ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

טיפול בתעוקת לב בשיטת EECP

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

טיפולים בתעוקת לב בשיטת EECP לעמיתי ”לאומית זהב"
1. הגדרות לפרק זה
1.1 "אנגינה פקטוריס" - היצרות או חסימה של כלי דם כלילי המגבילה את אספקת הדם
       לאותו אזור. האבחנה חייבת להיתמך בקיומן של אחת או יותר מבין התופעות
       הרפואיות הבאות:
       א. תעוקת לב כרונית (Chronic Ischemic Heart Disease).
       ב. אי ספיקת לב כרונית (Chronic Heart Failure).
1.2 "טיפול בתעוקת לב" - טיפול לא פולשני לחולי אנגינה פקטוריס, הגורם להתפתחות
       מעקפים טבעיים בלב.
2. המקרה המזכה
סדרת טיפולים בתעוקת לב בשיטת EECP, שעבר עמית ”לאומית זהב" בתנאים המצטברים הבאים:
2.1 העמית אובחן על ידי רופא קרדיולוג מומחה בקופה, כסובל מאנגינה פקטוריס,
       והופנה לטיפול על ידו.
2.2 סדרת הטיפולים בוצעה במכון שבהסדר.
העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה, במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם.
3. התשלום עבור השירות הרפואי
הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר ותישא בעלות סדרת הטיפולים, בכפוף לתשלום השתתפות עצמית של העמית בסך 11,101 ש"ח.
4. תנאי הזכאות
הזכאות עבור השירות הינה חד פעמית לכל תקופת ההסכם.
5. תקופת אכשרה
6 חודשים.
תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/02/2015

מילות מפתח

אנגינה פקטוריס,חסימה של כלי דם כלילי,תעוקת לב כרונית,אי ספיקת לב כרונית,Chronic Ischemic Heart Disease,Chronic Heart Failure,קרדיולוגיה,לב,טיפולי לב

טיפול בתעוקת לב בשיטת EECP

טיפול בתעוקת לב בשיטת EECP

סוג

טיפול

תחום השירות / טיפול

קרדיולוגיה, לב

טיפול בתעוקת לב בשיטת EECP