ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

רפואת ספורט

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

במסגרת סל הבריאות הממלכתי, המבוטח זכאי למגוון שירותים לשם אבחון וטיפול.
לצפייה בשירותים אלו, בצע חיפוש מדויק אודות השירות הספציפי בו אתה מעוניין.

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השירות הרפואי
בדיקות לספורטאים על פי חוק הספורט במרפאות הסדר בלבד.
מקרה מזכה
בדיקות לספורטאים על פי חוק הספורט במרפאות הסדר בלבד.
זכאות
במכוני הסדר בהשתתפות עצמית של 50 ש"ח לבדיקה.
תקופת אכשרה
3 חודשים.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/08/2014

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מושלם זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מושלם זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מושלם פלטינום".

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

חבר יהא זכאי אחת לשנה, להחזר מ"מכבי כסף" בבדיקות הבאות באם יבוצעו באחת מן התחנות לרפואת ספורט המוכרות על ידי משרד הבריאות כלהלן:
1. החזר מ"מכבי כסף" בסך של 50% מעלות הבדיקה ולא יותר מסך של 91 ש"ח בגין בדיקת כשירות לפעילות ספורטיבית, הכוללת בדיקה ארגומטרית.
2. החזר מ"מכבי כסף" בסך של 50% מעלות הבדיקה ולא יותר מסך של 39 ש"ח בגין בדיקת כשירות לפעילות ספורטיבית, ללא בדיקה ארגומטרית.
3. רשימת התחנות לרפואת ספורט המוכרות על ידי משרד הבריאות, תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
ללא תקופת המתנה.
תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 26/07/2018

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

רפואת ספורט
חבר יהא זכאי אחת לשנה, להחזר מ"מכבי זהב" בבדיקות הבאות באם יבוצעו באחת מן התחנות לרפואת ספורט המוכרות על ידי משרד הבריאות כלהלן:
1. החזר מ"מכבי זהב" בסך של 50% מעלות הבדיקה ולא יותר מסך של 92 ש"ח,
    בגין בדיקת כשירות לפעילות ספורטיבית, הכוללת בדיקה ארגומטרית.
2. החזר מ"מכבי זהב" בסך של 50% מעלות הבדיקה ולא יותר מסך של 40 ש"ח,
    בגין בדיקת כשירות לפעילות ספורטיבית, ללא בדיקה ארגומטרית.
רשימת התחנות לרפואת ספורט המוכרות על ידי משרד הבריאות, תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
ללא תקופת המתנה.
תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 26/07/2018

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מכבי זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מכבי זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מכבי שלי".

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

רפואת ספורט
תקופת המתנה:
לא נדרשת תקופת המתנה.
מבוטח יהיה זכאי להנחה של 33% מתעריף הקופה בגין טיפולים ובדיקות המסופקים במסגרת מרפאת הספורט של הקופה: בדיקת אחוזי שומן, ספירומטריה, ארגומטריה וסף חומצת חלב והכל על פי רשימה הקיימת במרפאת הספורט של הקופה המתעדכנת מעת לעת.
הרשימה תעמוד לרשות המבוטחים במרפאת הספורט.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2014

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

שיקום פציעות ספורט
תקופת המתנה: 12 חודשים מיום ההצטרפות לתוכנית.
מהות השירות ביחס לזכאות על פי ”מאוחדת עדיף“: מתווסף.
מבוטח יהיה זכאי לשיקום בעקבות פציעות ספורט, במכון של הקופה המורשה לטיפול בבעיות אלה.
המבוטח יהיה זכאי לקבל על פי קביעת הרופא המטפל מטעם הקופה, עד 20 פגישות לשנה בהשתתפות עצמית של 52 ש“ח לטיפול.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2016

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

העמית זכאי לקבלת השירותים המפורטים בפרק זה, מעבר לזכאותו על פי חוק הבריאות.
1. בדיקות לספורטאים
1.1. הגדרות לכיסוי זה
    1.1.1.  "בדיקת ספורט לילד" - בדיקה המבוצעת לספורטאי, אשר גילו מתחת לגיל 17, ואשר כוללת  בדיקת רופא ובדיקת א.ק.ג. .
    1.1.2.  "בדיקת ספורט למבוגר" - בדיקה המבוצעת לספורטאי, אשר גילו מעל לגיל 17, ואשר כוללת בדיקת רופא ובדיקת ארגומטריה.
1.2. המקרה המזכה - ביצוע בדיקת ספורט לילד או ביצוע בדיקת ספורט למבוגר במכון שבהסדר. 
העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה, במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם.
1.3.  התשלום עבור השירות הרפואי
    הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר, ותישא במלוא עלות בדיקת הספורט, בכפוף להשתתפות עצמית של העמית, כמפורט להלן:
    1.3.1.    בדיקת ספורט לילד:
        1.3.1.1.  עמית "לאומית כסף" יישא בהשתתפות עצמית בגובה 49 ש"ח לבדיקה.
    1.3.2.    בדיקת ספורט למבוגר:
        1.3.2.1.  עמית "לאומית כסף" יישא בהשתתפות עצמית בגובה 93 ש"ח לבדיקה.
2. בדיקת כשירות לעיסוק בצלילה, תעופה וצניחה
2.1. הגדרות לכיסוי זה
    "בדיקת כשירות" - בדיקה לצורך מתן אישור לעסוק בצלילה, בתעופה או בצניחה, על פי הנחיות הגורמים המוסמכים ורשויות הפיקוח, ומתן אישור / אי אישור כנ"ל.
2.2. המקרה המזכה - ביצוע בדיקת כשירות במכון שבהסדר.
העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה, במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם.
2.3. התשלום עבור השירות הרפואי
    הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר, ותישא במלוא עלות הבדיקה, בכפוף להשתתפות עצמית של העמית, כמפורט להלן:
    2.3.1. עמית "לאומית כסף" יישא בהשתתפות עצמית בגובה 62 ש"ח.
3. שיקום פציעות ספורט
3.1. הגדרות לפרק זה
    "טיפול לשיקום פציעות ספורט" - טיפול פיזיוטרפי לשיקום פציעות ספורט בשילוב פעילות בחדר כושר לחיזוק השרירים ושיקום האזור הפגוע.
3.2. המקרה המזכה - טיפול לשיקום פציעות ספורט במכון שבהסדר. 
העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה, במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם.
3.3. התשלום עבור השירות הרפואי
    הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר,  ותישא במלוא עלות הטיפול, בכפוף להשתתפות עצמית של העמית, כמפורט להלן: 
    3.3.1. עמית "לאומית כסף" יישא בהשתתפות עצמית בגובה 56 ש"ח לטיפול.
3.4. תנאי זכאות -  הקופה תכסה עד 36 טיפולים לכל מקרה מזכה.
תקופת אכשרה
לסעיפים 1-3 לא תהיה תקופת אכשרה.
לסעיף 4 - 6 חודשים.
* תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 05/10/2020

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

העמית זכאי לקבלת השירותים המפורטים בפרק זה, מעבר לזכאותו על פי חוק הבריאות.
1. בדיקות לספורטאים
    1.1. הגדרות לכיסוי זה
          1.1.1.  "בדיקת ספורט לילד" - בדיקה המבוצעת לספורטאי, אשר גילו מתחת לגיל 17, ואשר כוללת   בדיקת רופא ובדיקת א.ק.ג. .
          1.1.2.  "בדיקת ספורט למבוגר" - בדיקה המבוצעת לספורטאי, אשר גילו מעל לגיל 17, ואשר כוללת בדיקת רופא ובדיקת ארגומטריה.
   1.2. המקרה המזכה - ביצוע בדיקת ספורט לילד או ביצוע בדיקת ספורט למבוגר במכון שבהסדר. 
העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה, במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם.
   1.3.  התשלום עבור השירות הרפואי
הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר, ותישא במלוא עלות בדיקת הספורט, בכפוף להשתתפות עצמית של העמית, כמפורט להלן:
           1.3.1.   בדיקת ספורט לילד:
           1.3.1.2. עמית "לאומית זהב" יישא בהשתתפות עצמית בגובה 49 ש"ח לבדיקה.
           1.3.2.    בדיקת ספורט למבוגר:
           1.3.2.2.  עמית "לאומית זהב" יישא בהשתתפות עצמית בגובה 93 ש"ח לבדיקה.
2. בדיקת כשירות לעיסוק בצלילה, תעופה וצניחה
     2.1. הגדרות לכיסוי זה
 "בדיקת כשירות" - בדיקה לצורך מתן אישור לעסוק בצלילה, בתעופה או בצניחה, על פי הנחיות הגורמים המוסמכים ורשויות הפיקוח, ומתן אישור / אי אישור כנ"ל.
     2.2. המקרה המזכה - ביצוע בדיקת כשירות במכון שבהסדר.
העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה, במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם.
    2.3. התשלום עבור השירות הרפואי
הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר, ותישא במלוא עלות הבדיקה, בכפוף להשתתפות עצמית של העמית, כמפורט להלן:
          2.3.2. עמית "לאומית זהב" יישא בהשתתפות עצמית בגובה 49 ש"ח.
3. שיקום פציעות ספורט
    3.1. הגדרות לפרק זה
 "טיפול לשיקום פציעות ספורט" - טיפול פיזיוטרפי לשיקום פציעות ספורט בשילוב פעילות בחדר כושר לחיזוק השרירים ושיקום האזור הפגוע.
    3.2. המקרה המזכה - טיפול לשיקום פציעות ספורט במכון שבהסדר. 
העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה, במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם.
    3.3. התשלום עבור השירות הרפואי
הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר,  ותישא במלוא עלות הטיפול, בכפוף להשתתפות עצמית של העמית, כמפורט להלן: 
    3.3.2. עמית "לאומית זהב" יישא בהשתתפות עצמית בגובה 56 ש"ח לטיפול.
    3.4. תנאי זכאות -  הקופה תכסה עד 36 טיפולים לכל מקרה מזכה.
4.  אימון כושר וייעוץ תזונתי בבית העמית
     4.1 המקרה המזכה
           4.1.1 עמית "לאומית זהב" שגילו 18 שנים ומעלה יהיה זכאי לאימוני כושר אישיים בביתו עם מאמן כושר מוסמך שבהסדר .
           4.1.2 עמית "לאומית זהב" שגילו 18 שנים ומעלה, יהיה זכאי לייעוץ תזונה אישי בביתו עם תזונאית מוסמכת שבהסדר , וזאת בתנאי שאינו זכאי לקבלת השירות במסגרת הסל הבסיסי.
העמית יהיה זכאי  לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה, במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם.
     4.2  התשלום עבור השירות הרפואי
הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר, ותישא במלוא עלות הטיפול, בכפוף להשתתפות עצמית של העמית כמפורט להלן:
          4.2.1  עמית "לאומית זהב" יישא בהשתתפות עצמית בגובה 23 ש"ח לטיפול.
    4.3  תנאי זכאות
          4.3.1 עמית "לאומית זהב" יהא זכאי לכיסוי של עד 12 אימוני כושר אישיים בתקופת הסכם.   
          4.3.2 עמית "לאומית זהב" יהא זכאי לכיסוי של עד 2 טיפולים של ייעוץ תזונה אישי בתקופת הסכם. 
          4.3.3 מכסת הטיפולים הכוללת בגין השירותים המפורטים בסעיפים  4.3.1 ו 4.3.2 לעיל הינה 12 לתקופת הסכם.
תקופת אכשרה
לסעיפים 1-3 לא תהיה תקופת אכשרה.
לסעיף 4 -6 חודשים.
* תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 05/10/2020

מילות מפתח

בדיקות לספורטאים,חוק הספורט,טיפולים לספורטאים,בדיקות לספורטאים,כשירות ספורטיבית,כשיר לספורט,בדיקת ספורט לילד,בדיקת ספורט למבוגר,תחנות לרפואת ספורט,בדיקת ספורט,תחנה לרפואת ספורט,שיקום פציעות ספורט,בדיקת אחוזי שומן,ספירומטריה,ארגומטריה,סף חומצת חלב

רפואת ספורט

רפואת ספורט