ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

הוצאות נסיעה לתושבי אילת

 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* הזכאות ניתנת במקרים הבאים:
    1. מבוטח תושב אילת, הזקוק לטיפול בהוראת רופא הקופה ושאין באפשרותו לקבלו באילת.
    2. מבוטח תושב אילת, שעבר ניתוח פרטי בהסכם (בהתאם לתקנון).
    3. מבוטח, שבמסגרת ניתוח, נזקק לייעוץ לפני או אחרי הניתוח.
    4. התייעצות עם רופא מומחה בתחום האונקולוגיה, שהוכר על ידי כללית מושלם (בהתאם לתקנון).
* ההשתתפות העצמית בהתאם לחלוקה הבאה:
    1. למקרים 1 ו- 2, כרטיס טיסה למרכז הארץ, יינתן במרפאת האם, בהתאם לנהלי המרפאה.
    2. למקרים 3 ו- 4, קיימת השתתפות עצמית של 50% מעלות כרטיס הטיסה, שתשולם ישירות במרפאה, בהתאם לנהלי המרפאה.
    3. למקרים 1 עד 4, מלווה לעמית עד גיל 18 קיימת השתתפות עצמית של 50% מעלות כרטיס הטיסה, שתשולם במרפאת האם, בהתאם לנהלי המרפאה.
* לא קיימת תקופת אכשרה בתוכנית לזכאות זאת.

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

השירות קיים בתוכנית "מושלם זהב" - כל שירות הקיים בתוכנית "מושלם זהב" ניתן גם למבוטחי תוכנית "מושלם פלטינום".

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* מבוטח תושב אילת, הזקוק לפי קביעת רופא מכבי, לטיפול רפואי שלא קיים באילת, זכאי להחזר מהתוכנית לעלות כרטיס הטיסה.
* ההחזר ניתן עבור בדיקות וטיפולים במסגרת סל הבריאות הממלכתי.
* ההחזר הניתן יהיה בגובה ההפרש בין מחיר כרטיס אוטובוס לבין מחיר הטיסה.
* ההחזר יבוצע כנגד הצגת כרטיס הטיסה, ואסמכתא כי הכרטיס נרכש ושולם על ידי החבר.
* לא קיימת תקופת אכשרה.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

השירות קיים בתוכנית "מכבי זהב" - כל שירות הקיים בתוכנית "מכבי זהב" ניתן גם למבוטחי תוכנית "מכבי שלי".

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

123 ₪

תנאים והגבלות

* המבוטח זכאי לקבלת שובר טיסה במקרה של טיפול שלא ניתן לביצוע באילת.
    - מבוטח שגילו במועד הטיסה פחות מ- 18 שנה, זכאי לכרטיס נוסף עבור מלווה (הורה או אח/ות).
    - מועד הטיסה וחברת התעופה יקבעו על ידי הקופה.
    - הזכאות לא תחול על כרטיס טיסה שנרכש שלא באמצעות הקופה.
* קיימת תקופת אכשרה בתוכנית לזכאות זאת של 3 חודשים.

מה עליי לעשות?

ההחזר ניתן כנגד מסירת קבלה מקורית.

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* המבוטח זכאי לקבלת שובר טיסה במקרה של טיפול שלא ניתן לביצוע באילת.
    - מבוטח שגילו במועד הטיסה פחות מ- 18 שנה, זכאי לכרטיס נוסף עבור מלווה (הורה או אח/ות).
    - מועד הטיסה וחברת התעופה יקבעו על ידי הקופה.
    - הזכאות לא תחול על כרטיס טיסה שנרכש שלא באמצעות הקופה.
* קיימת תקופת אכשרה בתוכנית לזכאות זאת של 3 חודשים.

מה עליי לעשות?

ההחזר ניתן כנגד מסירת קבלה מקורית.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* מבוטח תושב אילת זכאי להחזר עלות כרטיס טיסה.
* הזכאות ניתנת בגין טיפול רפואי שלא ניתן לקבל באילת לפי קביעת רופא קופה.
* גובה ההחזר יהיה ההפרש בין מחיר כרטיס טיסה למחיר כרטיס נסיעה באוטובוס.

מה עליי לעשות?

ההחזר ניתן כנגד מסירת קבלה מקורית וצילום כרטיס טיסה.

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

מבטח

משרד הבריאות

תוכנית הביטוח

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* הזכאות ניתנת למבוטח תושב אילת, הזקוק לטיפול בהוראת רופא הקופה.
* הזכאות ניתנת במקרים בהם לא ניתן לספק את השירות הרפואי באילת.
* הזכאות כוללת טיסות למרכז הארץ לשם קבלת השירות. הזכאות ניתנת במקרים הבאים:
    טיפולי IVF, אונקולוגיה, נוירוכירורגיה, ראומטולוגיה, אלרגלוגיה ובדיקות שדה ראיה ורשתית.

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* הזכאות ניתנת למבוטח תושב אילת, הזקוק לטיפול בהוראת רופא הקופה.
* הזכאות כוללת הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית בלבד.

הוצאות נסיעה לתושבי אילת

הוצאות נסיעה לתושבי אילת