ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

אינקרלקס, 10 מ"ג / מ"ל, 5 מ"ל, בבקבוקון של תמיסה להזרקה (Increlex)

 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

התרופה תינתן לטיפול בהפרעה בגדילה בילדים עם חסר חמור ב-IGF1 או עם מחיקת הגן להורמון הגדילה אשר פיתחו נוגדנים מנטרלים להורמון גדילה.
חסר ראשוני חמור ב-IGF-1 מוגדר על ידי:
א. גובה נמוך מ-3.0 סטיות תקן מתחת לנורמה.
ב. רמות IGF-1 בסיסיות נמוכות מ-3 סטיות תקן מתחת לנורמה.
ג. רמות הורמון גדילה נורמליות או גבוהות.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

התרופה תינתן לטיפול בהפרעה בגדילה בילדים עם חסר חמור ב-IGF1 או עם מחיקת הגן להורמון הגדילה אשר פיתחו נוגדנים מנטרלים להורמון גדילה.
חסר ראשוני חמור ב-IGF-1 מוגדר על ידי:
א. גובה נמוך מ-3.0 סטיות תקן מתחת לנורמה.
ב. רמות IGF-1 בסיסיות נמוכות מ-3 סטיות תקן מתחת לנורמה.
ג. רמות הורמון גדילה נורמליות או גבוהות.

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

התרופה תינתן לטיפול בהפרעה בגדילה בילדים עם חסר חמור ב-IGF1 או עם מחיקת הגן להורמון הגדילה אשר פיתחו נוגדנים מנטרלים להורמון גדילה.
חסר ראשוני חמור ב-IGF-1 מוגדר על ידי:
א. גובה נמוך מ-3.0 סטיות תקן מתחת לנורמה.
ב. רמות IGF-1 בסיסיות נמוכות מ-3 סטיות תקן מתחת לנורמה.
ג. רמות הורמון גדילה נורמליות או גבוהות.

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

התרופה תינתן לטיפול בהפרעה בגדילה בילדים עם חסר חמור ב-IGF1 או עם מחיקת הגן להורמון הגדילה אשר פיתחו נוגדנים מנטרלים להורמון גדילה.
חסר ראשוני חמור ב-IGF-1 מוגדר על ידי:
א. גובה נמוך מ-3.0 סטיות תקן מתחת לנורמה.
ב. רמות IGF-1 בסיסיות נמוכות מ-3 סטיות תקן מתחת לנורמה.
ג. רמות הורמון גדילה נורמליות או גבוהות.

הערה

* כל תושב מדינת ישראל זכאי לשירותים הכלולים בסל הבריאות כפי שהוא מוגדר בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד - 1994, ובכפוף לכלל תנאי החוק.
* התרופה מופיעה באתר זה בשמה המסחרי. הקופה לא מחויבת לספק דווקא את אותה גרסה של חומר פעיל המופיעה באתר זה בשמה המסחרי ויכולה לספק גרסאות מסחריות ("חלופות גנריות") אחרות שלה - כל זאת בכפוף לשיקול דעת רפואי נאות.
* קיימות זכאויות לפטורים, הנחות ותקרות השתתפות עצמית לפי הכללים הבאים:
   - פטור מהשתתפות עצמית עבור תרופות
   - הנחות עבור תרופות
   - תקרת השתתפות עצמית לחולים המוגדרים כחולים כרוניים
* מידע נוסף ניתן למצוא ב- "זכויות מיוחדות".

מילות מפתח

בלוטת יותרת המוח

שם גנרי

Mecasermin

אינקרלקס, 10 מ"ג / מ"ל, 5 מ"ל, בבקבוקון של תמיסה להזרקה

תאריך הכללה

01/03/2008

הבסיס לזכאות מסתמך על חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף

106

אינקרלקס, 10 מ"ג / מ"ל, 5 מ"ל, בבקבוקון של תמיסה להזרקה

סוג

תרופה

שדה כללי (לא לשימוש)

בלוטת יותרת המוח

קוד ATC

H01AC

שם גנרי

Mecasermin

מספר רישום במשרד הבריאות

31786

התוויה כללית

 

INCRELEX (mecasermin [rDNA origin] injection) is indicated for the long-term treatment of growth failure in children with severe primary IGF-1 deficiency (Primary IGFD) or with growth hormone (GH) gene deletion who have developed neutralizing antibodies to GH.
Severe Primary IGFD is defined by:
- height standard deviation score lower or equal to -3.0 and
- basal IGF-1 standard deviation score lower or equal to -3.0 and
- basal IGF-1 levels below the 2.5th percentile for age and gender and
- normal or elevated growth hormone (GH).
Severe Primary IGFD includes patients with mutations in the GH receptor (GHR) post-GHR signaling pathway, and IGF-1 gene defects they are not GH deficient and therefore they cannot be expected to respond adequately to exogenous GH treatment.
INCRELEX is not intended for use in subjects with secondary forms of IGF-1 deficiency, such as GH deficiency, malnutrition, hypothyroidism, or chronic treatment with pharmacologic doses of anti-inflammatory steroids.
Thyroid and nutritional deficiencies should be corrected before initiating INCRELEX treatment.
INCRELEX is not a substitute for GH treatment.

מסגרת הכללה בסל

התרופה תינתן לטיפול בהפרעה בגדילה בילדים עם חסר חמור ב-IGF1 או עם מחיקת הגן להורמון הגדילה אשר פיתחו נוגדנים מנטרלים להורמון גדילה. חסר ראשוני חמור ב-IGF-1 מוגדר על ידי: א. גובה נמוך מ-3.0 סטיות תקן מתחת לנורמה ב. רמות IGF-1 בסיסיות נמוכות מ-3 סטיות תקן מתחת לנורמה. ג. רמות הורמון גדילה נורמליות או גבוהות.

מצב בריאות

תת פעילות של הורמון גדילה IGF1. הפרעות בוויסות גדילה, בחילוף חומרים ותהליכים מטבוליים רבים.

אינקרלקס, 10 מ"ג / מ"ל, 5 מ"ל, בבקבוקון של תמיסה להזרקה