ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

ביקור במרפאות חוץ

 

תיאור

"מרפאות חוץ" – מרפאות הפועלות במסגרת בתי חולים כלליים.

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

36.58 ₪

תנאים והגבלות

* המבוטח זכאי לביקור במרפאת חוץ.
* תשלום ההשתתפות העצמית הוא עבור רבעון.
* רבעון יחושב למשך 3 חודשים מיום הביקור אצל הרופא (ללא תלות ברבעון קלנדרי).
תקרה השתתפות עצמית רבעונית - תקרה משפחתית.
* פטור מהשתתפות עצמית בביקור רופא ראשוני, רופא שניוני, מרפאות חוץ ומכונים.
* לפטור מהשתתפות עצמית במקרים נוספים ראה זכויות מיוחדות.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 13/10/2022

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

35.92 ₪

תנאים והגבלות

* המבוטח זכאי לביקור במרפאת חוץ.
* תשלום ההשתתפות העצמית הוא עבור רבעון.
* רבעון יחושב למשך 3 חודשים מיום הביקור אצל הרופא (ללא תלות ברבעון קלנדרי).
תקרה השתתפות עצמית רבעונית - תקרה משפחתית.
* פטור מהשתתפות עצמית בביקור רופא ראשוני, רופא שניוני, מרפאות חוץ ומכונים.
* לפטור מהשתתפות עצמית במקרים נוספים ראה זכויות מיוחדות.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 13/10/2022

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

36.58 ₪

תנאים והגבלות

* המבוטח זכאי לביקור במרפאת חוץ.
* תשלום ההשתתפות העצמית הוא עבור רבעון.
* רבעון יחושב למשך 3 חודשים מיום הביקור אצל הרופא (ללא תלות ברבעון קלנדרי).
תקרה השתתפות עצמית רבעונית - תקרה משפחתית.
* פטור מהשתתפות עצמית בביקור רופא ראשוני, רופא שניוני, מרפאות חוץ ומכונים.
* לפטור מהשתתפות עצמית במקרים נוספים ראה זכויות מיוחדות.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 13/10/2022

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

36.58 ₪

תנאים והגבלות

* המבוטח זכאי לביקור במרפאת חוץ.
* תשלום ההשתתפות העצמית הוא עבור רבעון.
* רבעון יחושב למשך 3 חודשים מיום הביקור אצל הרופא (ללא תלות ברבעון קלנדרי).
תקרה השתתפות עצמית רבעונית - תקרה משפחתית.
* פטור מהשתתפות עצמית בביקור רופא ראשוני, רופא שניוני, מרפאות חוץ ומכונים.
* לפטור מהשתתפות עצמית במקרים נוספים ראה זכויות מיוחדות.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 13/10/2022

מילות מפתח

בדיקות,טיפולים,מרפאות הפועלות במסגרת בתי חולים כלליים,רופא שניוני,ביקור במרפאות חוץ,מרפאת חוץ,ביקור במרפאה

ביקור במרפאות חוץ

חוזרי משרד הבריאות

חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 04/2022 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2022 לאחר עדכוני מדד
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 08/2020 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2020 בעקבות עדכוני מדד ושינוי בתכניות הגביה של קופות החולים
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 03/2018 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2018
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 03/2017 - קבלת פטור רטרואקטיבי מהשתתפויות עצמיות עבור זכאי גמלאות מביטוח לאומי
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 05/2017 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2017
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 04/2016 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2016
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 03/2016 - חובת מתן החזר עלות ההשתתפות העצמית עבור ההתחייבות למבוטח שלא ניצל התחייבותו וכן גביית השתתפות עצמית במעמד מתן השרות
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 03/2015 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2015
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 01/2015 - נוסח מעודכן לחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופ"ח ושב"ן מס' 05/2014 מיום 29.9.14 כתוצאה משינויים בתכניות הגביה של קופות החולים
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 05/2014 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2014
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 08/2013 - גביה בעבור מכונים ומרפאות חוץ
חוזר המנהל הכללי 06/2012 - הכרה בשירות רפואי מתמחה
אגף לפיקוח על קופות חולים ושבן 06/2011 - יישום תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הסדרי בחירה בין נותני שירותים), תשס"ה - 2005

ביקור במרפאות חוץ

ביקור במרפאות חוץ