ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

הלב וקרום הלב - אלקטרוקרדיוגרפיה (אק"ג)

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

מילות מפתח

לב,בדיקות,בדיקת לב,פעילות חשמלית של הלב,אלקטרודות,בית חזה,אק"ג,אלקטרודות,קרדיולוגיה

הלב וקרום הלב - אלקטרוקרדיוגרפיה (אק"ג)

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 12 (א) (27) - לתוספת השנייה.

הלב וקרום הלב - אלקטרוקרדיוגרפיה (אק"ג)

תאור

מדידת הפעילות החשמלית של הלב באמצעות אלקטרודות המונחות על בית החזה.
הבדיקה הבדיקות יכולה להיות מבוצעת כבדיקת שיגרה (בדיקה באדם בריא לאיתור סימנים מקדימים למחלה),
כבדיקת מעקב אחרי מחלה ידועה וכבדיקה דחופה בחשד למחלת לב.
הבדיקה מוכרת בעיקר כבדיקת אק"ג.

סוג

בדיקה

תחום השירות / טיפול

קרדיולוגיה, לב

הלב וקרום הלב - אלקטרוקרדיוגרפיה (אק"ג)