ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

חיסון נגד דלקת כבד מסוג B

 

מבטח

משרד הבריאות

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

חיסון פעיל (הזרקת נגיף מוחלש או מומת)
ניתן כחיסון שיגרה לילודים.
* ניתן בין השאר באמצעות התרכיבים הבאים:
  - Engerix-B
  - Engerix-B Pediatric
  - Sci-B-Vac (במינונים שונים)

חיסון סביל HBIG (הזרקת נוגדנים)
* ניתן כחיסון וטיפול מונע לאוכלוסיות בסיכון.
* ניתן בין השאר באמצעות התרכיבים הבאים:
  - Zutectra injection
  - Hepagam B (במינונים שונים)
  - Hepatect CP  
  - Hepatect  
  - Omri-Hep-B  
  - Hyperhep B S/D 

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

חיסון פעיל (הזרקת נגיף מוחלש או מומת)
* ניתן כחיסון לקבוצות סיכון.
* ניתן בין השאר באמצעות התרכיבים הבאים:
  - Engerix-B
  - Engerix-B Pediatric
  - Sci-B-Vac (במינונים שונים)

חיסון סביל HBIG (הזרקת נוגדנים) 
* ניתן כחיסון וטיפול מונע לאוכלוסיות בסיכון.
* ניתן בין השאר באמצעות התרכיבים הבאים:
  - Zutectra injection
  - Hepagam B (במינונים שונים)
  - Hepatect CP  
  - Hepatect  
  - Omri-Hep-B  
  - Hyperhep B S/D 

* ההשתתפות עצמית בהתאם לסוג התרכיב

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

תקופת המתנה: 6 חודשים מיום ההצטרפות לתוכנית.
* מבוטח שאינו בקבוצת סיכון ומעוניין בחיסון ביוזמתו, זכאי לקבל חיסון נגד דלקת
  זיהומית של הכבד מטיפוס B.
השיפוי:
* תרכיבי החיסון יסופקו למבוטח באמצעות בתי המרקחת של הקופה בתשלום אגרת
  מינימום כהגדרתה להלן. בסעיף זה, ”אגרת מינימום“ סכום ההשתתפות העצמית
  המינימלית אשר נהוגה בקופת חולים מאוחדת בעת רכישת תרופות שבסל השירותים
  והתרופות אשר מוגדר בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, וכפי שהוא מתעדכן מעת לעת.
  ההשתתפות העצמית תיקבע בהתאם לכללי תכנית הגבייה של הקופה כפי שהם חלים
  ביחס לתרופות בסל הבסיסי. 
* החיסונים האמורים לעיל יסופקו בבתי המרקחת של הקופה בלבד.
* אם החיסון לא ניתן לאספקה באמצעות בית המרקחת של הקופה, יהיה המבוטח זכאי
  לשיפוי בגובה 40% מהמחיר לצרכן.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2014

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מאוחדת עדיף".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מאוחדת עדיף" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מאוחדת שיא".

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2014

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

מילות מפתח

אימונוגלובולין

חיסון נגד דלקת כבד מסוג B

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 1 (1) - לתוספת השלישית.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 1 (4) (א) - לתוספת השלישית.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 1 (4) (ב) (4) - לתוספת השלישית.

חיסון נגד דלקת כבד מסוג B

תאור

* חיסון שגרה לילוד הניתן בגילאים הבאים:
  - מנה ראשונה - בלידה (בבית החולים).
  - מנה שנייה - חודש.
  - מנה שלישית - 6 חודשים.
* חיסון לאוכלוסיות בסיכון בגילאי 18 ומעלה:
  - שתי מנות במרווח זמן של 4 שבועות.
  - מנה שלישית - 5 חודשים לאחר המנה השנייה.

סוג

חיסונים

תחום השירות / טיפול

כבד, מניעה

חיסון נגד דלקת כבד מסוג B