ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

רפואה משלימה

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השירות הרפואי
רפואה משלימה במרפאות הסדר: השתתפות בהוצאות טיפול במצבים רפואיים על ידי שימוש ברפואה משלימה.
מקרה מזכה
מצבו הבריאותי של העמית אשר כתוצאה ממנו קיבל טיפול ברפואה משלימה באחת ממרפאות ההסדר של כללית מושלם.
זכאות
במרפאות הסדר, עד 10 טיפולים בשנה קלנדרית, בהשתתפות עצמית של 50% ממחיר המחירון של המרפאה.
עמית שירכוש את השירות במרפאות ״כללית רפואה משלימה״: עד 20 טיפולים בשנה קלנדרית, בהשתתפות עצמית של 40% ממחיר המחירון של מרפאות "כללית רפואה משלימה".
במכסת הטיפולים ייכלל גם ייעוץ מקדים, שבגינו תיגבה השתתפות עצמית של 33 ש"ח צמוד למדד.
תקופת אכשרה
3 חודשים.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 15/01/2019

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מושלם זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מושלם זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מושלם פלטינום".

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

רפואה משלימה
חבר יהא זכאי להנחה של 10% ממחירון המרפאה בגין טיפולים הניתנים במרפאות "מכבי טבעי" אשר אושרו על ידי "מכבי כסף" בתחומים המפורטים להלן, ואחרים שיקבעו על ידי "מכבי כסף" מעת לעת: אקופונקטורה, ביופידבק, כירופרקטיקה, רפלקסולוגיה, שיאצו, הומיאופתיה, צמחי מרפא, טווינה, שיטת פאולה, אוסטיאופתיה, שיטת אלכסנדר, יוגה לחולי סרטן, היפנוזה ודמיון מודרך.
רשימת מרפאות מכבי טבעי ומחירון המרפאות ימצאו בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
ללא תקופת המתנה.
תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2013

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

רפואה משלימה
1. חבר "מכבי זהב" יהא זכאי להנחה בשעור של 41%  ממחיר כל טיפול, לפי מחירון מכבי טבעי לחברי מכבי, כמפורט בנספח ד' לתקנון, בגין טיפולים הניתנים במרפאות "מכבי טבעי" בתחומים המפורטים להלן: יעוץ, אקופונקטורה, ביופידבק, כירופרקטיקה, רפלקסולוגיה, שיאצו, הומיאופתיה, צמחי מרפא, טווינה, שיטת פאולה, אוסטיאופתיה, שיטת אלכסנדר, יוגה לחולי סרטן, היפנוזה ודמיון מודרך.
2. הזכאות לפי סעיף 1 היא ל-20 טיפולים, לכל היותר, בשנה קלנדרית אחת, בכל התחומים גם יחד.
3. חבר " מכבי זהב" יהיה זכאי להנחה בשעור של 10% ממחיר כל טיפול מעבר לטיפול ה-20 עבור כל טיפולי הרפואה המשלימה המופיעים ברשימת הטיפולים במרפאות מכבי טבעי שבהסכם עם מכבי.
4. התעריפים יתעדכנו על פי מדד המחירים לצרכן אחת לשנה, באחד בינואר.
רשימת מרפאות מכבי טבעי ומחירון המרפאות יימצאו בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
ללא תקופת המתנה.
תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 21/07/2022

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

רפואה משלימה
מהות הכיסוי ביחס לזכאות על פי "מכבי זהב": משופר חלופי.
1. חבר "מכבי  שלי" יהא זכאי להנחה בשעור של 68%  ממחיר כל טיפול, לפי מחירון מכבי טבעי לחברי מכבי כמפורט בנספח ב' לתקנון, בגין טיפולים הניתנים במרפאות "מכבי טבעי".
2. הזכאות לפי סעיף 1 היא ל-20 טיפולים, לכל היותר, בשנה קלנדרית אחת, בכל התחומים גם יחד, לרבות ייעוץ רפואי.
3. חבר " מכבי שלי" יהיה זכאי להנחה בשעור של 10% ממחיר כל טיפול מעבר לטיפול ה-20 עבור כל טיפולי הרפואה המשלימה המופיעים ברשימת הטיפולים במרפאות מכבי טבעי שבהסכם עם מכבי.
4. התעריפים יתעדכנו על פי מדד המחירים לצרכן אחת לשנה, באחד בינואר.
רשימת מרפאות מכבי טבעי ומחירון המרפאות יימצאו בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
תקופת המתנה: 3 חודשים.
תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם. 

 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 21/07/2022

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

רפואה משלימה
תקופת ההמתנה: לא נדרשת תקופת המתנה.
1. מבוטח אשר סובל מבעיה רפואית שלא ניתן למצוא לה מזור בשיטות הרפואה המקובלות
    ”ברפואה הקונוונציונלית“ יהיה זכאי להנחה בשיעור שבין 25%-40% מהתעריף המקובל
    במרפאות לרפואה משלימה של הקופה בגין הטיפול הדרוש (בסעיף זה - ”טיפול“ הינו
    טיפול אקטיבי לפתרון בעיה אקוטית, ולא טיפול תחזוקתי שוטף).
    גובה ההנחה מותנה בסוג הטיפול - התעריף יועמד לרשות המבוטחים באותן מרפאות.
    כל זאת, בכפוף לתנאים הרשומים מטה.
2. תנאים לקבלת הטיפול:
    2.1 הרופא הממיין במרפאה לרפואה משלימה של הקופה מצא כי ניתן לסייע
           למבוטח וקבע את סוג הטיפול הדרוש ואת היקפו. בחר המבוטח להמשיך בטיפול
           מעבר להיקף עליו החליט הרופא הממיין כאמור לעיל, או מעבר למכסה כוללת
           בת 36 טיפולים לשנה (הגבוה בין השניים), יחויב המבוטח בעלות הטיפול לפי
           תעריף הנהוג לחברי הקופה שאינם מבוטחים בתוכנית.
    2.2 למען הסר ספק מובהר בזאת כי המבוטח אינו זכאי לשיפוי בגין טיפולים שקיבל
           בתחום ”הרפואה המשלימה“ מחוץ למרפאות הקופה.
    2.3 הקופה תספק בכל אחת מהמרפאות המיועדות לכך, את מגוון הטיפולים הקיים
           באותה מרפאה והיא אינה מחויבת לספק בכל אחת ממרפאותיה את כלל תחומי
           הטיפול הקיימים בתחום הרפואה המשלימה.
   2.4  הסמכות המקצועית בקופה רשאית להפנות מבוטח למרפאה אחרת של הקופה
           לצורך קבלת הטיפול הנדרש, אם הטיפול הדרוש לא מסופק במרפאה
           האזורית אליה הופנה.
    2.5 מעבר לזכאות לטיפולי ביופידבק לאימון שרירי רצפת האגן במסגרת המכסה
           שבסל הבסיסי, יהיה מבוטח זכאי לקבל במרפאות הקופה העוסקות בכך,
           עד 15 טיפולי ביופידבק נוספים, וזאת בהשתתפות עצמית
           בגובה 50 ש“ח לכל מפגש.
3. להלן שיטות הטיפול המקובלות במרפאות לרפואה משלימה של הקופה:
    דיקור (אקופונקטורה), שיאצו, רפלקסולוגיה, טווינה, כירופרקטיקה, אוסטאופתיה,
    ביופידבק, היפנוזה, הומאופתיה, שיטת פאולה, שיטת אלכסנדר,
    שיטת פלדנקרייז, טיפול בהרטבה לילית.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2014

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

רפואה משלימה
תקופת המתנה: 12 חודשים מיום ההצטרפות לתוכנית.
מהות השירות ביחס לזכאות על פי ”מאוחדת עדיף“: מתווסף.
מבוטח שמיצה במרפאות הקופה לרפואה משלימה את מכסת הטיפולים השנתית כאמור בתקנון ”מאוחדת עדיף“ יהיה זכאי לסדרה בת 18 טיפולים נוספים בהנחה של 40% מהמחירון הרגיל.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2014

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

רפואה טבעית משלימה
1. המקרה המזכה
טיפולים ברפואה משלימה שעבר עמית במכון שבהסדר בכפוף לתשלום השתתפות עצמית כמפורט להלן:

סוג הטיפול השתתפות עצמית
(בשקלים)
הומאופטיה, ביקור ראשון 203
הומאופטיה, המשך טיפול 93
כירופרקטיקה 115
אוסטאופטיה 115
רפלקסולוגיה 115
שיאצו 115
פלדנקרייז אישי 115
פלדנקרייז קבוצתי 32
ביופידבק 115
פרחי באך 115
שיטת פאולה 115
שיטת אלכסנדר 115
עיסוי בשמנים ארומטיים 115
נטורופטיה 115
רפואה סינית 115
טאי- צ'י (לחודש) 210
שיטת אלבאום - אבחון (למי שמלאו לו 6 שנים) 502
שיטת אלבאום - טיפול 111
עיסוי לימפטי 167
ג'יירוקינטיקס 192
טווינא 87
מיון ראשוני 90
סייקים - סדנא 803
סדנת יוגה (4 מפגשים) 169
עיסוי תינוקות קבוצתי 297
עיסוי תינוקות אישי 297
הומאופטיה ביקור בית ראשון 198
הומאופטיה ביקור בית חוזר 185
רפלקסולוגיה ביקור בית 173
שיאצו ביקור בית 173
פרחי באך ביקורי בית 173
עיסוי בשמנים ארומטיים - ביקורי בית 185
נטורופתיה - ביקורי בית 152
רפואה סינית - ביקורי בית 192
הומאופטיה ביקור ראשון - ילדים 203
הומאופטיה ביקור חוזר - ילדים 167
רפלקסולוגיה - ילדים 115
שיאצו - ילדים 115
פרחי באך - ילדים 115
עיסוי בשמנים ארומטיים - ילדים 115
נטורופתיה - ילדים 115
רפואה סינית (דיקור) - ילדים 115
טווינא - ילדים 115
מיון ראשוני - ילדים 90
שיטת אלבאום -אבחון ילדים (שטרם מלאו להם 6 שנים) 334
שיטת אלבאום -טיפול ילדים 111

למען הסר ספק מודגש, כי הקופה לא תזכה את העמית בהחזר כספי בגין טיפולים שאינם כלולים ברשימה זו ו/או בגין טיפולים אשר בוצעו באמצעות מטפלים שאינם בהסדר ולא תממן עלות תרופות ו/או צמחי מרפא ו/או תכשירים רפואיים הנדרשים לצורך הטיפול.
2. קבלת שירותי הרפואה המשלימה
השירותים יינתנו במכונים שבהסדר הנקובים לצורך זה ברשימת מכוני ההסדר אשר תעודכן מעת לעת.
העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי קופ"ח ובמוקד שירות הלקוחות.
3. הגבלות לאחריות הקופה
הקופה לא תשפה את העמית בגין טיפולים או ייעוץ בתחומים הבאים:
3.1 היפנוזה, היפנוטרפיה.
3.2 טיפולים ו/או ייעוץ לצורך הרזיה.
3.3 טיפולים ו/או ייעוץ הקשורים בגמילה מהרגלים ו/או התמכרות (כגון: סמים,
       עישון, אלכוהוליזם וכו').
3.4 טיפולים ו/או ייעוץ שאינם כלולים בסעיף 1 לעיל.
3.5 תרופות ו/או צמחי מרפא ו/או חומרים אחרים שנדרשו לצורך הטיפול.
4. תקופת אכשרה
לפרק זה לא תהיה תקופת אכשרה.
תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2014

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

רפואה טבעית משלימה
1. המקרה המזכה
טיפולים ברפואה משלימה שעבר עמית במכון שבהסדר בכפוף לתשלום השתתפות עצמית כמפורט להלן:

סוג הטיפול השתתפות עצמית
(בשקלים)
הומאופטיה, ביקור ראשון 154
הומאופטיה, המשך טיפול 67
כירופרקטיקה 87
אוסטאופטיה 87
רפלקסולוגיה 68
שיאצו 68
פלדנקרייז אישי 77
פלדנקרייז קבוצתי 20
ביופידבק 135
פרחי באך 77
שיטת פאולה 58
שיטת אלכסנדר 77
עיסוי בשמנים ארומטיים 78
נטורופטיה 80
רפואה סינית 74
טאי- צ'י (לחודש) 148
שיטת אלבאום - אבחון (למי שמלאו לו 6 שנים) 362
שיטת אלבאום - טיפול 88
עיסוי לימפטי 105
ג'יירוקינטיקס 154
טווינא 68
מיון ראשוני 26
סייקים - סדנא 742
סדנת יוגה (4 מפגשים) 147
עיסוי תינוקות קבוצתי 272
עיסוי תינוקות אישי 272
הומאופטיה ביקור בית ראשון 185
הומאופטיה ביקור בית חוזר 173
פלקסולוגיה ביקור בית 148
שיאצו ביקור בית 148
פרחי באך ביקורי בית 148
עיסוי בשמנים ארומטיים - ביקורי בית 173
נטורופתיה - ביקורי בית 111
רפואה סינית - ביקורי בית 167
הומאופטיה ביקור ראשון - ילדים 141
הומאופטיה ביקור חוזר - ילדים 77
רפלקסולוגיה - ילדים 58
שיאצו - ילדים 58
פרחי באך - ילדים 77
עיסוי בשמנים ארומטיים - ילדים 77
נטורופתיה - ילדים 90
רפואה סינית (דיקור) - ילדים 64
טווינא - ילדים 77
מיון ראשוני - ילדים 26
שיטת אלבאום -אבחון ילדים (שטרם מלאו להם 6 שנים) 189
שיטת אלבאום -טיפול ילדים 88

למען הסר ספק מודגש, כי הקופה לא תזכה את העמית בהחזר כספי בגין טיפולים שאינם כלולים ברשימה זו ו/או בגין טיפולים אשר בוצעו באמצעות מטפלים שאינם בהסדר ולא תממן עלות תרופות ו/או צמחי מרפא ו/או תכשירים רפואיים הנדרשים לצורך הטיפול.
2. קבלת שירותי הרפואה המשלימה
השירותים יינתנו במכונים שבהסדר הנקובים לצורך זה ברשימת מכוני ההסדר אשר תעודכן מעת לעת.
העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי קופ"ח ובמוקד שירות הלקוחות.
3. הגבלות לאחריות הקופה
הקופה לא תשפה את העמית בגין טיפולים או ייעוץ בתחומים הבאים:
3.1 היפנוזה, היפנוטרפיה.
3.2 טיפולים ו/או ייעוץ לצורך הרזיה.
3.3 טיפולים ו/או ייעוץ הקשורים בגמילה מהרגלים ו/או התמכרות (כגון: סמים,
       עישון, אלכוהוליזם וכו').
3.4 טיפולים ו/או ייעוץ שאינם כלולים בסעיף 1 לעיל.
3.5 תרופות ו/או צמחי מרפא ו/או חומרים אחרים שנדרשו לצורך הטיפול.
4. תקופת אכשרה
לפרק זה לא תהיה תקופת אכשרה.
תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2014

מילות מפתח

רפואה אלטרנטיבית,טיפולים משלימים,עיסוי רפואי,טיפול משלים,מכבי טבעי,כללית רפואה משלימה,אקופונקטורה,ביופידבק,כירופרקטיקה,,שיאצו,הומיאופתיה,צמחי מרפא,טווינה,היפנוזה, היפנוטרפיה,ייעוץ להרזיה,גמילה,התמכרויות,צמחי מרפא,ג'יירוקינטיקס,הומאופטיה,הומאופתיה,שיטת פאולה,פלדנקרייז,פרחי באך,אוסטיאופתיה,יוגה לחולי סרטן,היפנוזה ודמיון מודרך,אלבאום,ילדים,טווינה,טווינא,דיקור,פרחי באך,עיסוי תינוקות,שיטת אלבאום,עיסוי,סדנת יוגה,טאי-צ'י,שיטת אלכסנדר,פלדנקרייז,רפואה סינית,רפלקסולוגיה,נטורופתיה

רפואה משלימה

רפואה משלימה

סוג

טיפול

רפואה משלימה