ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

אפוס APOS

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השירות הרפואי
אביזר ננעל לתיקון תנועה ויציבה APOS במכוני הסדר.
מקרה מזכה
עמית הזקוק לטיפול המיועד לשיפור היציבה וההליכה ובאמצעות שיפור תפקודי והפחתת כאב ברכיים.
זכאות
השתתפות עצמית של 1,750 ש"ח במכוני הסדר.
פעם אחת בכל תקופות החברות בתוכנית  
תקופת אכשרה
אין.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/08/2014

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מושלם זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מושלם זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מושלם פלטינום".

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

פירוט התנאים וההגבלות בהתאם לאביזרים רפואיים.
האביזר מופיע בנספח ב' לתקנון.
נספח ב' - אביזרים רפואיים הניתנים לרכישה, בתשלום השתתפות עצמית, אצל ספקים שבהסכם, בכפוף לאמור בסעיף 16.2:
* שם האביזר - נעלי אפוס.
* סכום השתתפות החבר ב”מכבי זהב“ - 2,497 ש"ח.
* הערות - אחת לשלוש שנות חברות.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 26/07/2018

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מכבי זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מכבי זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מכבי שלי".

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

פירוט התנאים וההגבלות בהתאם לאביזרים רפואיים.
האביזר מופיע בנספח ה' לתקנון.
נספח ה' - רשימת משתלים ואביזרים רפואיים
אביזרים רפואיים חיוניים - מערכת נעלי הליכה.
גובה השתתפות המבוטח - 1500 ש"ח.
הגורם המספק - אפוס.
תקרת השתתפות** הקופה - אחת ל- 3 שנים.
** סכומי ההחזרים הנקובים בשקלים יעודכנו בהתאם לעליית המדד במועדים בהם יעודכנו דמי הביטוח.
הערה: למען הסר ספק, גובה ההנחה ברשימה על פי נספח זה הינה מקסימלית. בפרטים בהם קיימת השתתפות הקופה מכוח החוק, לא זכאי המבוטח לאחוזי הנחה מצטברים - הנחת "מאוחדת עדיף" מגלמת בתוכה גם את ההנחה על פי חוק.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2014

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

פירוט התנאים וההגבלות בהתאם לאביזרים רפואיים.
האביזר מופיע ברשימת האביזרים האורטופדיים (סעיף 4 לפרק בתקנון).
* האביזר - נעל עם אביזר מתכוונן בסוליה.
* דגם - נעל עם אביזר מתכוונן בסוליה לצורך התאמת קו הכובד של הגוף.
* השתתפות עצמית - 2,256 ש"ח.
* תוספת תשלום אצל הספק - ללא תוספת.
* מספר האביזרים המאושרים בשנה - 1 בתקופת הסכם.

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

פירוט התנאים וההגבלות בהתאם לאביזרים רפואיים.
האביזר מופיע ברשימת האביזרים האורטופדיים (סעיף 4 לפרק בתקנון).
* האביזר - נעל עם אביזר מתכוונן בסוליה.
* דגם - נעל עם אביזר מתכוונן בסוליה לצורך התאמת קו הכובד של הגוף.
* השתתפות עצמית - 2,256 ש"ח.
* תוספת תשלום אצל הספק - ללא תוספת.
* מספר האביזרים המאושרים בשנה - 1 בתקופת הסכם.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2014

מילות מפתח

אפוסתרפיה,אפוסטרפיה,אביזר ננעל לתיקון תנועה ויציבה,שיפור יציבה,שיפור הליכה,הפחתת כאב ברכיים,נעלי אפוס,נעל עם אביזר מתכוונן בסוליה,אביזרים אורטופדיים,מערכת נעלי הליכה

APOS

APOS

תחום השירות / טיפול

אורטופדיה

APOS