ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

שירות רפואי שניתן בבית המבוטח

 

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* מבוטח זכאי לטיפול רפואי בביתו גם במקרה בו אין הצדקה רפואית לטיפול בבית או אם אינו מטופל ביחידה לטיפולי בית של הקופה.
- הזכאות ניתנת למימוש על ידי מטפלים של הקופה (רשימת המטפלים נמצאת במרפאות הקופה).
* הזכאות מותנת בתשלום השתתפות עצמית בחלוקה הבאה:
- טיפולי פיזיותרפיה - השתתפות עצמית של 52 ש"ח.
- ריפוי בעיסוק - השתתפות עצמית של 52 ש"ח לטיפול.
- ביקור עובד סוציאלי - השתתפות עצמית של 85 ש"ח.
- ביקור פסיכיאטר - השתתפות עצמית של 125 ש"ח לביקור ראשון, ו- 80 ש"ח לביקור חוזר.
- לקיחת דם - השתתפות עצמית של 86 ש"ח.
- טיפולי אחות (מתן זריקה למבוטח) - השתתפות עצמית של 31 ₪ לזריקה.
- מוניטור עוברי בטלפון - השתתפות עצמית של 64 ש"ח לשבוע.
* קיימת תקופת אכשרה בתוכנית לזכאות זאת של 6 חודשים.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 05/04/2022

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

השירות קיים בתוכנית "מכבי כסף" - כל שירות הקיים בתוכנית "מכבי כסף" ניתן גם למבוטחי "מכבי שלי".

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* המבוטח זכאי לביקור רופא בביתו.
* ביקור רופא: השתתפות עצמית של 59 ש"ח.
    - הזמנת הרופא תיעשה במוקד הטלפוני, בימי חול, מ- 19:00 עד- 06:00 ובימי שישי / ערבי חג מ- 19:00 עד 06:00 למחרת השבת החג.
    - הקופה לא תשלם הוצאות בגין המשך טיפול רפואי שהומלץ על ידי רופא שביקר בבית המבוטח.
* בדיקת מעבדה: השתתפות עצמית של 104 ש"ח.
    - הזמנת הרופא תיעשה במוקד הטלפוני ובתנאי שלמבוטח הפנייה מרופא לביצוע בדיקת מעבדה.
* מוניטור עוברי בטלפון.
* קיימת תקופת אכשרה בתוכנית לזכאות זאת של 3 חודשים.
 

מה עליי לעשות?

ההחזר ניתן כנגד מסירת קבלה מקורית.

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* המבוטח זכאי לביקור רופא בביתו.
* ביקור רופא: השתתפות עצמית של 49 ש"ח.
    - הזמנת הרופא תיעשה במוקד הטלפוני, בימי חול, מ- 19:00 עד- 06:00 ובימי שישי / ערבי חג מ- 19:00 עד 06:00 למחרת השבת החג.
    - הקופה לא תשלם הוצאות בגין המשך טיפול רפואי שהומלץ על ידי רופא שביקר בבית המבוטח.
* בדיקת מעבדה: השתתפות עצמית של 80 ש"ח.
    - הזמנת הרופא תיעשה במוקד הטלפוני ובתנאי שלמבוטח הפנייה מרופא לביצוע בדיקת מעבדה.
* מוניטור עוברי בטלפון.
* קיימת תקופת אכשרה בתוכנית לזכאות זאת של 3 חודשים.
 

מה עליי לעשות?

ההחזר ניתן כנגד מסירת קבלה מקורית.

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* הביטוח כולל זכאות לבדיקות ואיבחונים שונים כולל מעבדה עד הבית.
   * לקיחת דם ואיסוף דגימות שתן בבית הלקוח או במקום עבודתו באמצעות
      ספקים בהסדר - עמית מעל גיל 5 הזקוק לבדיקת דם או שתן בהתאם להפניה
      של רופא ה"כללית" למעט בדיקות המצריכות תנאי בדיקה מיוחדים, בתיאום מול
      ספק ההסדר - השתתפות עצמית של 20 ש"ח (במקום 35 ש"ח - זאת עד
     לתאריך 31.12.21 בעקבות התפרצות הקורונה).

       ללא תקופת אכשרה.
   * שירות ביקור רופא לילה לילדים בבית המבוטח כולל:
    - ביקור רופא שירות בהסדר (רשימה מופיעה באתר האינטרנט / במוקד).
    - בישוב מעבר לקו הירוק, ניתן להזמין רופא באופן עצמאי ולקבל החזר בהתאם לזכאות.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 30/08/2021

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

השירות קיים בתוכנית "מושלם זהב" - כל שירות הקיים בתוכנית "מושלם זהב" ניתן גם למבוטחי תוכנית "מושלם פלטינום".
 

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* המבוטח זכאי לביקור רופא בביתו.
* ביקור רופא: השתתפות עצמית של 32 ש"ח.
    - הזכאות כוללת ביקור רופא שבהסכם, בשעות הלילה / בשבתות וחגים, כשמרפאות הקופה סגורות.
* שירותי בדיקות מעבדה בבית המבוטח:
  תקופת המתנה: לא נדרשת תקופת המתנה.
  מהות השירות ביחס לזכאות על פי “מאוחדת עדיף״: מתווסף.
1. מבוטח ״מאוחדת שיא״ אשר גורם מקצועי בקופה קבע כי עליו לבצע בדיקת דם, יהיה זכאי לבצע את בדיקת הדם באמצעות ספקים בהסכם, אשר יגיעו על פי הזמנה טלפונית לכל מקום בארץ,על פי בחירתו. המבוטח יוכל לקבל את תוצאות בדיקת המעבדה בעמדות המידע הממוחשבות הקיימות בסניף, או באמצעות המזכירות הרפואית בסניף.
2. הספק יבצע בדיקות דם למעט בדיקות המצריכות תנאי בדיקה מיוחדים הדורשים הגעה למרפאה ייעודית לשם כך.
3. בגין בדיקה המבוצעת באתר שנבחר על ידי המבוטח כאמור לעיל, יחויב המבוטח בתשלום בהשתתפות עצמית בגובה 63 ש״ח. זו אשר תשולם במעמד לקיחת דגימת דם ישירות לספק.
השירות ניתן למבוטחים מעל גיל 5 שנים.
* מוניטור עוברי בטלפון

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/10/2020

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* מבוטח זכאי לטיפול רפואי בביתו גם במקרה בו אין הצדקה רפואית לטיפול בבית או אם אינו מטופל ביחידה לטיפולי בית של הקופה.
- הזכאות ניתנת למימוש על ידי מטפלים של הקופה (רשימת המטפלים נמצאת במרפאות הקופה).
* הזכאות מותנת בתשלום השתתפות עצמית בחלוקה הבאה:
- טיפולי פיזיותרפיה - השתתפות עצמית של 52 ש"ח.
- ריפוי בעיסוק - השתתפות עצמית של 52 ש"ח לטיפול.
- ביקור עובד סוציאלי - השתתפות עצמית של 85 ש"ח.
- ביקור פסיכיאטר - השתתפות עצמית של 125 ש"ח לביקור ראשון, ו- 80 ש"ח לביקור חוזר.
- לקיחת דם - השתתפות עצמית של 86 ש"ח.
- טיפולי אחות (מתן זריקה למבוטח) - השתתפות עצמית של 31 ש"ח לזריקה.
- מוניטור עוברי בטלפון - השתתפות עצמית של 63 ש"ח לשבוע.
* קיימת תקופת אכשרה בתוכנית לזכאות זאת של 6 חודשים.
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 05/04/2022

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

מה עליי לעשות?

על פי הפניית הרופא המטפל.
 

מילות מפתח

שירות רפואי שניתן בבית המבוטח,מעבדה עד הבית,בדיקת דם בבית,טיפול בבית,שירות רפואי בבית,טיפול ביתי רפואי,טיפול רפואי בבית,טיפול בבית של המבוטח,טיפול בית מבוטח,מרפאה סגורה,מרפאות סגורות,ריפוי בעיסוק,פיזיותרפיה,שירות ביקור רופא לילה לילדים,מעבדה עד הבית,שירותי בדיקות מעבדה בבית המבוטח,מוניטור עוברי בטלפון

שירות רפואי שניתן בבית המבוטח

הבסיס לזכאות

עצם הטיפול בבית מוגדר בסעיף 6 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי בתוספת השניה - מספר סעיפים: רפואה ראשונית ורפואת מומחים סעיף 1. מקצועות סיעוד סעיף 19, וכן :עו"ס, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק ,הפרעות בתקשורת (ריפוי בדיבור) ועוד - כמפורט בסעיף 22.

שירות רפואי שניתן בבית המבוטח

סוג

שירות טיפול רפואי בבית

שירות רפואי שניתן בבית המבוטח