ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

שהייה במוסד החלמה לאחר אירוע לב

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* שיקום חולי לב - מיד לאחר שחרור מבית החולים, למשך 5 ימים.
* שיקום לב לחולים במחלת לב הסובלים מאחד מהמצבים האלה:
   (1) חולים שעברו התקף לב.
   (2) חולים שעברו ניתוחי מעקפים.
   (3) חולים עם אי-ספיקת לב בדרגה II-III ו/או LVEF < 35%
         (ירידה בתפקוד חדר שמאל בחומרה בינונית ומעלה).
   (4) חולים שעברו השתלת קוצב לב דפיברילטור.
   (5) חולים שעברו צנתור התערבותי.

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

7.1
השירות הרפואי

שהייה במוסד החלמה לאחר אירוע לב: השתתפות בהוצאות שהייה במוסד החלמה לאחר "אירוע לב". מעבר לזכאותו בהתאם לחוק בריאות ממלכתי.
מקרה מזכה
מצבו הבריאותי של עמית שעבר אירוע לב המחייב על פי הוראה רפואית, שהייה במוסד החלמה המיועד למי שעבר אירוע לב, וטרם חלפה תקופה של חודשיים מיום שחרורו מבית החולים.
"אירוע לב" - השתלת לב או ניתוח לב או אוטם שריר הלב.
זכאות
סכום השווה ל- 50% מההוצאה בפועל לשהייה במוסד החלמה לאחר אירוע לב, אך לא יותר מסך 310 ש"ח לכל יום שהייה, עד למספר הימים המירבי המפורט להלן:
א. לאחר ניתוח לב או אוטם שריר הלב 7 ימים.
ב. לאחר ניתוח השתלת לב 14 יום.
תקופת אכשרה
3 חודשים.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 10/07/2022

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

7.2
הזכאות קיימת בתוכנית "מושלם זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מושלם זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מושלם פלטינום".

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

7.3
במסגרת הבראה לאחר אשפוז.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

7.4
במסגרת הבראה לאחר אשפוז.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

7.5
הזכאות קיימת בתוכנית "מכבי זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מכבי זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מכבי שלי".

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

7.6
במסגרת הבראה לאחר ניתוח.

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

7.7
במסגרת הבראה לאחר ניתוח.

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

7.8
החלמה ושיקום לאחר אירוע לב

1. הגדרות לפרק זה
"אירוע לב" - השתלת לב או ניתוח לב (לא כולל צנתור איבחוני ו/או טיפולי) או אוטם שריר הלב (לרבות מקרים בהם בעקבות אוטם שריר הלב בוצע צינתור מכל סוג שהוא).
2. המקרה המזכה
שהייה של עמית, אשר עבר אירוע לב, במוסד החלמה, בתנאים המצטברים הבאים:
2.1 ההחלמה בוצעה במכון שבהסדר.
2.2 העמית מיצה את זכאותו על פי חוק הבריאות.
2.3 השהות במכון שבהסדר הינה בטרם חלפו חודשיים מיום שחרורו של העמית
       מבית החולים, לאחר אירוע הלב.
העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מוסדות ההחלמה שבהסדר בסניפי הקופה, במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם.
3. התשלום עבור השירות הרפואי
3.1 הקופה תשלם ישירות לנותן השירות ותישא במלוא עלות השהייה
      במוסד החלמה מוכר שבהסדר.
3.2 עמית "לאומית כסף" יישא בהשתתפות עצמית בגובה 225 ש"ח לכל יום שהייה.
4. תנאי הזכאות
4.1 לעמיתי "לאומית כסף" - תקופה של עד 7 ימים מעבר לזכאות על פי חוק הבריאות.
5. תקופת אכשרה
3 חודשים.
תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 10/07/2022

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

7.9
החלמה ושיקום לאחר אירוע לב

1. הגדרות לפרק זה
"אירוע לב" - השתלת לב או ניתוח לב (לא כולל צנתור איבחוני ו/או טיפולי) או אוטם שריר הלב (לרבות מקרים בהם בעקבות אוטם שריר הלב בוצע צינתור מכל סוג שהוא).
2. המקרה המזכה
שהייה של עמית, אשר עבר אירוע לב, במוסד החלמה, בתנאים המצטברים הבאים:
2.1 ההחלמה בוצעה במכון שבהסדר.
2.2 העמית מיצה את זכאותו על פי חוק הבריאות.
2.3 השהות במכון שבהסדר הינה בטרם חלפו חודשיים מיום שחרורו של העמית
       מבית החולים, לאחר אירוע הלב.
העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מוסדות ההחלמה שבהסדר בסניפי הקופה, במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם.
3. התשלום עבור השירות הרפואי
3.1 הקופה תשלם ישירות לנותן השירות ותישא במלוא עלות השהייה
      במוסד החלמה מוכר שבהסדר.
3.2 עמית "לאומית זהב" יישא בהשתתפות עצמית בגובה 225 ש"ח לכל יום שהייה.
4. תנאי הזכאות
4.1 לעמיתי "לאומית זהב" - תקופה של 10 ימים מעבר לזכאות על פי חוק הבריאות.
5. תקופת אכשרה
3 חודשים.
תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 10/07/2022

הערה

מילות מפתח

דפיברילטור,שיקום לב,לב,השתלת קוצב לב,לאחר אירוע לב,אוטם שריר הלב,צנתור איבחוני,קרדיולוגיה,הבראה לאחר אישפוז,מוסד החלמה,אוטם שריר הלב,צנטור איבחוני,צינטור אבחוני,ניתוח לב,השתלת לב

שהייה במוסד החלמה לאחר אירוע לב

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 12 (א) (33) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 27 - לתוספת השנייה.

שהייה במוסד החלמה לאחר אירוע לב

סוג

טיפול

תחום השירות / טיפול

קרדיולוגיה, לב

שהייה במוסד החלמה לאחר אירוע לב