ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

אביזרים רפואיים אורתופדיים

 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* מבוטח הנזקק לאביזר רפואי אורטופדי (קטלוג אביזרים אורטופדיים) לפי קביעת רופא בקופה או רופא המאושר על ידי תוכנית הביטוח, כמופיע ליד כל התוויה רפואית בנספח, ומבוטח הנזקק לאביזר רפואי אורטופדי לאחר ניתוח / אשפוז, לפי קביעת אורטופד / מומחה ולפי סיכום ניתוח / אשפוז.

* הזכאות ניתנת למימוש במכון שבהסדר.
* הזכאות הינה לעד 2 אביזרים בשנה קלנדרית, לכל אחת מקבוצות האביזרים המפורטות בקטלוג אביזרים אורטופדיים. מהאביזר השלישי ואילך, בשנה קלנדרית, נדרש אישור מראש של המנהל הרפואי של התוכנית.
* לא קיימת תקופת אכשרה בתוכנית לזכאות זאת.

בנוסף לשירותכם: אתר כללית מושלם - רשימת חנויות לרכישה, גובה השתתפות עצמית וקטלוג אביזרים אורתופדיים

מה עליי לעשות?

* וודא כי קיימת קביעת רופא בקופה או רופא המאושר על ידי תוכנית הביטוח.
* וודא כי קיימת קביעת אורטופד מומחה ולפי סיכום ניתוח / אשפוז (בהתאם למפורט ברשימות האביזרים א' ו- ב' בתקנון).

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

השירות קיים בתוכנית "מושלם זהב" - כל שירות הקיים בתוכנית "מושלם זהב" ניתן גם למבוטחי תוכנית "מושלם פלטינום".

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* המבוטח זכאי להחזר רכישת אביזרים אורטופדיים או תשלום השתתפות עצמית לספק שבהסכם.
* רשימת אביזרים, סכומי החזר וסכום השתתפות עצמית בפורטים בתקנון התוכנית.
* החזר בסך 83% מעלות האביזר, אך לא יותר מתעריף התקרה לתשלום - הנמוך ביניהם (נספח א' בתקנון).
* הנחה על מחיר האביזר לפי מחירון ספק בהסכם, אך לא יותר מתעריף התקרה לתשלום - הנמוך ביניהם (נספח ב' ו- ג' בתקנון).
* החזר בסך 83% מעלות תיקון מכשיר, השכרה, ורכישת חלפים לפי נספח א' ו-ב', אך לא יותר מתעריף התקרה לתשלום כפי שמופיע בנספח.
* הזכאות ניתנת למימוש אחת לשנת חברות / פעמיים לשנת חברות / אחת לשתי שנות חברות / אחת לשלוש שנות חברות - בהתאם למופיע בנספח.
* קיימת תקופת אכשרה בתוכנית לזכאות זאת של 6 חודשים.

בנוסף לשירותכם: 
אתר מכבי - רשימת חנויות לרכישה, גובה השתתפות עצמית וקטלוג אביזרים אורתופדיים (מכבי זהב)
רשימת אביזרים רפואיים על פי א'-ב', נושא או איזור בגוף

מה עליי לעשות?

וודא מרשם רופא מטפל בעל מומחיות בתחום הרלוונטי / אופטומטריסט מורשה באחד ממכוני "מכבי מבט ראשון", על הצורך באביזר.
וודא כי תאריך המרשם, קודם למועד הזמנת האביזר.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

השירות קיים בתוכנית "מכבי זהב" - כל שירות הקיים בתוכנית "מכבי זהב" ניתן גם למבוטחי תוכנית "מכבי שלי".

בנוסף לשירותכם: 
אתר מכבי - רשימת חנויות לרכישה, גובה השתתפות עצמית וקטלוג אביזרים אורתופדיים (מכבי זהב)
רשימת אביזרים רפואיים על פי א'-ב', נושא או איזור בגוף

מה עליי לעשות?

וודא מרשם רופא מטפל בעל מומחיות בתחום הרלוונטי / אופטומטריסט מורשה באחד ממכוני "מכבי מבט ראשון", על הצורך באביזר.
וודא כי תאריך המרשם, קודם למועד הזמנת האביזר.

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* המבוטח זכאי לרכישת אביזרים רפואיים.
    - ניתן למימוש אצל ספקים בהסדר.
    - בהתאם להפניה מאורתופד מומחה בקופה.
* רשימת האביזרים הרפואיים לרכישה מופיעה באתר הקופה.
* החזר בסך 80% מהעלות בפועל, אך לא יותר מהעלות המקסימלית המופיעה בתקנון.
* קיימת תקופת אכשרה בתוכנית לזכאות זאת של 3 חודשים.

בנוסף לשירותכם: רשימת אביזרים רפואיים - פרק כ"ה בתקנון, הנמצא בדף תוכנית לאומית כסף.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/04/2014

מה עליי לעשות?

ההחזר ניתן כנגד מסירת קבלה מקורית.

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* המבוטח זכאי לרכישת אביזרים רפואיים.
    - ניתן למימוש אצל ספקים בהסדר.
    - בהתאם להפניה מאורתופד מומחה בקופה.
     - בבתי המרקחת של הקופה, קיימים אביזרים נוספים בהנחה למבוטחי התוכנית.
* רשימת האביזרים הרפואיים לרכישה מופיעה באתר הקופה.
* החזר בסך 80% מהעלות בפועל, אך לא יותר מהעלות המקסימלית המופיעה בתקנון.
* קיימת תקופת אכשרה בתוכנית לזכאות זאת של 3 חודשים.

בנוסף לשירותכם: רשימת אביזרים רפואיים - פרק כ"ה בתקנון, הנמצא בדף תוכנית לאומית זהב.

מה עליי לעשות?

ההחזר ניתן כנגד מסירת קבלה מקורית.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* המבוטח זכאי לרכישה פרטית של אביזר רפואי.
    - החזר בסך 33% מהעלות בפועל.
    - רשימת האביזרים, מספר הזכאויות ותקרת ההחזר כמפורט בתקנון נספח א'.
* המבוטח זכאי לרכישת אביזרים רפואיים.
    - הזכאות ניתנת למימוש אצל ספק בהסכם.
    - השתתפות עצמית משתנה בהתאם לאביזר (רשימת האביזרים וההשתתפויות העצמיות מפורטת בתקנון נספח ב').
* במקרה של צורך בתיקון מכשיר רפואי מרשימת האביזרים (נספחים א' ו ב'), המבוטח זכאי להחזר בסך 33% מעלות תיקון, ועד לתקרת החזר כמפורט בתקנון נספח א' ו- ב'.
    - סך החלפים והתיקונים בגין אותו מכשיר לשנה, לא יעלו על גובה התקרה לתשלום.
    - בשנה בה נרכש המכשיר, לאחר שניתנו החזרים לתיקונים או לחלקי חילוף, סכום ההחזר יחושב מתוך תקרת התשלום השנתית למכשיר באם תיוותר.
    - בשנה בה נרכש המכשיר, לאחר שניתנו החזרים להשכרת המכשיר, סכום ההחזר יחושב מתוך תקרת התשלום השנתית למכשיר באם תיוותר.
* קיימת תקופת אכשרה בתוכנית לזכאות זאת של 12 חודשים.

בנוסף לשירותכם: 
אתר מכבי - רשימת חנויות לרכישה, גובה השתתפות עצמית וקטלוג אביזרים אורתופדיים (מכבי זהב)
רשימת אביזרים רפואיים על פי א'-ב', נושא או איזור בגוף

מה עליי לעשות?

ההחזר ניתן כנגד מסירת קבלה מקורית.

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* המבוטח זכאי לרכישת אביזרים רפואיים.  
    - הזכאות מותנת בהמלצה מטעם רופאי הקופה.
    - ההחזר ינתן בגין רכישת אביזר מרשימת האביזרים הרפואיים המאושרת המופיעה בתקנון נספח ה' כולל גובה ההשתתפות העצמית והגורם המספק ולפי הדגם המאושר על ידי האגף הרפואי בקופה.
    - הסכום המרבי להחזר למבוטח בגין רכישת אביזרים רפואיים, שאינם משתל, הינו 750 דולר לשנה.

בנוסף לשירותכם: רשימת אביזרים רפואיים - נספח ה' בתקנון הנמצא בדף תוכנית מאוחדת עדיף.

 

מה עליי לעשות?

ההחזר ניתן כנגד מסירת קבלה מקורית.

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* המבוטח זכאי לרכישת אביזרים רפואיים ואורטופדים, בתנאי שקיימת לכך המלצה מטעם רופאי הקופה.
    - הזכאות כוללת את האביזרים המופיעים ברשימה מפורטת בתקנון (נספח ה').
* סכום ההשתתפות העצמית והגורם המספק מפורט בתקנון (נספח ה').

בנוסף לשירותכם: רשימת אביזרים רפואיים - נספח ה' בתקנון הנמצא בדף תוכנית מאוחדת שיא.

מבטח

משרד הבריאות

תוכנית הביטוח

נכלל?

מילות מפתח

תומך שורש כף יד,תומך שורש כף יד בהתאמה אישי תותב דיבור אחזקה והחלפה,תותב חיצוני לשד,תפיחה בבסיס הבוהן הלוקס ולגוס, סדשורש כף יד,תומך בהתאמה אישית שורש כף יד,תומך מוכן מראש שיקום וניידות,אביזרים ממשרד הבריאות שמיעה,מכשירים למבוגרים שנו,חגורת גב ילדים,שעון מעורר,אביזר עזר שרוול אלסטי למרפק,רפידות גובה עד 3 ס"מ,רצועה אינפרפטלרית,רצועות או מכשיר לאבדוקציה לתינוקות,קאש,CASH חגורת גב,קביים קביים,עזרי הליכה,קביים קנדיים קורסט,CORSET,קצב לב,ניטור קרדיאלי,מוניטור קרישת דם,מד קרסול,מגן בהתאמה אישית קרסול,מגף בהתאמה אישית קרסולית אלסטיתצווארון,צווארון מסוג SOMI בהתאמה אישית,צווארון פילדלפיה ציוד נלווה מתכלה,מד סוכר ציוד נלווה מתכלה למשאבת אינסולין ציר ישר,נעליים צלעות,חגורה צנחנים חגורת גב,פגיעות בברך ובג,מערכת אפוס לטיפול,פולס אוקסימטר,שכירות פיאה לחולים אונקולוגים,פיזיותרפיה השאלת מכשיר CPM לצורכי טיפול,פיזיותרפיה השאלת מכשיר CPM לצורכי טיפול,פילדלפיה,צווארון פיני,סד שיקומי לטיפול בצניחת כף הרגל פעמון לדלת,אביזר עזר פרוטזה חיצונית לשדעדשות מגע,עדשות משקפיים לילדים,עדשות משקפיים למבוגרים,עזרי הליכה,עמידון עקבים מסיליקון,ערכת גומיות לחיזוק שרירי כף היד,Power Web,סד ברך ארוך עם צירים מתכוונים,סד דיקטוס,מכשיר ורצועות Dictus Erimed,סד לאצבע פטישית,סד לילה לקרסול,סד לילה לכף הרגל,סד לילה לקרסול ולכף הרגל בהתאמה אישית,סד לתפיחה בבסיס הבוהן בכף הרגל,הלוקס ולגוס,סד פיני סד שיקומי AFO,אורתוזיס קרסול-כף רגל,סד שיקומי פיני לטיפול בצניחת כף הרגל,מד סוכר,מד רציף סוכרת,נעליים לחולים סומי, צווארון בהתאמה אישית סטורציה, מד שכירות סיליקון,עקבים סיפאפ,מכשיר למניעת דום נשימה בשינה סנדל לגבס,נעל דרקו,רצועת דרקו,עליים אורתופדיות,נעליים אורתופדיות לילדים,עיוות מבני של כף הרגל,מאמנים נרתיקיים לחולות אונקולוגיות,מגבר קול לנפגעי גרון,מגן ברך,מגן ברך בהתאמה אישית,מגן ברך מייצב לחוסר יציבות של מפרק הברך,מגן ירך בהתאמה אישית,מגן ירך למניעת שבר במפרק הירך,מגן כף רגל, מגן כף רגל בהתאמה אישית,מגן מפרק ירך,סד למפרק הירך,מגן מרפק מגן קרסול,מגן קרסול בהתאמה אישית,מגן קרסול לנקע,מגן קרסול קשיח לנקע,מגן שוק,מגן שוקיים בהתאמה אישית,מגן,ירך,מגן ירך, מגן,מרפק,מגן מרפק,מגן שוקיים,מגן שוקיים,מגף לקרסול בהתאמה אישית,מגף קיבוע לקרסול,מד לחץ דם, מד סוכר, מד סוכר,ציוד נלווה מתכלה, מד סוכר רציף לקריאה רציפה של סוכר,מד סטורציה,שכירות מד קרישת דם ,INR,מדרס הגבהה לנעל,רפידות גובה עד 3 ס"מ,מדרס לדורבן,Viscoheel, Viscospot,מדרסים,מדרסים בהתאמה אישית,מולטיספייסר,מכשיר עזר לנשימה,מוניטור קרדיאלי מילווקי,חגורת גב ילדים,מכשיר cect,מכשיר CPAP למניעת דום נשימה בשינה, כשיר IPV,מכשיר Vapotherm,מכשיר אינהלציה לחולי סיסטיק פיברוזיס,מכשיר בייבי אייר להקלה בנשימה,מכשיר הנשמה, טיפול ביתי, שיר לופריקורדר,מכשיר משעל,מכשיר שמיעה לבוגרים,מכשירי אינהלציה והקלה בנשימה,מכשירי אינהלציה להקלת הנשימה,מכשירי שמיעה למבוגרים,מסגרת חגורת גב, מסגרת אמריקאית חגורת גב,מערכת אפוס לטיפול בפגיעות בברך ובגב,מערכת הגברה אישית FM,מערכת שמע לטלוויזיה,מערכת שמע לטלפון,מקבע גב ב 3 נקודות מסגרת אמריקאית,מקבע לאגודל ריזולוק,Rhizolok,מקבע לכתף,מקל הליכה עזרי הליכה,משאבת אינסולין,משקפי ראיה למבוגרים,משקפיים טלסקופיים,משקפיים מקרוסקופיים,עדשות לילדים,כלומבוטריין,חגורת גב lumbotrain,לומבולוק,חגורת גב lumboloc,לומבקס אימו,חגורת גב Lombax Immo,לורדולוק,חגורת גב LordoLoc,מד לחץ דם,חבישות לטיפול בכוויות צלקות ובצקות שאינן לימפתיות לימפתיים,חבישות לחץ לחוליםיסא גלגלים,כרית אוויר חגורת גב,מתלה יד,חגורת גב יפנית,יריעות סיליקון לטיפול בכוויות ובצלקות,טיולונים,חגורת גב טיילור,טיפול נשימתי ביתי,BPAP,חבישות לחץ לחולים לימפתיים,חבישות לחץ לטיפול בכוויות צלקות ובצקות שאינן לימפתיות,חבק ברך תת-פיקתי,חבק לשורש כף היד,חבק מרפק עם מד מתח,חגורת בטן,חגורת בקע דו צדדית,חגורת בקע חד צדדית,חגורת גב מוכנה למחצה,חגורת גב מתקנת בוסטון בהתאמה אישית,חגורת גב מתקנת לילדים בהתאמה אישית,חגורת גב מתקנת למבוגרים בהתאמה אישית,חגורת גב תומכת לילדים חולי CP– בהתאמה אישית חגורת גב בהתאמה אישית חגורת הריון חגורת צלעות חמצן, טיפול בביתהגבהה לנעל עד 3 ס"מ, היפוך נעליים,הליכון הליכון,עזרי הליכה,הליכונים,הנשמה טיפול ביתי,מכשיר להקלה בנשימה,גרבי לחץ הריון,חגורה השאלת מכשיר CPM לטיפול פיזיותרפי,דורבן, מדרס Viscoheel דורבן, מדרס Viscospot,דיבורית לשימוש עם מכשירי שמיעה במצב T,דיקטוס,מכשיר ורצועות דרקו נעליים,חגורת גב מתקנת לילדים,חגורת גב בהתאמה אישית,חגורת גב מתקנת למבוגרים,חגורת גב מתקנת למבוגרים בוסטון,חגורת גב ג'ואט,גלוקומטר,מד סוכר,גלוקומטר רציף, גרביים אלסטיים,גרבי לחץ לנשים בהריון,בולם עקב ומטטרזלי,ברכייה אלסטית,מדרס בולמי זעזועים,מדרסים בוסטון,חגורת גב ילדים,חגורת בטן,ביבאפ, טיפול ביתי בייבי אייר,מכשיר אינהלציה בקע,חגורה דו צדדית בקע,חגורה חד צדדית,אביזר רפואי,אביזרים אורתופדיים,אביזרים אורטופדיים,אורטופד מומחה,השכרה, תיקון ורכישת חלפים,אביזרים להריון ולידה,משתלים,אביזרי השתלה,קטלוג אביזרים אורטופדיים,נעליים רפואיות,תותבות לגפיים,סדיים לגפיים תחתונות,סדי הליכה,אורתופדיות, נעליים אטמים לאוזניים בהתאמה אישית איטלקית (חגורת גב) אינהלציה,מכשיר בייבי אייר אינהלציה,מכשירים אינסולין,משאבה אירוצ'מבר,מכשיר אינהלציה,אביזרי חמצן לטיפול בבית אביזרי עזר לבית לבני 65 ומעלה אביזרי עזר לשמיעה אביזרי שיקום וניידות ממשרד הבריאות אביזרים אורתופדיים,מוצרי מדף אגודל,מקבע ריזולוק אורתוזיס קרסול-כף רגל,סד שיקומי,אפוס,מערכת לטיפול בפגיעות בברך ובגב

אביזרים רפואיים אורתופדיים

סוג

שיקום

תחום השירות / טיפול

אורטופדיה

אביזרים רפואיים אורתופדיים