ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

בריאות הנפש (סל שירותים מרפאתי) - הערכה צוותית וקביעת תוכנית טיפול ראשונית / הערכה תקופתית

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

סל שרותים מרפאתי בבריאות הנפש
הערכה צוותית וקביעת תוכנית טיפול ראשונית / הערכה תקופתית.
תוכנית טיפול ראשונית - טיפול בקטין כולל מפגש עם ההורים כחלק מההערכה הראשונית.
הערכה תקופתית - השירות יינתן לכל היותר אחת לחצי שנה.

השתתפות עצמית 

  טיפול על ידי פסיכיאטר טיפול על ידי איש מקצוע שאינו פסיכיאטר

מרפאה בקהילה

בהתאם לרופא שניוני ללא השתתפות עצמית
מרפאות חוץ
בבית חולים כללי
בהתאם לביקור במרפאות חוץ בהתאם לביקור במרפאות חוץ
מרפאות חוץ בבית
חולים פסיכיאטרי
בהתאם לרופא שניוני ללא השתתפות עצמית

 

מה עליי לעשות?

פנה לרופא המשפחה לקבלת טופס הפנייה.
בדוק מול הקופה האם נדרש טופס 17.

מילות מפתח

פסיכיאטר,אבחון נפשי,אבחון,מידע טיפולי,מידע אבחוני,הערכת מצב נפשי,טיפול נפשי,בריאות הנפש,שירות אמבולטורי

בריאות הנפש (סל שירותים מרפאתי) - הערכה צוותית וקביעת תוכנית טיפול ראשונית / הערכה תקופתית

תאור

עבודה בצוות להערכת יכולות ההתמודדות של המטופל עם קשיים אישיים, משפחתיים וחברתיים. בסיום ההערכה יועברו המלצות להמשך טיפול.
תוכנית טיפול ראשונית
פגישת צוות לקביעת תכנית טיפול ראשונית, ההערכה כוללת תיאור המטופל ותלונותיו,
איסוף מידע ביו-פסיכו-סוציאלי ומידע אבחוני וטיפולי מהמטופל, משפחתו ומגורמים טיפוליים אחרים.
הערכה תקופתית
פגישת צוות להערכה תקופתית של מצבו הנפשי ותפקודו של המטופל.
בפגישה תבדק השגת מטרות תכנית הטיפול וייבחן הצורך לקביעת תכנית טיפול חדשה.

תחום השירות / טיפול

בריאות הנפש, שירות אמבולטורי

הערות

ב- 01.07.2015 נכנסה לתוקפה רפורמה ביטוחית בתחום בריאות הנפש.
במסגרת הרפורמה הועברה האחריות על מתן שירותי בריאות הנפש ממשרד הבריאות לקופות החולים.
הנחיות לתקופת מעבר מיום כניסת הרפורמה בבריאות הנפש.

בריאות הנפש (סל שירותים מרפאתי) - הערכה צוותית וקביעת תוכנית טיפול ראשונית / הערכה תקופתית