ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

סדים לגפיים תחתונות

 

מבטח

משרד הבריאות

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* מבוטח זכאי לסדים לגפיים תחתונות במקרה הצורך, בהשתתפות עצמית.
* סדי AFO לשמירת מנח וטווחי תנועה בכפות הרגליים
א. הסדים יינתנו לילדים העונים על אחד מאלה:
    1. ילדים עם פוטנציאל עתידי להליכה
    2. ילדים שנזקקים לתנוחת רגל טיפוסית לצורך עמידה.
ב. הסדים יינתנו בהתאם להמלצת מומחה באורתופדיה.
ג. מיום 12 לינואר 2017, ימומנו סדי AFO על ידי משרד הבריאות לילדים ונוער, עד שמלאו להם
   21 ושאינם הולכים, בהתאם למפורט בחוזר: המלצה לסדים טיפוליים בהתאמה אישית עבור ילדים ונוער עד גיל 21 הרתוקים לכיסא גלגלים.

* נעליים רפואיות
  - מבוטח הסובל מעיוותים בכף הרגל או מקיצור של גף תחתון בשיעור הגבוה מ- 3 ס"מ.
  - עיוותים קשים בכף הרגל המונעים התאמת נעל רגילה.
  - כפות רגליים בלתי שוות באורכן בהפרש של שתי מידות נעל לפחות.
* מכשיר אורטופדי יינתן לכל מטופל עם פוטנציאל שיקומי, לעשות במכשיר שימוש יעיל שישפר את תפקודו וניידותו.

* אחוז ההשתתפות העצמית נקבע בלשכת הבריאות המחוזית, באזור המגורים של המבוטח, בחלוקה הבאה:
- זכאות מלאה.
- זכאות 90%.
- זכאות 75%.

 

מה עליי לעשות?

1. פנה ללשכת הבריאות לקבלת כרטיס זכאות.
    רופא מורשה יבדוק את צרכיך וימלא הזמנת עבודה לבית המלאכה.
2. בית המלאכה יבדוק את ההזמנה ויספק הצעת מחיר.
3. חתום על טופס המחאת זכות לטובת בית המלאכה.
4. שלח למכון לואיס את הצעת המחיר ואת טופס המחאת הזכות חתום.
5. מכון לואיס יבדוק את הצעת המחיר לפי הזמנת העבודה של הרופא, וינפיק אישור ביצוע לך ולבית המלאכה.
6. בית המלאכה יבנה את המכשיר לפי הזמנת העבודה.
7. בית המלאכה יספק את המכשיר ויתאם לך אותו.
8. פנה לרופא לבדיקה ואישור התאמת המכשיר לצרכיך ולהזמנת העבודה.
9. פנה לבית המלאכה לתשלום סכום ההשתתפות העצמית.
10. מכון לואיס יבדוק את החשבונית שהועברה לו על ידיך לקבלת הפרש תשלום ממשרד הבריאות לבית המלאכה.

* מבוטח זכאי וותיק: פנה עם כרטיס הזכאות ישירות לרופא מורשה לאפיון המכשירים להם אתה נדרש.
* מבוטח זכאי יפנה לבית מלאכה ממאגר קיים לקבלת הצעת מחיר למכשירים שאופיינו בהזמנת העבודה.
* באין למבוטח בקשה להנחה מעבר ל- 75% (הניתנת לכולם), לא יהיה צורך בכרטיס וורוד (טופס בקשה להקטנת ההשתתפות העצמית), ולכן אין לפנות ללשכות הבריאות.

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

מילות מפתח

מכון לואיס,נכי גפיים,נכה גפיים, אביזרים,שיקום,ניידות,מכשירים אורתופדיים,התאמה אישית,אורטופדיה,אורתופדיה,foot club,רגל קלובה,פוט קלאב,פוטקלב,פוטקלאב,פוט קלב,פוט-קלאב,תותבות לגפיים,תותבת לרגל

סדים לגפיים תחתונים (סדי הליכה)

תאור

מכון לואיס מבצע עבודות ייעוץ, ניהול ואספקת שירותים עבור זכאי משרד הבריאות בקרב נכי הגפיים בישראל.
מאגר בתי מלאכה: מכון לואיס אמון על יצירתו וניהולו של מאגר הספקים של המוצרים לזכאים השונים.
למכון לואיס קווים מנחים לפיהם יבנה את המאגר, את תנאי הכניסה אליו, את התנהלותו וכיוצא באלה.
זכותם של הזכאים לפנות לכל אחד מבתי המלאכה הכלולים במאגר על פי בחירתם ושיקול דעתם הבלעדי.
בתי המלאכה הרשומים במאגר יידרשו לספק את המוצרים ללקוחות בהתאם למפרט שרשם הרופא המורשה ובהתאם להוראות המנהליות והמקצועיות שניתנו על ידי מכון לואיס.

סוג

אביזרים - שיקום וניידות

תחום השירות / טיפול

שיקום

התוויה כללית

מכשירים אורתופדים בהתאמה אישית.

מסגרת הכללה בסל

תוספת שניה

סדים לגפיים תחתונים (סדי הליכה)