ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

Corsodyl 0.2% 600ml mouthwash

 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

תחזוקה של הגיינה אוראלית בחולים אימונוסופרסיביים או בעלי מוגבלות פיזית.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

תחזוקה של הגיינה אוראלית בחולים אימונוסופרסיביים או בעלי מוגבלות פיזית.

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

תחזוקה של הגיינה אוראלית בחולים אימונוסופרסיביים או בעלי מוגבלות פיזית.

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

תחזוקה של הגיינה אוראלית בחולים אימונוסופרסיביים או בעלי מוגבלות פיזית.

הערה

* כל תושב מדינת ישראל זכאי לשירותים הכלולים בסל הבריאות כפי שהוא מוגדר בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד - 1994, ובכפוף לכלל תנאי החוק.
* התרופה מופיעה באתר זה בשמה המסחרי. הקופה לא מחויבת לספק דווקא את אותה גרסה של חומר פעיל המופיעה באתר זה בשמה המסחרי ויכולה לספק גרסאות מסחריות ("חלופות גנריות") אחרות שלה - כל זאת בכפוף לשיקול דעת רפואי נאות.
* קיימות זכאויות לפטורים, הנחות ותקרות השתתפות עצמית לפי הכללים הבאים:
   - פטור מהשתתפות עצמית עבור תרופות
   - הנחות עבור תרופות
   - תקרת השתתפות עצמית לחולים המוגדרים כחולים כרוניים
* מידע נוסף ניתן למצוא ב- "זכויות מיוחדות".

מילות מפתח

שיניים<br />חלל הפה

שם גנרי

Chlorhexidine gluconate

תאריך הכללה

01/01/1995

קורסודיל 0.2% 600מ"ל לשטיפת פה

שדה כללי (לא לשימוש)

שיניים<br />חלל הפה

קוד ATC

A01AB

שם גנרי

Chlorhexidine gluconate

מספר רישום במשרד הבריאות

21599

התוויה כללית

Antibacterial solution for the disinfection of the mouth.
1. As an aid to maintaining oral hygiene.
2. As an aid in the treatment and prevention of gingivitis.
3. Inhibition of formation of dental plaque.
4. For use in aphtous ulceration and oral candidal infections (eg denture stomatitis and thrush).
5. For use in a post- periodontal surgery or treatment regimen to promote gingival healing.

מסגרת הכללה בסל

Maintenance of oral hygiene in immunosuppressed or physically handicapped patients.
התכשיר יירשם רק לחולים אימונוסופרסיביים ונמכר גם ללא מרשם רופא

מצב בריאות

חיטוי חלל הפה

קורסודיל 0.2% 600מ"ל לשטיפת פה