ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

בריאות הנפש (סל שירותים מרפאתי) - חוות דעת משפטית

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

סל שרותים מרפאתי בבריאות הנפש
חוות דעת משפטית.
כללים לזכאות וקביעת גורם מממן למכתב / אישור / דו"ח ולחוות דעת מקצועית / משפטית

השתתפות עצמית 

  טיפול על ידי פסיכיאטר טיפול על ידי איש מקצוע שאינו פסיכיאטר

מרפאה בקהילה

בהתאם לרופא שניוני ללא השתתפות עצמית
מרפאות חוץ
בבית חולים כללי
בהתאם לביקור במרפאות חוץ בהתאם לביקור במרפאות חוץ
מרפאות חוץ בבית
חולים פסיכיאטרי
בהתאם לרופא שניוני ללא השתתפות עצמית

 

מה עליי לעשות?

פנה לרופא המשפחה לקבלת טופס הפנייה.
בדוק מול הקופה האם נדרש טופס 17.

מילות מפתח

פסיכיאטר,הכנת חוות דעת מקצועית,מטרות משפטיות,שירות אמבולטורי,רופא שניוני,מרפאות חוץ,רפורמה

בריאות הנפש (סל שירותים מרפאתי) - חוות דעת משפטית

תאור

הכנת חוות דעת מקצועית למטרות משפטיות.

תחום השירות / טיפול

בריאות הנפש, שירות אמבולטורי

הערות

ב- 01.07.2015 נכנסה לתוקפה רפורמה ביטוחית בתחום בריאות הנפש.
במסגרת הרפורמה הועברה האחריות על מתן שירותי בריאות הנפש ממשרד הבריאות לקופות החולים.
הנחיות לתקופת מעבר מיום כניסת הרפורמה בבריאות הנפש.

בריאות הנפש (סל שירותים מרפאתי) - חוות דעת משפטית