ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

מדרסים

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השירות הרפואי
מדרסים במכונים אורתופדיים.
מקרה מזכה
אחת לשנתיים קלנדריות על פי אישור רפואי של רופא אורתופד.
זכאות
החזר בגובה 400 ש"ח לזוג מדרסים אך לא יותר מההוצאה בפועל.
תקופת אכשרה
אין.
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 09/08/2018

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מושלם זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מושלם זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מושלם פלטינום".

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

פירוט התנאים וההגבלות בהתאם לאביזרים רפואיים.
האביזר מופיע בנספח ב' לתקנון.
נספח ב' - אביזרים רפואיים הניתנים לרכישה, בתשלום השתתפות עצמית, אצל ספקים שבהסכם, בכפוף לאמור בסעיף 14:
* שם האביזר - מדרסים אורתופדיים / רפואיים.
* סכום השתתפות החבר ב”מכבי זהב“ - 231 ש"ח.
* הערות - אחת לשנת חברות.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2013

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

פירוט התנאים וההגבלות בהתאם לאביזרים רפואיים.
האביזר מופיע בנספח ב' לתקנון.
נספח ב' - אביזרים רפואיים הניתנים לרכישה, בתשלום השתתפות עצמית, אצל ספקים שבהסכם, בכפוף לאמור בסעיף 16.2:
* שם האביזר - מדרסים אורתופדים במכוני המדרסים שבהסכם.
* סכום השתתפות החבר ב”מכבי זהב“ - 75 ש"ח. 42 ש"ח בסניפי "מכביפארם".
* הערות - אחת לשנת חברות.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2014

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מכבי זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מכבי זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מכבי שלי".

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

פירוט התנאים וההגבלות בהתאם לאביזרים רפואיים.
האביזר מופיע בנספח ה' לתקנון.
נספח ה' - רשימת אביזרים רפואיים
אביזרים רפואיים חיוניים - מדרסים על פי מידה ובהזמנה מיוחדת (פעמיים בשנה).
גובה השתתפות המבוטח - 50%.
הגורם המספק - ספק בהסכם.
תקרת השתתפות** הקופה - 528 ש"ח.
** סכומי ההחזרים הנקובים בשקלים יעודכנו בהתאם לעליית המדד במועדים בהם יעודכנו דמי הביטוח.
הערה: למען הסר ספק, גובה ההנחה ברשימה על פי נספח זה הינה מקסימלית. בפרטים בהם קיימת השתתפות הקופה מכוח החוק, לא זכאי המבוטח לאחוזי הנחה מצטברים - הנחת "מאוחדת עדיף" מגלמת בתוכה גם את ההנחה על פי חוק.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 04/07/2016

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מאוחדת עדיף".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מאוחדת עדיף" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מאוחדת שיא".

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

פירוט התנאים וההגבלות בהתאם לאביזרים רפואיים.
האביזר מופיע ברשימת האביזרים האורטופדיים (סעיף 4 לפרק בתקנון).

מדרס לעקב כגון ויסקוהיל או ויסקוספוט
* דגם - ויסקוהיל / ויסקוספוט
* השתתפות עצמית - 129 ש"ח
* תוספת תשלום אצל הספק - ללא תוספת
* מספר האביזרים המאושרים בשנה - 1

מדרסים
* דגם - מדרסים לילדים
* השתתפות עצמית - 123 ש"ח
* תוספת תשלום אצל הספק - ללא תוספת
* מספר האביזרים המאושרים בשנה - 1

* דגם - מדרס לפי מידת גבס
* השתתפות עצמית - 352 ש"ח
* תוספת תשלום אצל הספק - ללא תוספת
* מספר האביזרים המאושרים בשנה - 1

* דגם - מדרס רב שכבתי
* השתתפות עצמית - 352 ש"ח
* תוספת תשלום אצל הספק - 333 ש"ח
* מספר האביזרים המאושרים בשנה - 1

* דגם - מדרס ביו מכני
* השתתפות עצמית - 352 ש"ח
* תוספת תשלום אצל הספק - 890 ש"ח
* מספר האביזרים המאושרים בשנה - 1

* דגם - מדרס גרפיט
* השתתפות עצמית - 352 ש"ח
* תוספת תשלום אצל הספק - 1366 ש"ח
* מספר האביזרים המאושרים בשנה - 1

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2014

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

פירוט התנאים וההגבלות בהתאם לאביזרים רפואיים.
האביזר מופיע ברשימת האביזרים האורטופדיים (סעיף 4 לפרק בתקנון).

מדרס לעקב כגון ויסקוהיל או ויסקוספוט
* דגם - ויסקוהיל / ויסקוספוט
* השתתפות עצמית - 62 ש"ח
* תוספת תשלום אצל הספק - ללא תוספת
* מספר האביזרים המאושרים בשנה - 1

מדרסים
* דגם - מדרסים לילדים
* השתתפות עצמית - 62 ש"ח
* תוספת תשלום אצל הספק - ללא תוספת
* מספר האביזרים המאושרים בשנה - 1

* דגם - מדרס לפי מידת גבס
* השתתפות עצמית - 62 ש"ח
* תוספת תשלום אצל הספק - ללא תוספת
* מספר האביזרים המאושרים בשנה - 1

* דגם - מדרס רב שכבתי
* השתתפות עצמית - 62 ש"ח
* תוספת תשלום אצל הספק - 333 ש"ח
* מספר האביזרים המאושרים בשנה - 1

* דגם - מדרס ביו מכני
* השתתפות עצמית - 62 ש"ח
* תוספת תשלום אצל הספק - 890 ש"ח
* מספר האביזרים המאושרים בשנה - 1

* דגם - מדרס גרפיט
* השתתפות עצמית - 62 ש"ח
* תוספת תשלום אצל הספק - 1366 ש"ח
* מספר האביזרים המאושרים בשנה - 1

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2014

מילות מפתח

אורתופדיה,אורטופדיה,מדרס רב שכבתי,מדרס ביו מכני,ויסקוספוט,ויסקוהיל,מדרס גרפיט,מדרסים לילדים,אביזרים רפואיים

מדרסים

מדרסים

תחום השירות / טיפול

אורטופדיה

מדרסים