ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

אטמי אזניים

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השירות הרפואי
אטמי אזניים לילדים לאחר ניתוח כפתורים במכוני הסדר.
מקרה מזכה
ילדים עד גיל 18 שעברו ניתוח כפתורים וזקוקים לאטמי אזניים.
זכאות
במכוני הסדר בהשתתפות עצמית בסך 100 ש"ח.
תקופת אכשרה
אין.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/08/2014

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מושלם זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מושלם זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מושלם פלטינום".

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

פירוט התנאים וההגבלות בהתאם לאביזרים רפואיים.
אטמים לאוזניים מופיעים בנספח א' לתקנון.
נספח א' - אביזרים רפואיים המזכים בהחזר הוצאות מ"מכבי כסף" בכפוף לאמור בסעיף 14:
* שם האביזר - אטמים לאוזניים, בהתאמה אישית, לאחר השתלת כפתורים
                        בעור התוף או קרע בעור התוף בלבד.
תעריף תקרה להחזר* ”מכבי כסף“ - 149 ש"ח.
* הערות - אחת לשנת חברות.
ההחזר הינו על פי עלות האביזר בפועל בשיעור 33% מהעלות בפועל ב“מכבי כסף“ ועד לתעריף התקרה כמצוין בטבלה, לפי הנמוך ובכפוף להערות הספציפיות שבטבלה.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2013

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

פירוט התנאים וההגבלות בהתאם לאביזרים רפואיים.
אטמים לאוזניים מופיעים בנספח ב' לתקנון.
* שם האביזר - אטמים לאוזניים, בהתאמה אישית, לאחר השתלת כפתורים בעור התוף או קרע בעור התוף בלבד.
* השתתפות עצמית - 
  20 ש"ח
לאטם אחד.
  עד 40 ש"ח לשני אטמים.
* הערות - אחת לשנת חברות.
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 18/03/2021

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מכבי זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מכבי זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מכבי שלי".

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

פירוט התנאים וההגבלות בהתאם לאביזרים רפואיים.
אטמי אוזניים מופיעים בנספח ה' לתקנון.
נספח ה' - רשימת אביזרים רפואיים
אביזרים רפואיים חיוניים - אטמי אוזניים לאחר השתלת כפתורים בתוף.
גובה השתתפות המבוטח - 50%.
הגורם המספק - ספק בהסכם.
תקרת השתתפות** הקופה - 80$.
** סכומי ההחזרים הנקובים בשקלים יעודכנו בהתאם לעליית המדד במועדים בהם יעודכנו דמי הביטוח.
הערה: למען הסר ספק, גובה ההנחה ברשימה על פי נספח זה הינה מקסימלית. בפרטים בהם קיימת השתתפות הקופה מכוח החוק, לא זכאי המבוטח לאחוזי הנחה מצטברים - הנחת "מאוחדת עדיף" מגלמת בתוכה גם את ההנחה על פי חוק.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 04/07/2016

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מאוחדת עדיף".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מאוחדת עדיף" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מאוחדת שיא".

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

פירוט התנאים וההגבלות בהתאם לאביזרים רפואיים.
האביזר מופיע ב:
סעיף 5.1.1 לתקנון בהשתתפות עצמית לעמיתי "לאומית כסף"

אטמי אוזניים לאחר ניתוח כפתורים (רכישה במכון שבהסדר).
רכישת האטמים במכון שבהסדר לא תזכה את העמית בהחזר כספי על פי המפורט בסעיף 5.2 דלהלן.
עמית ”לאומית כסף" יהיה זכאי לרכישת אטמי אוזניים במכון שבהסדר בכפוף לתשלום השתתפות עצמית בגובה 185 ש"ח.
הכיסוי בגין האביזרים הרפואיים המצוינים בסעיף 5.1 לעיל כולל את הכיסוי לו זכאי העמית במסגרת סל הבריאות שעל פי חוק הבריאות.
סעיף 5.2 לתקנון - בהחזר לעמיתי "לאומית כסף"
אטמי אוזניים לאחר ניתוח כפתורים.
* סכום שיפוי מרבי למקרה לעמית - 185 ש"ח.
* מספר האביזרים המכוסים בשנה לעמית - 1.
לא יינתן החזר כספי על האביזרים הרפואיים המפורטים לעיל, אשר נרכשו בבתי מרקחת של הקופה בהנחה המוענקת על פי הסכם זה.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2019

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

פירוט התנאים וההגבלות בהתאם לאביזרים רפואיים.
האביזר מופיע ב:
סעיף 5.1.1 לתקנון - בהשתתפות עצמית לעמיתי "לאומית זהב"
אטמי אוזניים לאחר ניתוח כפתורים (רכישה במכון שבהסדר).
רכישת האטמים במכון שבהסדר לא תזכה את העמית בהחזר כספי על פי המפורט בסעיף 5.2 דלהלן.
עמית ”לאומית כסף" יהיה זכאי לרכישת אטמי אוזניים במכון שבהסדר בכפוף לתשלום השתתפות עצמית בגובה 62 ש"ח.
הכיסוי בגין האביזרים הרפואיים המצוינים בסעיף 5.1 לעיל כולל את הכיסוי לו זכאי העמית במסגרת סל הבריאות שעל פי חוק הבריאות.
סעיף 5.2 לתקנון - בהחזר לעמיתי "לאומית זהב"
אטמי אוזניים לאחר ניתוח כפתורים.
* סכום שיפוי מרבי למקרה לעמית - 433 ש"ח.
* מספר האביזרים המכוסים בשנה לעמית - 1. 
לא יינתן החזר כספי על האביזרים הרפואיים המפורטים לעיל, אשר נרכשו בבתי מרקחת של הקופה בהנחה המוענקת על פי הסכם זה.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2019

מילות מפתח

ניתוח כפתורים,אביזרים רפואיים,אף אוזן גרון,עור התוף,קרע בעור התוף,שמיעה,לשמוע,בריאות האוזניים, אי שמיעה,חוסר שמיעה תקין

אטמי אזניים

אטמי אזניים

תחום השירות / טיפול

אף אוזן גרון

אטמי אזניים