ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

רפואה גרעינית - פיסטולוגרפיה

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השתתפות עצמית / תקרת תשלום למשפחה בהתאם לביקור במכונים.

מילות מפתח

פוסטולוגרפיה,בדיקת הדמיה,הדגמת פיסטולה,נצור,בדיקות

רפואה גרעינית - פיסטולוגרפיה

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 4 (ד) (4) - לתוספת השנייה.

רפואה גרעינית - פוסטולוגרפיה

תאור

בדיקת הדמיה המשמשת לצורך הדגמת פיסטולה (נצור).

סוג

בדיקה

תחום השירות / טיפול

רפואה גרעינית

רפואה גרעינית - פיסטולוגרפיה