ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

חיסון שפעת

 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* החיסון ניתן לכל מבוטחי הקופה ללא השתתפות עצמית.
* מתן החיסון באמצעות תרסיס פלומיסט - Flumist, למבוטחי "מושלם זהב" ו- "מושלם פלטינום", בתשלום השתתפות עצמית:
    -  לגילאי 2 עד 18: השתתפות עצמית של 10 ש"ח.
    - לגילאי 19 עד 49: השתתפות עצמית של 49 ש"ח.
* במסגרת מבחן תמיכה בתחום חיסוני השפעת שהחל בתאריך 1.9.2016, משרד הבריאות יתמוך בקופות החולים בעד מתן חסונים למבוטחים קשישים, מבוטחים בגיל הילדות, נשים הרות מבוטחות, ובלבד שמתקיימים התנאים הבאים:
1. התמיכה תינתן בעד חיסונים שניתנו בפטור מלא מהשתתפות עצמית וללא גביית השתתפות עצמית שמבוטחים אלה היו נדרשים לשלם, אלמלא מבחנים אלה.
2. לא תינתן תמיכה בעד מתן חיסונים למבוטחים אלה הזכאים לפטור מהשתתפות עצמית לפי סעיף 8 לחוק ביטוח בריאות, לרבות מטעמי מיצוי תקרת ההשתתפות העצמית לחולים במחלה כרונית.
 

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* החיסון ניתן לכל מבוטחי הקופה ללא השתתפות עצמית.
* מתן החיסון באמצעות תרסיס פלומיסט - Flumist, בתשלום השתתפות עצמית של 12 ש"ח.
* במסגרת מבחן תמיכה בתחום חיסוני השפעת שהחל בתאריך 1.9.2016, משרד הבריאות יתמוך בקופות החולים בעד מתן חסונים למבוטחים קשישים, מבוטחים בגיל הילדות, נשים הרות מבוטחות, ובלבד שמתקיימים התנאים הבאים:
1. התמיכה תינתן בעד חיסונים שניתנו בפטור מלא מהשתתפות עצמית וללא גביית השתתפות עצמית שמבוטחים אלה היו נדרשים לשלם, אלמלא מבחנים אלה.
2. לא תינתן תמיכה בעד מתן חיסונים למבוטחים אלה הזכאים לפטור מהשתתפות עצמית לפי סעיף 8 לחוק ביטוח בריאות, לרבות מטעמי מיצוי תקרת ההשתתפות העצמית לחולים במחלה כרונית.

 

 

מה עליי לעשות?

* יש לתאם מול מרפאות מכבי את ביצוע החיסון ולהגיע עם פנקס חיסונים.
* לחיסון באמצעות תרסיס פלומיסט - יש לקבל הפניה מרופא, לרכוש את החיסון במרפאות מכבי פארם ולגשת עם פנקס החיסונים והחיסון עצמו לאחות במרפאה.

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* החיסון ניתן לכל מבוטחי הקופה ללא השתתפות עצמית.
* מתן החיסון באמצעות תרסיס פלומיסט - Flumist, ניתן בחלוקה הבאה:
    -  עד גיל 8: ללא השתתפות עצמית.
    - לגילאי 9 עד 49: השתתפות עצמית של 49 ש"ח.
* במסגרת מבחן תמיכה בתחום חיסוני השפעת שהחל בתאריך 1.9.2016, משרד הבריאות יתמוך בקופות החולים בעד מתן חסונים למבוטחים קשישים, מבוטחים בגיל הילדות, נשים הרות מבוטחות, ובלבד שמתקיימים התנאים הבאים:
1. התמיכה תינתן בעד חיסונים שניתנו בפטור מלא מהשתתפות עצמית וללא גביית השתתפות עצמית שמבוטחים אלה היו נדרשים לשלם, אלמלא מבחנים אלה.
2. לא תינתן תמיכה בעד מתן חיסונים למבוטחים אלה הזכאים לפטור מהשתתפות עצמית לפי סעיף 8 לחוק ביטוח בריאות, לרבות מטעמי מיצוי תקרת ההשתתפות העצמית לחולים במחלה כרונית.

 

 

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* החיסון ניתן לכל מבוטחי הקופה ללא השתתפות עצמית.
* מתן החיסון באמצעות תרסיס פלומיסט - Flumist, למבוטחי "לאומית כסף" ו- "לאומית זהב", לגילאי 2 עד 14: השתתפות עצמית של 16 ש"ח.
* במסגרת מבחן תמיכה בתחום חיסוני השפעת שהחל בתאריך 1.9.2016, משרד הבריאות יתמוך בקופות החולים בעד מתן חסונים למבוטחים קשישים, מבוטחים בגיל הילדות, נשים הרות מבוטחות, ובלבד שמתקיימים התנאים הבאים:
1. התמיכה תינתן בעד חיסונים שניתנו בפטור מלא מהשתתפות עצמית וללא גביית השתתפות עצמית שמבוטחים אלה היו נדרשים לשלם, אלמלא מבחנים אלה.
2. לא תינתן תמיכה בעד מתן חיסונים למבוטחים אלה הזכאים לפטור מהשתתפות עצמית לפי סעיף 8 לחוק ביטוח בריאות, לרבות מטעמי מיצוי תקרת ההשתתפות העצמית לחולים במחלה כרונית.
 

חיסון שפעת

סוג

חיסונים

חיסון שפעת