ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

Menopur 75 IU, kit of 5 ampoules with powder and 5 ampoules of 1 ml solvent

 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* בנשים: השראת ביוץ, כאשר הליקוי בביוץ אינו נובע מכשל ראשוני של השחלה.
* בגברים: עידוד תהליך יצירת הזרע, במצבי היעדר סימני מין משניים, סימני מין חלקיים או עצירה בהתבגרות מינית (היפוגונדיזם היפוגונדוטרופי ראשוני או שניוני).

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* בנשים: השראת ביוץ, כאשר הליקוי בביוץ אינו נובע מכשל ראשוני של השחלה.
* בגברים: עידוד תהליך יצירת הזרע, במצבי היעדר סימני מין משניים, סימני מין חלקיים או עצירה בהתבגרות מינית (היפוגונדיזם היפוגונדוטרופי ראשוני או שניוני).

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* בנשים: השראת ביוץ, כאשר הליקוי בביוץ אינו נובע מכשל ראשוני של השחלה.
* בגברים: עידוד תהליך יצירת הזרע, במצבי היעדר סימני מין משניים, סימני מין חלקיים או עצירה בהתבגרות מינית (היפוגונדיזם היפוגונדוטרופי ראשוני או שניוני).

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* בנשים: השראת ביוץ, כאשר הליקוי בביוץ אינו נובע מכשל ראשוני של השחלה.
* בגברים: עידוד תהליך יצירת הזרע, במצבי היעדר סימני מין משניים, סימני מין חלקיים או עצירה בהתבגרות מינית (היפוגונדיזם היפוגונדוטרופי ראשוני או שניוני).

הערה

* כל תושב מדינת ישראל זכאי לשירותים הכלולים בסל הבריאות כפי שהוא מוגדר בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד - 1994, ובכפוף לכלל תנאי החוק.
* התרופה מופיעה באתר זה בשמה המסחרי. הקופה לא מחויבת לספק דווקא את אותה גרסה של חומר פעיל המופיעה באתר זה בשמה המסחרי ויכולה לספק גרסאות מסחריות ("חלופות גנריות") אחרות שלה - כל זאת בכפוף לשיקול דעת רפואי נאות.
* קיימות זכאויות לפטורים, הנחות ותקרות השתתפות עצמית לפי הכללים הבאים:
   - פטור מהשתתפות עצמית עבור תרופות
   - הנחות עבור תרופות
   - תקרת השתתפות עצמית לחולים המוגדרים כחולים כרוניים
* מידע נוסף ניתן למצוא ב- "זכויות מיוחדות".

מילות מפתח

אברי מין

שם גנרי

Menotrophin (Menotropins) (CD) (CF)

תאריך הכללה

1/1/1995

מנופור 75 יחידות בינ"ל, קיט של 5 אמפולות עם אבקה + 5 אמפולות של ממס 1מ"ל

שדה כללי (לא לשימוש)

אברי מין

קוד ATC

G03GA

שם גנרי

Menotrophin (Menotropins) (CD) (CF)

מספר רישום במשרד הבריאות

30045

התוויה כללית

Sterility in females with hypo or normogonadotropic ovarian insufficiency : stimulation of follicle growth. Sterility in males with hypo or normogonadotropic hypogonadism: In combination with HCG to spermatogenesis.

מסגרת הכללה בסל

Induction of ovulation in patients with ovulatory dysfunction not due to primary ovarian failure, stimulation of spermatogenesis in men with primary or secondary hypogonadotrophic hypogonadism. יירשם על ידי רופא מורשה לרישום טיפול בעקרות

מצב בריאות

מחסור בהורמוני מין, חוסר פוריות, טיפול הורמונלי מלווה בנטילת ההורמון הגונדוטרופין הכוריוני (HCG). מיועד במקרים של עקרות בנשים וגברים בעלי פעילות תקינה או תת פעילות של בלוטות המין. בנשים-עידוד הבשלת זקיקים. בגברים-עידוד יצירת זרע.

מנופור 75 יחידות בינ"ל, קיט של 5 אמפולות עם אבקה + 5 אמפולות של ממס 1מ"ל