ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

בדיקה לאבחון נשאות HIV (איידס)

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

בדיקות HIV מזוהות, המתבצעות במסגרת מרפאות קופות החולים:
עלות הבדיקה חלה על קופת החולים, ללא השתתפות עצמית של המבוטח.

בדיקות HIV המתבצעות באחת המרפאות המוכרות לאיידס, כשהנבדק הסכים למסור פרטי קופת חולים המבטחת:
עלות הבדיקה חלה על קופת החולים, ללא השתתפות עצמית של המבוטח וללא צורך בטופס 17.

בדיקות HIV המתבצעות במסגרת מרפאות המין של משרד הבריאות:
במימון המחלקה לשחפת ואיידס.

בדיקות HIV במסלול דיסקרטי:
הבדיקה מתבצעת באחת מהמעבדות המוכרות לאבחון נשאות HIV או אחת מהמרפאות המוכרות לאיידס בבתי החולים הכללים, כאשר הנבדק לא הסכים למסור את דבר ביצוע הבדיקה ואת התוצאה לקופת החולים בה הוא מבוטח. עלות הבדיקה חלה על הנבדק, ללא אפשרות להחזר מקופת החולים.

בדיקות HIV במסלול אנונימי:
הבדיקה מתבצעת רק במספר מצומצם של אתרי בדיקות מורשים, עלות הבדיקה חלה על הנבדק פרט לנבדקים המגיעים לאחת ממרפאות המין של משרד הבריאות.

בדיקת HIV במהלך ההריון: 
בדיקת HIV מוגדרת על פי חוזר ראש שירותי בריאות הציבור 2/2022 - כאחת הבדיקות השגרתיות לביצוע במהלך מעקב הריון.

בדיקות HIV למהגרים חסרי ביטוח רפואי:
יכוסו על ידי המחלקה לשחפת ואיידס של משרד הבריאות.

תיירים המעוניינים בבדיקת HIV בישראל:
יפנו לאחת מהמעבדות או המרפאות המוכרות לאבחון HIV וישלמו מחיר מלא של הבדיקה.

מה עליי לעשות?

פנה לאחד מהמקומות שמספקים את השירות (קופת חולים, מרפאות המין וכו') לצורך קבלת מידע.
רשימת מרפאות ומעבדות מוכרות לאבחון נשאות לנגיף ה-HIV

מילות מפתח

איידס,בדיקת אידס, אידס,בדיקת איידס,HIV,בדיקות, הריון ולידה,בדיוקת שגרתיות במהלך הריון,רשימת מרפאות ומעבדות מוכרות לאבחון נשאות לנגיף ה-HIV

בדיקה לאבחון נשאות HIV (איידס)

סוג

בדיקה

תחום השירות / טיפול

פריון, הריון ולידה, איידס

בדיקה לאבחון נשאות HIV (איידס)