ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

בריאות הנפש (סל שירותים מרפאתי) - בדיקה פסיכיאטרית

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

סל שרותים מרפאתי בבריאות הנפש
בדיקה פסיכיאטרית.
טיפול בקטין יעשה ככלל על ידי פסיכיאטר מומחה לילדים ונוער.

השתתפות עצמית
מרפאה בקהילה - בהתאם לרופא שניוני.
מרפאות חוץ בבית חולים כללי - בהתאם לביקור במרפאות חוץ.
מרפאות חוץ בבית חולים פסיכיאטרי - בהתאם לרופא שניוני.

מה עליי לעשות?

פנה לרופא המשפחה לקבלת טופס הפנייה.
בדוק מול הקופה האם נדרש טופס 17.

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

ביקור פסיכיאטר
* טיפולים רפואיים בבית החבר על ידי מטפלים הקשורים עם "מכבי כסף".
* במקרים בהם אין הצדקה רפואית לטיפול בבית, במסגרת מכבי ו/או המבוטח אינו
  מטופל במסגרת היחידה לטיפולי בית במסגרת מכבי.
*השתתפות עצמית:
  - השתתפות עצמית של 105 ש"ח לביקור ראשון.
  - השתתפות עצמית של 68 ש"ח לביקור חוזר.
* רשימות המטפלים הקשורים עם "מכבי כסף" תימצא בסניפי מכבי.
תקופת המתנה - 6 חודשים.
תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2013

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

ביקור פסיכיאטר
* טיפולים רפואיים בבית החבר על ידי מטפלים הקשורים עם "מכבי זהב".
* במקרים בהם אין הצדקה רפואית לטיפול בבית, במסגרת מכבי ו/או המבוטח אינו
  מטופל במסגרת היחידה לטיפולי בית במסגרת מכבי.
*השתתפות עצמית:
  - השתתפות עצמית של 109 ש"ח לביקור ראשון.
  - השתתפות עצמית של 70 ש"ח לביקור חוזר.
* רשימות המטפלים הקשורים עם "מכבי זהב" תימצא בסניפי מכבי.
תקופת המתנה - 6 חודשים.
תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.


התייעצות עם רופא מומחה בארץ

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2014

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מכבי זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מכבי זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מכבי שלי".


התייעצות עם רופא מומחה בארץ

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2014

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

מילות מפתח

רפורמה בריאות הנפש,פסיכיאטר,בדיקה,התייעצות עם רופא מומחה

בריאות הנפש (סל שירותים מרפאתי) - בדיקה פסיכיאטרית

תאור

בדיקה פסיכיאטרית להערכת מצבו של המטופל, אבחון ומתן המלצות להמשך טיפול ובירור.
הבדיקה תתייחס גם לרמת מסוכנות המטופל לעצמו או לאחר.
השירות כולל התחלת טיפול ראשוני בהתאם לצורך והתוויות.

תחום השירות / טיפול

בריאות הנפש, שירות אמבולטורי

הערות

ב- 01.07.2015 נכנסה לתוקפה רפורמה ביטוחית בתחום בריאות הנפש.
במסגרת הרפורמה הועברה האחריות על מתן שירותי בריאות הנפש ממשרד הבריאות לקופות החולים.
הנחיות לתקופת מעבר מיום כניסת הרפורמה בבריאות הנפש.

בריאות הנפש (סל שירותים מרפאתי) - בדיקה פסיכיאטרית