התרופתיים הקיימים.
ב. לאחר כשל ניתוחי או כאשר ישנה אינדיקציה לניתוח אך לא ניתן לנתח לפי חוות דעת מנתח.
ג. אחד מהבאים:
1. החולה סובל מרמות סידן השוות או גבוהות מ-12 מ"ג/דצ"ל;.
2. החולה סובל מסימנים של נזק לאיברי המטרה על רקע היפרפאראתירואידיזם.

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

התרופה תינתן לטיפול במקרים הבאים:
1. טיפול בהיפרקלצמיה בחולי קרצינומה של הפאראתירואיד.
2. טיפול בהיפרפאראתירואידיזם משני למחלת כליה סופנית (ESRD – End stage renal disease) לאחר מיצוי הטיפול התרופתי הקיים.
3. טיפול בהיפרפאראתירואידיזם ראשוני בחולה העונה על כל הבאים:
א. לאחר מיצוי הטיפולים התרופתיים הקיימים.
ב. לאחר כשל ניתוחי או כאשר ישנה אינדיקציה לניתוח אך לא ניתן לנתח לפי חוות דעת מנתח.
ג. אחד מהבאים:
1. החולה סובל מרמות סידן השוות או גבוהות מ-12 מ"ג/דצ"ל;.
2. החולה סובל מסימנים של נזק לאיברי המטרה על רקע היפרפאראתירואידיזם.

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

התרופה תינתן לטיפול במקרים הבאים:
1. טיפול בהיפרקלצמיה בחולי קרצינומה של הפאראתירואיד.
2. טיפול בהיפרפאראתירואידיזם משני למחלת כליה סופנית (ESRD – End stage renal disease) לאחר מיצוי הטיפול התרופתי הקיים.
3. טיפול בהיפרפאראתירואידיזם ראשוני בחולה העונה על כל הבאים:
א. לאחר מיצוי הטיפולים התרופתיים הקיימים.
ב. לאחר כשל ניתוחי או כאשר ישנה אינדיקציה לניתוח אך לא ניתן לנתח לפי חוות דעת מנתח.
ג. אחד מהבאים:
1. החולה סובל מרמות סידן השוות או גבוהות מ-12 מ"ג/דצ"ל;.
2. החולה סובל מסימנים של נזק לאיברי המטרה על רקע היפרפאראתירואידיזם.

הערה

* כל תושב מדינת ישראל זכאי לשירותים הכלולים בסל הבריאות כפי שהוא מוגדר בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד - 1994, ובכפוף לכלל תנאי החוק.
* התרופה מופיעה באתר זה בשמה המסחרי. הקופה לא מחויבת לספק דווקא את אותה גרסה של חומר פעיל המופיעה באתר זה בשמה המסחרי ויכולה לספק גרסאות מסחריות ("חלופות גנריות") אחרות שלה - כל זאת בכפוף לשיקול דעת רפואי נאות.
* קיימות זכאויות לפטורים, הנחות ותקרות השתתפות עצמית לפי הכללים הבאים:
   - פטור מהשתתפות עצמית עבור תרופות
   - הנחות עבור תרופות
   - תקרת השתתפות עצמית לחולים המוגדרים כחולים כרוניים
* מידע נוסף ניתן למצוא ב- "זכויות מיוחדות".

מילות מפתח

בלוטת יותרת התריס,

שם גנרי

Cinacalcet

תאריך הכללה

01/03/2008

מימפרה 30 מ"ג, 84 טבליות מצופות

שדה כללי (לא לשימוש)

בלוטת יותרת התריס,

קוד ATC

H05BX

שם גנרי

Cinacalcet

מספר רישום במשרד הבריאות

31506

התוויה כללית

Treatment of secondary hyperparathyrodism (HPT) in patients with end-dtage renal disease (ESRD) on maintenance dialysis therapy. Mimpara may be used as part of a therapeutic regimen including phosphate binders and/or Vitamin D steroids, as appropriate. Reduction of hypercalcaemia in patients with parathyroid carcinoma.

מסגרת הכללה בסל

התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה: 1. טיפול בהיפרקלצמיה בחולי קרצינומה של הפאראתירואיד; 2. טיפול בהיפרפאראתירואידיזם משני למחלת כליה סופנית (ESRD – End stage renal disease) לאחר מיצוי הטיפול התרופתי הקיים. 3. טיפול בהיפרפאראתירואידיזם ראשוני בחולה העונה על כל אלה: א. לאחר מיצוי הטיפולים התרופתיים הקיימים; ב. לאחר כשל ניתוחי או כאשר ישנה אינדיקציה לניתוח אך לא ניתן לנתח לפי חוות דעת מנתח; ג. אחד מאלה: 1. החולה סובל מרמות סידן השוות או גבוהות מ-12 מ"ג/דצ"ל; 2. החולה סובל מסימנים של נזק לאיברי המטרה על רקע היפרפאראתירואידיזם.

מצב בריאות

יתר סידן בדם (היפרקלצמיה) בחולי סרטן (קרצינומה) של בלוטת יותרת התריס. פעילות יתר של בלוטת יותרת התריס (היפרפאראתירואידיזם) במצבים שבהם: לא ניתן לנתח, או רמות סידן גבוהות מ-12 מ"ג/דצ"ל, או תמסמינים של נזק לאברי המטרה, או בשל מחלת כליה סופנית (ESRD – End stage renal disease).

מימפרה 30 מ"ג, 84 טבליות מצופות