ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

בדיקה לאבחון נשאות HIV (איידס)

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* בדיקות HIV, מזוהות, שמתבצעות במסגרת מרפאות קופות החולים: עלות הבדיקה חלה על קופת החולים, ללא השתתפות עצמית של המבוטח.
* בדיקות HIV שמתבצעות באחת המרפאות המוכרות לאיידס, כאשר הנבדק הסכים למסור פרטי קופת חולים המבטחת. עלות הבדיקה חלה על קופת החולים, ללא השתתפות עצמית של המבוטח וללא צורך בטופס 17.
* בדיקות HIV במסלול "דיסקרטי"-הבדיקה מתבצעת באחת מהמעבדות המוכרות לאבחון נשאות HIV או אחת מהמרפאות המוכרות לאיידס בבתי החולים הכללים, כאשר הנבדק לא הסכים למסור את דבר ביצוע הבדיקה ואת התוצאה לקופת החולים בה הוא מבוטח. עלות הבדיקה חלה על הנבדק, ללא אפשרות להחזר מקופת החולים.
* בדיקות המתבצעות במסגרת מרפאות המין של משרד הבריאות תמומנה ע"י המחלקה לשחפת ואיידס.
* בדיקות HIV במסלול "אנונימי"- הבדיקה מתבצעת רק במספר מצומצם של אתרי בדיקות מורשים, עלות הבדיקה חלה על הנבדק פרט לנבדקים המגיעים לאחת ממרפאות המין של משרד הבריאות.
* עלויות ביצוע בדיקות של מהגרים חסרי ביטוח רפואי יכוסו ע"י המחלקה לשחפת ואיידס של משרד הבריאות. * תיירים המעוניינים להיבדק בישראל יוכלו לפנות לאחת ממעבדות או מרפאות המוכרות לאבחון HIV ולשלם את המחיר המלא של הבדיקה.

מה עליי לעשות?

פנה לאחד מהמקומות שמספקים את השירות (קופת חולים, מרפאות המין וכו') לצורך קבלת מידע.

מילות מפתח

איידס,בדיקת אידס, אידס,בדיקת איידס,HIV,בדיקות

בדיקה לאבחון נשאות HIV (איידס)

סוג

בדיקה

תחום השירות / טיפול

איידס

בדיקה לאבחון נשאות HIV (איידס)