ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

נעליים רפואיות (אורטופדיות)

 

מבטח

משרד הבריאות

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* מבוטח זכאי לסדים לגפיים תחתונות במקרה הצורך, בהשתתפות עצמית.
* אחוז ההשתתפות העצמית נקבע בלשכת הבריאות המחוזית, באזור המגורים של המבוטח, בחלוקה הבאה:
- זכאות מלאה.
- זכאות 90%.
- זכאות 75%.
* הזכאות נקבעת על ידי רופא מורשה ובהתאמה אישית (לא על ידי לשכת הבריאות המחוזית):
- זכאות לתותבת - מבוטח קטוע גף עליון או גף תחתון שמסוגל להשתמש בתותבת.
- סד (אורטוזה) - מכשיר לגפיים תחתונות המיוצר בהתאמה אישית על פי צרכי המשתמש, המאפשר הליכה תפקודית (10 מטר לפחות).
- נעליים רפואיות:
  - מבוטח הסובל מעיוותים בכף הרגל או מקיצור של גף תחתון בשיעור הגבוה מ- 3 ס"מ.
  - עיוותים קשים בכף הרגל המונעים התאמת נעל רגילה.
  - כפות רגליים בלתי שוות באורכן בהפרש של שתי מידות נעל לפחות.
* מכשיר אורטופדי יינתן לכל מטופל עם פוטנציאל שיקומי, לעשות במכשיר שימוש יעיל שישפר את תפקודו וניידותו.

מה עליי לעשות?

1. פנה ללשכת הבריאות לקבלת כרטיס זכאות.
    רופא מורשה יבדוק את צרכיך וימלא הזמנת עבודה לבית המלאכה.
2. בית המלאכה יבדוק את ההזמנה ויספק הצעת מחיר.
3. חתום על טופס המחאת זכות לטובת בית המלאכה.
4. שלח למכון לואיס את הצעת המחיר ואת טופס המחאת הזכות חתום.
5. מכון לואיס יבדוק את הצעת המחיר לפי הזמנת העבודה של הרופא, וינפיק אישור ביצוע לך ולבית המלאכה.
6. בית המלאכה יבנה את המכשיר לפי הזמנת העבודה.
7. בית המלאכה יספק את המכשיר ויתאם לך אותו.
8. פנה לרופא לבדיקה ואישור התאמת המכשיר לצרכיך ולהזמנת העבודה.
9. פנה לבית המלאכה לתשלום סכום ההשתתפות העצמית.
10. מכון לואיס יבדוק את החשבונית שהועברה לו על ידיך לקבלת הפרש תשלום ממשרד הבריאות לבית המלאכה.

* מבוטח זכאי וותיק: פנה עם כרטיס הזכאות ישירות לרופא מורשה לאפיון המכשירים להם אתה נדרש.
* מבוטח זכאי יפנה לבית מלאכה ממאגר קיים לקבלת הצעת מחיר למכשירים שאופיינו בהזמנת העבודה.
* באין למבוטח בקשה להנחה מעבר ל- 75% (הניתנת לכולם), לא יהיה צורך בכרטיס וורוד (טופס בקשה להקטנת ההשתתפות העצמית), ולכן אין לפנות ללשכות הבריאות.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

פירוט התנאים וההגבלות בהתאם לאביזרים רפואיים. האביזר מופיע בנספח א' לתקנון.
נספח א' להלן רשימת אביזרים המזכים בהחזר הוצאות מ”מכבי זהב” בכפוף לאמור בסעיף 16.1.
* תעריף תקרה להחזר ”מכבי זהב“ - 257 ש"ח.
* הערות - הזכאות ניתנת אחת לשנת חברות, לאוכלוסיה שאינה זכאית להשתתפות 100% של משרד הבריאות.
10. נעליים אורטופדיות רפואיות בהתאמה אישית ובניה מיוחדת במקרים הבאים:
א. לחולים במחלה ראומטית עם עיוות ניכר של כף הרגל.
ב. לחולי סוכרת הלוקים בחסר אצבעות, נזק עצבי פריפרי, היסטוריה של כיבים, נטייה לכיבים, הפרעה לזרימת הדם או נמק, עיוות כף רגל.
ג. לחולים אחרי כריתה חלקית של כף הרגל.
ד. שיתוק שרירים

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/07/2014

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

פירוט התנאים וההגבלות בהתאם לאביזרים רפואיים. האביזר מופיע בנספח א' לתקנון.
נספח א' להלן רשימת אביזרים המזכים בהחזר הוצאות מ”מכבי זהב” בכפוף לאמור בסעיף 16.1.
* תעריף תקרה להחזר ”מכבי זהב“ - 663 ש"ח.
* הערות - הזכאות ניתנת אחת לשנת חברות, לאוכלוסיה שאינה זכאית להשתתפות 100% של משרד הבריאות.
7. נעליים אורטופדיות רפואיות בהתאמה אישית ובניה מיוחדת במקרים הבאים:
א. לחולים במחלה ראומטית עם עיוות ניכר של כף הרגל.
ב. לחולי סוכרת הלוקים ב- חסר אצבעות, נזק עצבי פריפרי, היסטוריה של כיבים, נטייה לכיבים, הפרעה לזרימת הדם או נמק, עיוות כף רגל.
ג. לחולים אחרי כריתה חלקית של כף הרגל.
ד. שיתוק שרירים.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/07/2014

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מכבי זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מכבי זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מכבי שלי".

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

פירוט התנאים וההגבלות בהתאם לאביזרים רפואיים. האביזר מופיע בנספח ה' לתקנון.
נספח ה' - רשימת אביזרים רפואיים
אביזרים רפואיים חיוניים - נעליים אורתופדיות בהזמנה מיוחדת, שמטרתם השוואת גובה הגפיים התחתונות או התאמת עיוותים של כפות הרגליים (פעמיים בשנה).
גובה השתתפות המבוטח - 50%.
הגורם המספק - ספק בהסכם. תקרת השתתפות הקופה - 250$. 

הערה: למען הסר ספק, גובה ההנחה ברשימה על פי נספח זה הינה מקסימלית.
בפרטים בהם קיימת השתתפות הקופה מכוח החוק, לא זכאי המבוטח לאחוזי הנחה מצטברים - הנחת "מאוחדת עדיף" מגלמת בתוכה גם את ההנחה על פי חוק.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 04/07/2016

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מאוחדת עדיף".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מאוחדת עדיף" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מאוחדת שיא".

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

פירוט התנאים וההגבלות בהתאם לאביזרים רפואיים. האביזר מופיע ברשימת האביזרים האורטופדיים (סעיף 4 לפרק בתקנון).
נעליים אורטופדיות בהתאמה אישית

* דגם - נעליים חצאיות
* השתתפות עצמית - 1,236 ש"ח
* תוספת תשלום אצל הספק - ללא תוספת
* מספר האביזרים המאושרים בשנה - 1 בשנתיים

* דגם - נעליים גבוהות
* השתתפות עצמית - 1,483 ש"ח
* תוספת תשלום אצל הספק - ללא תוספת
* מספר האביזרים המאושרים בשנה - 1 בשנתיים

 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/07/2015

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

פירוט התנאים וההגבלות בהתאם לאביזרים רפואיים. האביזר מופיע ברשימת האביזרים האורטופדיים (סעיף 4 לפרק בתקנון).
נעליים אורטופדיות בהתאמה אישית

* דגם - נעליים חצאיות
* השתתפות עצמית - 988 ש"ח
* תוספת תשלום אצל הספק - ללא תוספת
* מספר האביזרים המאושרים בשנה - 1 בשנתיים

* דגם - נעליים גבוהות
* השתתפות עצמית - 1,236 ש"ח
* תוספת תשלום אצל הספק - ללא תוספת
* מספר האביזרים המאושרים בשנה - 1 בשנתיים

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/07/2015

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

מילות מפתח

כרטיס וורוד,כרטיס ורוד,טופס בקשה להקטנת השתתפות עצמית,נעלים רפואיות,נעל רפואית,נעליים רפואיות,נעליים אורתופדיות,נעליים אורטופדיות,נעליים רפואיות(אורתופדיות),נעליים אורתופדיות(רפואיות),נעליים רפואיות אורטופדיות,נעליים רפואיות אורתופדיות,נעל רפואית,נעל אורטופדית,נעל אורתופדית,נעל רפואית אורטופדית,נעל,נעליים,נעל,סד,אורסודה,תותבת,נעל תותבת,מכשיר אורטופדי לרגל,נעל רפואית

נעליים רפואיות (אורתופדיות)

תאריך הכללה

11/07/2011

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 4 (א) (5) - לתוספת השלישית.

נעליים רפואיות (אורתופדיות)

תאור

- מכון לואיס מבצע עבודות ייעוץ, ניהול ואספקת שירותים עבור זכאי משרד הבריאות בקרב נכי הגפיים בישראל.
- מאגר בתי מלאכה: מכון לואיס אמון על יצירתו וניהולו של מאגר הספקים של המוצרים לזכאים השונים.
- למכון לואיס קווים מנחים לפיהם יבנה את המאגר, את תנאי הכניסה אליו, את התנהלותו וכיוצא באלה.
- זכותם של הזכאים לפנות לכל אחד מבתי המלאכה הכלולים במאגר על פי בחירתם ושיקול דעתם הבלעדי.
- בתי המלאכה הרשומים במאגר יידרשו לספק את המוצרים ללקוחות בהתאם למפרט שרשם הרופא המורשה ובהתאם להוראות המנהליות והמקצועיות שניתנו על ידי מכון לואיס.

סוג

אביזרים - שיקום וניידות

תחום השירות / טיפול

שיקום

התוויה כללית

מכשירים אורתופדים בהתאמה אישית.

מסגרת הכללה בסל

תוספת שניה

נעליים רפואיות (אורתופדיות)