ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

הפסקת הריון

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* הפסקת הריון תבוצע רק לאחר אישור הועדה להפסקת הריון.
* הזכאות להפסקת הריון היא באמצעות פעולה או תרופה, לרבות עלות תכשירים ,
   הרדמה, בדיקות ומעקב רפואי.
* הזכאות להפסקת הריון במימון ציבורי היא לכל אחד מהמצבים הבאים:
   - אישה עד גיל 33
   - ההריון נובע מיחסים אסורים על-פי החוק הפלילי (כגון גילוי עריות או אונס), 
     ללא תלות בגיל האישה.
   - הוולד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי, ללא תלות בגיל האישה.
   - המשך ההריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לה נזק גופני ו/ או נפשי,
      ללא תלות בגיל האישה.
   - מסיבות רפואיות, ללא תלות בגיל האישה.

* תהליך הפסקת הריון אצל קטינות וצעירות שהרו טרם מלאו להן 19 שנים:
(מתוך  חוזר מנהל הרפואה 08/2017 - התוויות מקצועיות לטיפול בנערות הפונות לוועדות להפסקות היריון)
1. הפסקות היריון לנערות תבוצענה בבתי חולים בלבד ולא במרפאות הכירורגיות המורשות. על הוועדה בבית החולים חלה חובה לקבל כל נערה הפונה אליה.
2. זיהוי הנערה ייעשה באמצעות הצגת תעודה מזהה עם תמונה עדכנית. במקרה ואין מסמכים מזהים כלל, תוודא העובדת הסוציאלית את נתוני היסוד של הנערה (שם, מס' ת.ז., שמות ההורים, כתובת המגורים ומספר טלפון),
בתיאום ובסיוע האחראי על קבלת חולים ובמידת הצורך בשירותי הרווחה בקהילה.
3. השירות לעבודה סוציאלית בבית החולים, אחראי לרכז את הטיפול בנערה החל משלב הפנייה אל הוועדה ועד שחרורה.
4. פניה ראשונית לזימון תור בוועדה להפסקת הריון – לנערה יימסר מידע רלוונטי, הכולל מכתב הפניה רפואי ו/או בדיקת אולטרסאונד עדכנית, שעות פעילות הוועדה, מיקום הוועדה וזכויות הצעירה לגבי הסדרי התשלום. ייבחן צורך בסיוע מיוחד לנערה ותקבע קדימות בקביעת התור לוועדה
.
6. הליך הקבלה לוועדה להפסקת ההיריון - נערה שהגיעה לדיון בוועדה תתקבל גם ללא מסמכים רפואיים נדרשים, המידע יושלם בבית החולים. כמו כן, נערה שהגיעה ללא התחייבות כספית של הקופה תתקבל ללא דרישת תשלום כלשהו. במקרה זה, תנפיק קופת החולים התחייבות כספית עבור פעולה זו בדיעבד  .
7. תתבצע שיחה אישית מקדימה עם העובדת הסוציאלית ללא נוכחות מלווים בהתאם לבחירת הנערה.
8. דיון הוועדה - עובדת סוציאלית תציג בפני חברי הועדה מידע פסיכו-סוציאלי רלוונטי.  הצוות הרפואי ימסור לנערה את החלטתו כולל המידע הרפואי אודות ההליך והשלכותיו בשפה ברורה המובנת לה.
9. הזימון לביצוע הפסקת היריון - מנהל מערך גינקולוגיה או מי מטעמו יוודא כי ניתנה קדימות במתן תור לנערה. בנוסף, יימסר לה חומר כתוב, המותאם לגילה, על אופן ביצוע הפסקת ההיריון. במידה והנערה מבקשת לבצע את הפסקת ההיריון בבית חולים אחר או אם עולה בעיה מנהלית / רפואית שאינה מאפשרת לבצע את ההליך הרפואי בבית החולים בו נתקיימה הועדה, על העובדת הסוציאלית לסייע לנערה בכל ההליכים הנדרשים לשם העברתה לבית חולים אחר וליידע את העובדת הסוציאלית במקום האחר. לנערה יימסר שם איש קשר ומספר טלפון בשירות הסוציאלי או במערך הגיניקולוגיה אליו תוכל לפנות בכל שאלה.
10. קבלת הנערה במחלקה / אשפוז יום - על העובדת הסוציאלית ליידע את הצוות הסיעודי במחלקה על הגעת הנערה, ועל הצוות הסיעודי להודיע באופן מיידי לעובדת הסוציאלית על כל נערה שלא הגיעה לביצוע הפעולה במועד שנקבע לה. העובדת הסוציאלית אחראית ליצור קשר עם נערה שלא הגיעה במועד שנקבע לה לביצוע הפסקת היריון, כדי לברר האם היא זקוקה לעזרה, את מצבה ותוכניותיה באשר להיריון ולמסור לה בהתאם מידע לגבי גורמי טיפול רלוונטיים בקהילה. יש לתעד את שיחת הטלפון בתסקיר העובדת הסוציאלית הייעודי.
אין לדחות נערה שהגיעה לביצוע הפסקת ההיריון ללא תוצאות הבדיקות הרפואיות הנדרשות. יש להשלים את החסר במסגרת ההליך בבית החולים
בדיקות וטיפולים בתחום צנעת הפרט יעשו בנוכחות אחות.
11. מהלך ביצוע הפסקת ההיריון -  בהפסקת היריון תרופתית יש להבטיח את השלמת הטיפול התרופתי כולו. בהפסקת היריון כירורגית, במידה ונעשית החדרת למינריה יום לפני הפעולה, יש לשקול על בסיס פרטני אשפוז עד לביצוע הפעולה למחרת.

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* המבוטחת זכאית להפסקת הריון כירורגית במקרים רפואיים ספציפיים,
   כגון: Missed abortion.
* מימון הפסקת ההריון יתאפשר במסגרת בחירת מנתח, למידע נוסף ראה ניתוחים.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* המבוטחת זכאית להפסקת הריון לאחר אישור הועדה להפסקת הריון,
  במסגרת חבילה לנשים בהריון.

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* המבוטחת זכאית להפסקת הריון כירורגית (גרידה) בלבד.
* מימון הפסקת ההריון במסגרת בחירת מנתח, למידע נוסף ראה ניתוחים.

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* המבוטחת זכאית להפסקת הריון כירורגית, כאשר הסיבה להפסקת ההריון
   רפואית בלבד.
* מימון הפסקת ההריון יתאפשר במסגרת בחירת מנתח, למידע נוסף ראה ניתוחים.

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* המבוטחת זכאית להפסקת הריון כירורגית במקרים רפואיים ספציפיים,
   כגון: Missed abortion.
* מימון הפסקת הריון יתאפשר באמצעות אחת מהמסגרות הבאות:
   - בחירת מנתח בהשתתפות עצמית מופחתת, למידע נוסף ראה ניתוחים.
   - חבילה לנשים בהריון.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* הזכאות מכח התכנית "מאוחדת עדיף" לשירות זה,
  ניתנת גם למבוטחי התכנית "מאוחדת שיא" בהשתתפות עצמית מופחתת.

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* המבוטחת זכאית להפסקת הריון כירורגית, כאשר הסיבה להפסקת ההריון
   רפואית בלבד.
* מימון הפסקת ההריון יתאפשר במסגרת בחירת מנתח, למידע נוסף ראה ניתוחים.

מילות מפתח

תהליך הפסקת הריון אצל קטינות וצעירות שהרו טרם מלאו להן 19 שנים,קטינות,קטינה בהריון,הפלה לקטינות,זימון תור בוועדה להפסקת הריון,Missed abortion,הפלה לנערות,הפלה אצל נערה,נערה רוצה להפיל,עובדת סוציאלית,הפסקת הריון כירורגית,גרידה,הפלה,אישור הועדה להפסקת הריון,אישה עד גיל 33,גילוי עריות,אונס,ולד עם מום גופני,ולד עם מום נפשי,Missed abortion,הריון ולידה,רפואת נשים,ניתוחים,ניתוח,פיריון,פריון,הפסקת הריון כירורגית,גרידה,גרדה,חבילה לנשים בהריון,התוויות מקצועיות לטיפול בנערות הפונות לוועדות להפסקות היריון,נערה בהריון,הפסקת הריון לנערה,הפסקת הריון לנערות

הפסקת הריון

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 7 (ג) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 7 (ג1) - לתוספת השנייה.

חוזרי משרד הבריאות

חוזר חטיבת הרפואה  16/2022 - הפסקות הריון במדינת ישראל
חוזר מנהל הרפואה 08/2017 - התוויות מקצועיות לטיפול בנערות הפונות לוועדות להפסקות היריון
חוזר המנהל הכללי 02/2014 - הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2014
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 13/2012 - התנהלות קופות חולים במקרים של היריון והפסקות היריון לנערות עד גיל 19
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 03/2012 - הפסקות הריון לנערות עד גיל 19
חוזר מנהל הרפואה 14/2009 - הפסקות הריון לקטינות חסרות מעמד השוהות בישראל
חוזר מנהל הרפואה 38/2008 - הרחבת הזכאות להפסקות הריון לנערות עד גיל 19
חוזר המנהל הכללי 23/2007 - ועדות להפסקת הריון בשלב החיות
חוזר מנהל הרפואה 20/2001 - זכאות להפסקת הריון - בהתאם לסל שירותי הבריאות הבסיסי על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי
חוזר המנהל הכללי 16/2001 - הרחבת סל הבריאות - הפסקות הריון לנערות
חוזר מנהל הרפואה 11/1999 - שינוי טופס "בקשה לאישור הפסקת הריון"
חוזר מנהל הרפואה 82/1996 - הקפדה על רישום בטפסי הועדות להפסקת הריון
חוזר מנהל הרפואה 75/1995 - זכאות להפסקות הריון - בהתאם לסל שירותי הבריאות הבסיסי על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי
חוזר המנהל הכללי 23/1993 - שמירת חוק והתקנות ע"י הועדה להפסקת הריון - הנחיות ביצוע
חוזר מנהל הרפואה 95/1990 - חוברת מידע לנשים הפונות לועדה להפסקת הריון
חוזר מנהל הרפואה 64/1990 - הנחיות בדבר מסירת מידע לאישה הפונה לועדות להפסקת הריון וסדרי עבודתן של הוועדות
חוזר מנהל הרפואה 07/1988 - טופס ארצי לשימוש הועדות להפסקות הריון
חוזר מנהל הרפואה 28/1986 - חידוש הכרה בבי"ח "רמת מרפא" כמוסד רפואי מוכר לצורך הפסקת הריון
חוזר מנהל הרפואה 112/1985 - גבייה עבור הפסקת הריון
חוזר מנהל הרפואה 138/1984 - הכרה בבי"ח "רמת-מרפא" כמוסד רפואי מוכר לצורך הפסקת הריון
חוזר מנהל הרפואה 122/1984 - הכרה במרפאת "מדיקה" כמוסד רפואי מוכר לצורך הפסקת הריון

החלטות נציבות קבילות במשרד הבריאות

הפסקת הריון

סוג

פרוצדורה רפואית

תחום השירות / טיפול

פריון, הריון ולידה

הפסקת היריון

שאלה

אני בהריון ואינני נשואה, אני מפחדת שהמשפחה שלי תגלה. מה עלי לעשות?

תשובה

הפנייה לועדה וכל התהליך נשמרים בסודיות מוחלטת.
צרי קשר עם העובדת הסוציאלית של כל אחת מהועדות כדי להתייעץ ולקבל הדרכה באשר לתהליך.

שאלה

האם קיים תנאי להחזר כספי בעקבות פנייה לוועדה המאשרת הפסקת הריון?

תשובה

הזכאות להחזר איננה מותנית בשום תנאי, וחל איסור לחייב אשה לקחת טיפול רפואי מכל סוג שהוא.