ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

ספר השירותים הרפואיים

 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 18/07/2016

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 18/07/2016

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 18/07/2016

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 18/07/2016

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

מילות מפתח

ספר קופות החולים,אביזרים

ספר השירותים הרפואיים

ספר השירותים הרפואיים

ספר השירותים הרפואיים