ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

רפואה גרעינית - בדיקת צפיפות העצם

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השתתפות עצמית / תקרת תשלום למשפחה בהתאם לביקור במכונים.

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

השירות הרפואי
בדיקות סקר תקופתיות במכוני הסדר:
השתתפות בהוצאות בדיקות סקר תקופתיות. זכאות אחת ל - 24 חודש. למעט הבדיקות:
ארגומטריה, ממוגרפיה, גניקולוגיה וצפיפות עצם, לגביהן הזכאות היא אחת לשנה.
מקרה מזכה
עמית מעל גיל 18 המעונין בבדיקות סקר תקופתיות.
זכאות
בדיקות סקר תקופתיות כוללות:
א. המטולוגיה + כימיה, בדיקת שתן כללית, בדיקת רופא, לחץ דם, תפקוד ריאות, ראיה, שמיעה.
ב. ורק אחת מהבדיקות הבאות: *ארגומטריה, ממוגרפיה, גניקולוגיה, צפיפות העצם.
* לחלק א-ב השתתפות עצמית - 240 ש"ח.
* עמית שיבצע אחת מארבע הבדיקות ללא חלק א' יישא בהשתתפות עצמית לבדיקת צפיפות עצם בסך 57 ש"ח.

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מושלם זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מושלם זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מושלם פלטינום".

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

רפואה מונעת במתקני מכבי:
חלק מבדיקות שגרה מעבר לבדיקות הניתנות ע"י מכבי על פי החוק:
בדיקת צפיפות העצם בירך בלבד - בהשתתפות עצמית של 125 ש"ח.
בדיקת צפיפות העצם בירך ובעמוד השדרה - בהשתתפות עצמית של 172 ש"ח.
* תקופת המתנה - 6 חודשים.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

רפואה מונעת במתקני מכבי:
חלק מבדיקות שגרה מעבר לבדיקות הניתנות ע"י מכבי על פי החוק:
בדיקת צפיפות העצם בירך בלבד - בהשתתפות עצמית של 134 ש"ח.
בדיקת צפיפות העצם בירך ובעמוד השדרה - בהשתתפות עצמית של 184 ש"ח.
* תקופת המתנה - 6 חודשים.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* בדיקת סקר תקופתית למבוטחים בני 45 ומעלה הכוללת הבדיקות והשירותים הבאים:
  בדיקת רופא, בדיקות דם ושתן, בדיקת לחץ דם, א.ק.ג, תפקוד ריאות וצילום חזה (לעוסקים בספורט ו/או מעשנים), ראיה, לחץ תוך עיני, דם סמוי בצואה, שמיעה ואחת מהבדיקות הבאות: ממוגרפיה/ארגומטריה/גניקולוגיה (כולל בדיקת שד) / צפיפות עצם.
* השתתפות עצמית בסך 20 ש"ח לכל חבילת הבדיקות.
* דרך מימוש הזכאות: 
  - ניתן לממש את הזכאות אצל ספקים שבהסכם.
  - ההשתתפות העצמית תיגבה אצל הספקים שבהסכם.
  - אין החזר בגין ההשתתפות העצמית ששולמה.
  - רשימת הספקים שבהסכם מפורסמת באתר מכבי באינטרנט, בכתובת: www.maccabi4u.co.il ומצויה בידי נציגי השירות.
  - הזכאות מתחדשת כל 3 שנים.

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

5.1 המקרה המזכה
      5.1.1. בדיקת צפיפות העצם אשר בוצעה בעמית/ה, בתנאים המצטברים הבאים:
      5.1.2. הבדיקה בוצעה מעבר לזכאות העמית/ה על פי חוק הבריאות.
      5.1.3. הבדיקה בוצעה בשיטת DEXA.
      5.1.4. הבדיקה בוצעה במכון שבהסדר.
               העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה, במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם.
5.2. התשלום עבור השירות הרפואי
      הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר, ותישא במלוא עלות הבדיקה, בכפוף להשתתפות עצמית של העמית, כמפורט להלן:
      5.2.2. עמית "לאומית כסף" יישא בהשתתפות עצמית בגובה 106 ש"ח לבדיקה בשיטת DEXA.
5.3. תקופת אכשרה
       3 חודשים.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/10/2020

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

5.1 המקרה המזכה
      5.1.1. בדיקת צפיפות העצם אשר בוצעה בעמית/ה, בתנאים המצטברים הבאים:
      5.1.2. הבדיקה בוצעה מעבר לזכאות העמית/ה על פי חוק הבריאות.
      5.1.3. הבדיקה בוצעה בשיטת DEXA.
      5.1.4. הבדיקה בוצעה במכון שבהסדר.
               העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה, במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם.
5.2. התשלום עבור השירות הרפואי
      5.2.1. הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר, ותישא במלוא עלות הבדיקה, בכפוף להשתתפות עצמית של העמית, כמפורט להלן:
      5.2.2. עמית "לאומית זהב" יישא בהשתתפות עצמית בגובה 106 ש"ח לבדיקה בשיטת DEXA.
5.3. תקופת אכשרה
       3 חודשים.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/10/2020

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

בדיקות מניעה
תקופת ההמתנה: 6 חודשים מיום ההצטרפות לתוכנית.
מבוטחי הקרן זכאים, בהמלצת רופא הקופה, לבדיקת מניעה במכון מורשה הקשור עם הקופה בהסכם, כמפורט להלן:
* בדיקת דם סמוי בצואה למבוטח מתחת לגיל 50 לנשים
* בדיקת משטח צוואר הרחם (PAP) מתחת לגיל 34 או מעל גיל 55 - בהשתתפות  עצמית של 32 ש”ח לבדיקה.
* ממוגרפיה ובדיקות צפיפות עצם מעבר לבדיקות המסופקות על ידי הקופה מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי, בהשתתפות עצמית של 31 ש”ח ו- 143 ש”ח בהתאמה.
הזכאות הינה בתכיפות של בדיקה אחת מכל סוג מאלה המנויות לעיל, לכל שנתיים קלנדריות.

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מאוחדת עדיף".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מאוחדת עדיף" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מאוחדת שיא".

מילות מפתח

בדיקות,סרטן,מחלה ממארת,קורטיקוסטרואידים,הפרעה בפעילות הפארתירואיד,אי ספיקת כליות קשה,עצמות הגוף,בדיקות מניעה,בדיקת מניעה,בדיקת צפיפות עצם בשיטת DEXA,בדיקת צפיפות עצם בשיטת דקסה,בדיקת סקר,בדיקות סקר תקופתיות,בדיקת סקר תקופתית

רפואה גרעינית - בדיקת צפיפות העצם

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 4 (ו) (4) - לתוספת השנייה.

רפואה גרעינית - בדיקת צפיפות העצם

סוג

בדיקה

תחום השירות / טיפול

רפואה גרעינית

רפואה גרעינית - בדיקת צפיפות העצם